Khắc phục sự cố các vấn đề của phần đính kèm trong Outlook

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

 1. Làm thế nào tôi có thể thay đổi vị trí của tôi phần đính kèm được lưu theo mặc định? Phần đính kèm được lưu trong thư mục tài liệu của bạn theo mặc định. Bạn không thể thay đổi vị trí mặc định nhưng có thể xác định vị trí khác mỗi lần bạn lưu phần đính kèm. Chọn mũi tên thả xuống ở bên phải của biểu tượng phần đính kèm để mở menu phần đính kèm.

  Chọn mũi tên thả xuống ở bên phải biểu tượng tệp đính kèm để xem menu tệp đính kèm

  Chọn Lưu dưới dạng để lưu vào vị trí lưu trữ điện toán đám mây hoặc máy tính của bạn.

 2. Làm thế nào để lưu phần đính kèm đã sửa để thay đổi của tôi được đính kèm vào email ban đầu? Nếu người gửi phần đính kèm sử dụng OneDrive hoặc một tùy chọn lưu trữ điện toán đám mây, bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện với phần đính kèm được tự động lưu. Nếu người gửi không sử dụng một tùy chọn lưu trữ điện toán đám mây, dùng mũi tên thả xuống ở bên phải của phần đính kèm và chọn lưu vào OneDrive.

 3. tôi có thể tắt bản xem trước phần đính kèm? Có. Bạn bật bản xem trước tệp hoặc tắt trong Trung tâm tin cậy.

  1. Trong Outlook, hãy chọn tệp > tùy chọn > Trung tâm tin cậy > Thiết đặt Trung tâm tin cậy >Xử lý phần đính kèm > tắt bản xem trước phần đính kèm.

  2. Để tắt một trình xem trước phần đính kèm cụ thể, bấm phần đính kèm và trình xem trước tài liệu, hãy xóa hộp kiểm cho một trình xem trước bạn muốn tắt và sau đó bấm OK.

 4. Làm thế nào để tôi mở hoặc xem trước phần đính kèm PDF? Nếu bạn dùng Microsoft Edge làm trình duyệt mặc định của bạn, phần đính kèm tệp PDF sẽ mở trong cạnh. Để mở chúng trong Adobe Acrobat Reader hoặc trình xem PDF khác, hãy xem thay đổi liên kết tệp cho phần đính kèm.

 5. Làm thế nào để thay đổi trình duyệt dùng để mở hoặc xem trước tệp đính kèm? Outlook sẽ sử dụng trình duyệt mặc định của bạn để mở hoặc xem trước nhiều loại tệp đính kèm. Để thay đổi trình duyệt mặc định của bạn, hãy xem mục Thay đổi trình duyệt mặc định của bạn trong Windows 10.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×