Khắc phục sự cố các vấn đề ứng dụng di động của OneDrive

Khắc phục sự cố các vấn đề ứng dụng di động của OneDrive

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chúng tôi rất tiếc bạn đang gặp khó khăn với OneDrive ứng dụng di động của bạn. Hãy nhận vấn đề này được sắp xếp càng nhanh càng tốt.

Cho tất cả OneDrive di động đồng bộ, chia sẻ và vấn đề về tải lên, hãy đảm bảo bạn có thể kết nối với Internet. Một số ứng dụng và tính năng có thể chỉ hoạt động với Wi-Fi, tùy thuộc vào thiết đặt thiết bị của bạn, hoặc gói dữ liệu di động của bạn.

Nếu tải lên camera tự động không hoạt động, hoặc chỉ một số ảnh được tải lên, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Kiểm tra kết nối Wi-Fi.

 2. Nếu bạn không kết nối Wi-Fi, hãy chọn thiết đặt OneDrive di động của bạn để tải lên camera trên đo kết nối không được chuyển sang.

 3. Tắt tải lên camera trong thiết đặt ứng dụng OneDrive (bạn có thể tìm thấy các bước trong trình hướng dẫn về cách sử dụng OneDrive trên iOS, OneDrive cho Android, hoặc Dùng OneDrive trên Windows Phone).

 4. Đi tới OneDrive website và đổi tên thư mục cuộn Camera của bạn. (Hãy thử dùng tìm kiếm để tìm thấy nó.)

 5. Bật tải lên camera.

  Điều này sẽ bắt đầu tải lên lại tất cả hình ảnh cuộn từ thiết bị di động của bạn vào điện toán đám mây. Vui lòng đảm bảo rằng đã kết nối mạnh trước khi hoàn thành các bước sau đây.

Nếu tải lên camera của bạn đang mất quá nhiều thời gian để thiết lập hoặc tìm kiếm hình ảnh, mà không cần đặt cho bất kỳ thông báo lỗi, có thể do bạn có quá nhiều hình ảnh trong thư viện ảnh của bạn.

Lưu ý: độ trễ này có thể dài hơn nếu mặt dữ liệu nhận dạng và vị trí có trong hình ảnh của bạn. Tải lên cũng có thể chậm hơn nếu kết nối internet của bạn sắp tải xuống qua tải lên.

Để khắc phục điều này:

 1. Giảm số lượng ảnh trong thư viện ảnh của bạn bằng cách di chuyển một số ảnh của bạn vào thư mục khác.

 2. Trong thiết đặt ảnh & ảnh iOS, tắt tối ưu hóa lưu trữ.

 3. Để chạy đêm để hoàn tất việc tải lên OneDrive. Đối với số lượng lớn dữ liệu, đặc biệt là nếu bạn cũng kết nối với iCloud, quá trình tải lên có thể mất một thời gian và đăng xuất hoặc cài đặt lại ứng dụng chỉ sẽ khiến trình để bắt đầu lại.

Nếu đồng bộ không hoạt động, OneDrive không khởi động hoặc OneDrive sự cố, vui lòng thử cài đặt lại OneDrive:

 1. Mở thiết đặt.

 2. Chọn ứng dụng.

 3. Gõ nhẹ vào quản lý ứng dụng.

 4. Tìm và gõ nhẹ vào OneDrive.

 5. Gõ nhẹ vào Bắt buộc dừng và sau đó gõ nhẹ vào xóa dữ liệu xóa bộ đệm ẩn.

 6. Sau khi hoàn thành, dỡ cài đặt ứng dụng.

 7. Cài đặt lại ứng dụng từ Google Play.

Nếu đồng bộ không hoạt động, OneDrive không khởi động hoặc OneDrive sự cố, vui lòng thử cài đặt lại OneDrive:

 1. Dỡ cài đặt ứng dụng OneDrive bằng cách nhấn và giữ biểu tượng ứng dụng OneDrive. Gõ nhẹ vào dấu X ở góc và sau đó chấp nhận thông báo xác nhận để xóa bỏ nó.

 2. Thực hiện một "đặt lại mềm" bằng cách nhấn và giữ nút Ngủ/thức nhà đồng thời cho tối thiểu 10 giây, cho đến khi bạn nhìn thấy biểu tượng của Apple. Bạn có thể cho phép đi trong cả hai nút sau khi Apple logo xuất hiện.

 3. Cài đặt lại ứng dụng OneDrive từ App Store.

 4. Hãy đảm bảo rằng OneDrive được giữ Cập Nhật bằng cách giúp trong thiết bị của bạn thiết đặt > chung > Nền ứng dụng làm mới.

Bạn có thể thấy rằng bật tính năng vị trí dịch vụ cho OneDrive giúp, đặc biệt là nếu đó là trong quá trình đồng bộ hóa nền. Bạn có thể bật dịch vụ vị trí hoặc tắt tại thiết đặt > quyền riêng tư > Vị trí dịch vụ.

Nếu đồng bộ không hoạt động, OneDrive không khởi động hoặc OneDrive sự cố, vui lòng thử đặt lại mềm:

 1. Trong khi điện thoại được bật, hãy nhấn và giữ âm lượng xuống + power nút cho đến khi điện thoại rung và khởi động lại.

Lưu ý rằng bạn không nên liên lạc màn hình thiết bị trong quy trình (không ngay cả khi xuất hiện nhắc 'trang chiếu xuống power tắt').

Nếu điều này không giúp, bạn cũng có thể thử đặt lại cứng.

 1. Sao lưu dữ liệu của bạn.

 2. Thực hiện một cứng đặt lại của điện thoại của bạn.

Nếu đồng bộ không hoạt động, OneDrive không khởi động hoặc OneDrive sự cố, vui lòng thử đặt lại ứng dụng:

 1. Mở ứng dụng và bấm vào Menu Menu OneDrive .

 2. Bấm thiết đặt Thiết đặt OneDrive .

 3. Bấm về OneDrive.

 4. Bấm đặt lại ứng dụng và xác nhận hành động.

Ngoài ra, từ danh sách ứng dụng, hãy đi tới thiết đặt > ứng dụng > ứng dụng & tính năng > OneDrive > tùy chọn nâng cao > đặt lại

Nếu bạn đang gặp vấn đề nhận được kết nối với mạng Wi Fi và không thể kết nối với Internet, bạn có thể thử để khắc phục sự cố kết nối Wi Fi trong Windows 10 Mobile.

Nếu điều này không giúp, bạn cũng có thể thử đặt lại cứng.

 1. Sao lưu dữ liệu của bạn.

 2. Thực hiện một cứng đặt lại của điện thoại của bạn.

Đổi tên tệp mà bạn đang tải lên.

Tên tệp chứa các ký tự không được phép dùng. Thay đổi tên của nó không bắt đầu hoặc kết thúc bằng khoảng trắng, kết thúc bằng dấu chấm, hoặc bao gồm bất kỳ trong các ký tự / \ < >: * "? |

Những tên này không được phép dùng cho tệp hoặc thư mục: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

Tệp sẽ không tải lên nếu nó không phù hợp với dung lượng lưu trữ OneDrive sẵn dùng của bạn. Để xem dung lượng bạn có còn lại hoặc lấy thêm dung lượng lưu trữ, hãy đến của bạn lưu trữ trang.

Tên tệp (bao gồm cả đường dẫn) là quá nhiều thời gian. Tên tệp và đường dẫn phải chứa ít hơn 442 ký tự. Rút ngắn tên tệp của bạn hoặc tên thư mục con trong OneDrive, hoặc chọn một thư mục con nằm gần hơn tới thư mục mức cao nhất, và sau đó tìm cách tải tệp lên một lần nữa.

Tệp có thể đã bị di chuyển, đổi tên hoặc xóa trước khi bạn tìm cách tải lên. Hãy xác định vị trí của tệp, rồi thử tải tệp lên lại.

Lưu ý: bạn có thể nhận được thông báo này nếu bạn đã di chuyển tệp trên máy tính của bạn sau khi một tính năng tự động tải lên đã xảy ra.

Tệp có thể được mở trong ứng dụng khác lưu bất kỳ thay đổi đối với tệp, đóng ứng dụng và sau đó tìm cách tải tệp lên một lần nữa.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tìm tệp bị mất hoặc thất lạc trong OneDrive
khắc phục sự cố tải tệp lên OneDrive website
hơn khắc phục dành cho các vấn đề OneDrive gần đây
Trong một ứng dụng di động OneDrive, lắc thiết bị để nhận trợ giúp hoặc chia sẻ phản hồi hoặc g et giúp bằng cách gửi email OneDrive nhóm hỗ trợ.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×