Khắc phục sự cố chuyển phát email đối với mã lỗi 550 5.7.1 trong Office 365

Cập nhật gần nhất 23/10/2015

Bạn có bao giờ gửi thư email trong Outlook hoặc Outlook Web app và nhận được thông báo lỗi Exchange NDR về nguyên nhân không thể gửi email của bạn chưa? Chủ đề này sẽ hướng dẫn bạn qua từng bước cần làm nếu bạn gặp mã lỗi 5.7.1 về thông báo tình trạng chuyển phát (DSN) hoặc mã lỗi Exchange NDR 5.7.1 trong báo cáo không chuyển phát (NDR).

Nút để nhận trợ giúp cho người dùng email Nút để nhận trợ giúp người quản trị

Thông tin này cũng áp dụng cho mã lỗi 5.7.0 đến 5.7.999 trong Exchange Online và Office 365. Có thể có một số nguyên nhân gây ra mã lỗi dsn 5.7.1, các giải pháp cho những nguyên nhân đó được cung cấp ở phần sau của chủ đề này.

Trợ giúp người dùng email nếu bạn đã gửi thư và sau đó nhận được Exchange NDR 5.7.1 hoặc 5.7.0 đến 5.7.999

Có các nguyên nhân khiến bạn có thể nhận được các thông báo lỗi này. Nói chung, lỗi này cho thấy rằng tổ chức của bạn có một thiết đặt bảo mật cho email vốn ngăn thư của bạn tới được người nhận. Đây có thể là một trong các vấn đề sau:

 • Bạn không có quyền để gửi cho người nhận.

 • Bạn không có quyền để gửi cho nhóm phân phối hoặc một trong các nhóm con của nó.

 • Bạn không có quyền để gửi email thông qua một máy chủ email nằm giữa bạn và người nhận.

 • Thư của bạn đã được định tuyến đến máy chủ email không đúng.

Mẹo để khắc phục vấn đề mà có thể đang gây ra mã lỗi DSN 5.7.1 hoặc 5.7.0 đến 5.7.999

Trong hầu hết các trường hợp, có thể bạn sẽ không tự khắc phục được vấn đề này. Người nhận hoặc người quản trị email của người nhận phải cập nhật thiết đặt email của họ. Tuy nhiên, dưới đây là một vài việc mà bạn có thể thử làm.

Nếu người nhận ở bên ngoài tổ chức của bạn    - Yêu cầu người nhận đề nghị người quản trị email của họ thiết lập hộp thư để chấp nhận email từ bạn.

Nếu bạn đang gửi đến một nhóm phân phối nội bộ    - Bạn có thể không có quyền để gửi đến nhóm đó hoặc đến một trong các nhóm con của nó. Trong trường hợp này, NDR bao gồm tên của các nhóm bị hạn chế mà bạn không có quyền gửi đến. Hãy yêu cầu chủ sở hữu của nhóm bị hạn chế cấp cho bạn quyền để gửi thư đến nhóm đó. Nếu bạn không biết chủ sở hữu nhóm, bạn có thể tìm họ bằng cách làm như sau trong Outlook Web App hoặc Outlook.

 1. Chọn thông báo NDR 5.7.1.

 2. Trong Outlook Web App, chọn tên nhóm nằm trong dòng Đến. Trong Outlook, bấm đúp vào tên nhóm.

 3. Trong Outlook Web App, từ hộp thoại bật lên, hãy chọn Chủ sở hữu. Trong Outlook, hãy chọn Liên hệ.

Nếu bạn đang gửi tới nhóm phân phối lớn    - Các nhóm có hơn 5.000 thành viên sẽ có ba hạn chế được áp dụng tự động sau đây

 • Thư gửi đến nhóm phải có sự phê chuẩn của người điều phối.

 • Không thể gửi thư lớn cho nhóm. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận được một NDR khác 5.7.1 nếu đó là vấn đề. Xem Giới hạn Exchange Online.

Để giải quyết vấn đề này, hãy gia nhập nhóm hoặc yêu cầu chủ sở hữu hay người điều phối của nhóm phê chuẩn thư của bạn. Cho họ xem tham khảo phần Nếu bạn là chủ sở hữu của nhóm phân phối bị hạn chế    ở phần sau của chủ đề này.

Nếu không có bước nào trên đây áp dụng hoặc giải quyết được vấn đề của bạn, hãy liên hệ với người quản trị email của người nhận và định hướng họ đến phần Nếu bạn là người quản trị email Office 365    ở phần sau của chủ đề này.

Nếu bạn là chủ sở hữu của nhóm phân phối bị hạn chế

Nếu một người gửi thư đến nhóm phân phối của bạn và nhận được NDR 5.7.1, và bạn muốn cho phép họ gửi cho nhóm của mình, hãy thử một trong các bước ở đây.

Loại bỏ hạn chế người gửi    - Nhằm cấp cho người gửi quyền để gửi tới nhóm phân phối của bạn, bạn có thể thay đổi các thuộc tính nhóm theo một trong những cách sau đây:

 • Thêm địa chỉ email của người gửi vào danh sách người gửi được phép của nhóm.

 • Nếu người gửi bị hạn chế vì họ ở ngoài tổ chức của bạn, bạn có thể cấu hình nhóm để chấp nhận thư từ người gửi bên ngoài.

 • Nếu bạn đã cấu hình quy tắc truyền dẫn để hạn chế một số người gửi hoặc nhóm người gửi nhất định, bạn có thể thay đổi quy tắc để tiếp nhận thư gửi từ người gửi đó.

Hạn chế đối với nhóm lớn    - Các nhóm có hơn 5.000 thành viên sẽ có ba hạn chế được áp dụng tự động sau đây:

 • Thư gửi đến nhóm phải có sự phê chuẩn của người điều phối.

 • Không thể gửi thư lớn cho nhóm (nhưng bạn sẽ nhận được một NDR khác với NDR này nếu đây là vấn đề). Xem Giới hạn Exchange Online.

Để giải quyết vấn đề cho người gửi, hãy phê chuẩn thư của họ hoặc thêm họ vào nhóm.

Quản lý nhóm phân phối   

Trợ giúp người quản trị email Office 365 dành cho Exchange NDR 5.7.1 hoặc 5.7.0 đến 5.7.999

Nếu các bước ở phần trên không giải quyết được vấn đề cho người gửi, thì giải pháp có thể cần có hành động từ người quản trị thư của người nhận. Điều này có thể bao gồm cấu hình lại thiết đặt cho người nhận, nhóm phân phối, tổ chức hoặc tên miền.

Làm thế nào để tôi khắc phục vấn đề mà có thể đang gây ra lỗi NDR 5.7.1 hoặc 5.7.0 đến 5.7.999 của Exchange?

Nếu bạn là người quản trị email và bạn cần giúp giải quyết vấn đề về Exchange NDR 5.7.1, hãy tìm phần ở đây mà có vẻ phù hợp với vấn đề của bạn và làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Nếu người gửi ở bên ngoài tổ chức của bạn    - Cấu hình người nhận hoặc máy chủ thư của bạn để chấp nhận thư từ người gửi bên ngoài hoặc vô danh.

Khi người dùng bên ngoài tìm cách gửi thư đến thư mục công cộng hỗ trợ thư trong Office 365    - Khi người dùng bên ngoài tìm cách gửi thư đến thư mục công cộng hỗ trợ thư trong Office 365, họ sẽ nhận NDR chứa mã lỗi sau đây:

Máy chủ Từ xa trả về'<xxxxxxxx> #5.7.1 smtp;550 5.7.1 RESOLVER.RST.AuthRequired; authentication required [Stage: CreateMessage]>'

Nhằm thay đổi hành vi để thư mục công cộng hỗ trợ thư có thể chấp nhận thư từ người gửi bên ngoài, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Kết nối với Exchange Online bằng cách dùng PowerShell từ xa. Để biết các bước thực hiện việc này, hãy xem Kết nối với Exchange Online bằng cách dùng PowerShell từ xa.

 2. Thêm quyền cho tài khoản Vô danh vào thư mục công cộng. Để làm điều này, hãy chạy lệnh sau đây:

  Add-PublicFolderClientPermission -identity <Public Folder> -User Anonymous -AccessRights CreateItems

  Tham khảo bài viết Cơ sở Tri thức 2984402.

Nếu người gửi ở bên ngoài tổ chức của bạn và địa chỉ IP máy chủ email của họ đã được đưa vào danh sách chặn của Microsoft    - Trong trường hợp này, NDR mà người gửi nhận được sẽ bao gồm thông tin trong phần Chẩn đoán dành cho người quản trị tương tự như thế này:

5.7.1 Dịch vụ không sẵn dùng; Máy chủ khách [xxx.xxx.xxx.xxx] bị chặn bằng Danh sách chặn 1; Để yêu cầu loại bỏ khỏi danh sách này, vui lòng chuyển tiếp thư này đến delist@messaging.microsoft.com

Chuyển tiếp thư NDR tới delist@messaging.microsoft.com.

Tên miền không được đăng ký đầy đủ trong Office 365    - Nếu tên miền không được đăng ký đầy đủ, hãy thử các bước sau đây:

 • Xác nhận rằng tên miền của bạn xuất hiện dưới dạng Hiện hoạt trong cổng thông tin Office 365 tại https://portal.office.com.

 • Để biết thêm thông tin về cách thêm miền của bạn vào Office 365, xem mục Miền trong Office 365.

 • Để khắc phục sự cố xác nhận tên miền, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2515404.

Bản ghi MX không chính xác    - Nếu bạn có bản ghi MX không chính xác, hãy thử các bước sau đây:

 1. Kiểm tra tên miền của người gửi và người nhận xem có bản ghi không chính xác hoặc cũ hay không bằng cách chạy Trình khắc phục sự cố Dòng thư.

 2. Hãy kiểm tra với nhà đăng ký tên miền hoặc dịch vụ lưu trữ DNS của bạn để xác nhận rằng bản ghi MX cho tên miền của bạn là chính xác. Bản ghi MX cho tên miền được đăng ký trong Exchange Online sử dụng cú pháp <domain>.mail.protection.outlook.com.

 3. Xác nhận Bản ghi MX và Kiểm tra Bộ nối Đi tại Office 365 > Cấu hình Dòng Thư trong Trình phân tích Kết nối Từ xa của Microsoft.

 4. Kiểm tra tên miền của người gửi và người nhận xem có bản ghi không chính xác hoặc cũ hay không bằng cách chạy Trình khắc phục sự cố Dòng thư.

Bản ghi SPF không chính xác    - Bản ghi Khung Chính sách Người gửi (SPF) dành cho tên miền của bạn có thể không đầy đủ và có thể không bao gồm tất cả các nguồn thư cho tên miền của bạn. Để biết thêm thông tin về việc xác nhận bản ghi SPF của bạn, hãy xem Tùy chỉnh Bản ghi SPF để Xác thực Email Gửi đi từ Tên miền của Bạn.

Vấn đề về cấu hình triển khai kết hợp tại chỗ và trên nền tảng điện toán đám mây    - Nếu tên miền của bạn là một phần trong triển khai kết hợp giữa Exchange và Exchange Online, hãy kiểm tra các mục sau đây.

Cho dù Trình hướng dẫn Cấu hình Kết hợp sẽ tự động cấu hình bộ nối đến và đi trong dịch vụ Exchange Online Protection (EOP), bạn có thể xác nhận rằng thiết đặt bộ nối là chính xác. Nếu bộ nối mà được dùng cho triển khai kết hợp được cấu hình không chính xác, thì người quản trị Exchange của bạn cần chạy lại Trình hướng dẫn Cấu hình Kết hợp trong tổ chức Exchange tại chỗ.

Xác nhận cấu hình của bộ nối đến mà được dùng cho triển khai kết hợp. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết 2827473 trong Cơ sở Tri thức Microsoft.

Xác nhận cấu hình của bộ nối đi được dùng cho triển khai kết hợp bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Mở cổng thông tin Office 365 tại https://portal.microsoftonline.com rồi bấm Quản trị > Exchange.

 2. Trong trung tâm quản trị Exchange, bấm Dòng Thư > Bộ nối. Trong phần Bộ nối đi, hãy chọn bộ nối được dùng cho triển khai hỗn hợp, rồi chọn Sửa. Xác nhận những thông tin sau đây:

  • Chuyển phát      Nếu Định tuyến thư qua máy chủ thông minh được chọn, hãy xác nhận rằng địa chỉ IP hoặc FQDN chính xác được chỉ định. Nếu Bản ghi MX liên kết với tên miền của người nhận được chọn, hãy xác nhận rằng bản ghi MX cho tên miền chỉ tới máy chủ thư chính xác.

   Bạn có thể kiểm tra bản ghi MX và khả năng gửi thư từ tổ chức Exchange Online của mình bằng cách sử dụng tính năng Xác nhận Bản ghi MX và Kiểm tra Bộ nối Đi tại Office 365 > Cấu hình Dòng Thư trong Trình phân tích Kết nối Từ xa của Microsoft.

  • Phạm vi      Nếu bạn cần định tuyến thư Internet gửi đến vào tổ chức Exchange tại chỗ của mình, thì Tên miền cần bao gồm tất cả các tên miền email được dùng trong tổ chức tại chỗ của bạn. Bạn cũng có thể dùng dấu hoa thị (*) giá trị để định tuyến tất cả thư Internet gửi đi thông qua tổ chức tại chỗ.

Hãy đọc Định tuyến Truyền dẫn trong Exchange 2013 để biết thêm thông tin về định tuyến truyền dẫn trong triển khai kết hợp.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Xem thêm

Những thứ là NDR của Exchange trong Exchange Online và Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×