Khắc phục sự cố cài đặt Business Contact Manager dành cho Outlook 2010: SQL Server 2008 Express

Danh sách sau đây bao gồm những sự cố cài đặt SQL Server 2008 Express mà khách hàng Business Contact Manager cho Outlook 2010 thường gặp.

Lưu ý:  Người dùng nâng cao có thể sẽ dễ dàng hơn trong việc thử các giải pháp được liệt kê trong chủ đề này.

Sự cố cài đặt mà bạn muốn giải quyết là gì?

Không thể cài đặt SQL Server 2008 nếu không khởi động lại máy tính

Bạn phải bật dịch vụ SQL Server

Bạn phải cài đặt SQL Server 2008 Express vì chương trình thiết lập Business Contact Manager dành cho Outlook 2010 không thể cài đặt SQL Server cho bạn

Chương trình thiết lập không thể cài đặt SQL Server 2008 Express vì đã có phiên bản SQL Server khác được cài đặt

Chương trình thiết lập không thể cài đặt SQL Server 2008 Express

Kiểm tra tệp nhật ký SQL Server

Vì sao Business Contact Manager dành cho Outlook cũng cài đặt SQL Server 2008 Express

Xem các bài viết Cơ sở Tri thức về SQL Server để biết thêm thông tin

Không thể cài đặt SQL Server 2008 nếu không khởi động lại máy tính

Chương trình cài đặt SQL Server 2008 Express kiểm tra các thông báo "yêu cầu khởi động lại" từ phiên bản Windows mà máy tính của bạn đang chạy. Nếu chương trình tìm thấy thông báo rằng máy tính của bạn cần khởi động lại, SQL Server sẽ không cài đặt. Bạn phải khởi động lại máy tính rồi khởi động lại chương trình thiết lập Business Contact Manager dành cho Outlook.

Nếu sau khi khởi động lại máy tính và chương trình thiết lập Business Contact Manager dành cho Outlook, bạn tiếp tục được nhắc khởi động lại máy tính thì hãy làm như sau:

 1. Kiểm tra xem Windows Update có liệt kê bất kỳ cập nhật quan trọng nào bạn cần cài đặt không rồi cài đặt các cập nhật đó.

  Làm thế nào để mở Windows Update?

  1. Bấm vào Bắt đầu rồi trỏ đến Tất cả các Chương trình.

  2. Bấm vào Windows Update.

 2. Hãy khởi động lại máy tính nếu được nhắc.

 3. Khởi động lại chương trình thiết lập Business Contact Manager.

Nếu SQL Server 2008 Express vẫn không cài đặt, hãy tải xuống và cài đặt SQL Server 2008 Express Runtime từ website của Microsoft. Sau đó chạy lại chương trình thiết lập Business Contact Manager dành cho Outlook.

Bạn cũng có thể muốn xem tệp nhật ký Business Contact Manager, Temp\BCMrebootcheck * .log để biết thông tin về các vấn đề có liên quan đến việc khởi động lại máy tính.

Lưu ý:  Dấu sao (*) đại diện cho các chữ cái và số trong tên tệp.

Mở thư mục Temp của bạn và tệp BCMrebootcheck*.log

 1. Thực hiện như sau:

  • Trong Windows XP, bấm vào Bắt đầu, rồi bấm vào Chạy.

  • Trong Windows VistaWindows 7, bấm vào Bắt đầu.

 2. Nhập %temp% rồi nhấn ENTER.

Lưu ý:  %Temp% biểu thị đường dẫn, thường là C:\Users\tên người dùng\AppData\Local\Temp, đến thư mục Temp của bạn.

 1. Mở tệp BCMrebootcheck*.log.

Đỉnh Trang

Bạn phải bật dịch vụ SQL Server

Đôi khi, ngay cả khi đã cài đặt SQL Server, bạn vẫn không thể khởi động dịch vụ SQL Server. Dịch vụ SQL Server phải đang chạy để hoàn tất thiết lập Business Contact Manager dành cho Outlook. Sẽ có thông báo nhắc bạn khởi động dịch vụ SQL Server.

Bạn phải khởi động dịch vụ SQL Server (MSSMLBIZ) và đặt cho dịch vụ tự khởi động.

 1. Mở Công cụ Quản trị trong Panel Điều khiển.

Cách thực hiện?

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

 2. Nếu cần, thay đổi dạng xem để hiển thị tất cả các tùy chọn của Panel Điều khiển.

  • Trong Windows XP, trong Panel Điều khiển, bấm vào Chuyển sang Dạng xem Cổ điển.

  • Trong Windows Vista, dưới Trang chủ Panel Điều khiển, bấm vào Dạng xem Cổ điển.

  • Trong Windows 7, bấm vào Thể loại, rồi bấm vào Biểu tượng lớn hoặc Biểu tượng nhỏ.

 3. Bấm đúp vào Công cụ Quản trị.

 1. Bấm đúp vào Dịch vụ.

 2. Bấm chuột phải vào SQL Server (MSSMLBIZ), rồi bấm vào Thuộc tính.

 3. Trên tab Tổng quát, hãy thực hiện như sau:

  1. Trong hộp Kiểu khởi động, bấm vào Tự động.

  2. Trong mục Trạng thái dịch vụ, bấm vào Bắt đầu.

 4. Bấm vào OK để đóng hộp thoại.

 5. Đóng Dịch vụ.

Đỉnh Trang

Bạn phải cài đặt SQL Server 2008 Express vì chương trình thiết lập Business Contact Manager dành cho Outlook 2010 không thể cài đặt SQL Server cho bạn

Nếu không cài đặt SQL Server thì không thể cài đặt Business Contact Manager dành cho Outlook.

 1. Tải xuống và cài đặt SQL Server 2008 Express Runtime từ website của Microsoft.

 2. Chạy lại chương trình thiết lập Business Contact Manager dành cho Outlook.

Đỉnh Trang

Chương trình thiết lập không thể cài đặt SQL Server 2008 Express vì đã có phiên bản SQL Server khác được cài đặt

Nếu SQL Server đã được cài đặt trên máy tính của bạn thì chương trình thiết lập Business Contact Manager dành cho Outlook có thể không cài đặt được SQL Server 2008 Express.

Gỡ cài đặt phiên bản SQL Server kia, sau đó chạy lại chương trình thiết lập Business Contact Manager dành cho Outlook 2010.

Sử dụng quy trình sau đây để loại bỏ phiên bản SQL Server hiện có.

 1. Bấm vào Bắt đầu, rồi bấm vào Panel Điều khiển.

 2. Thực hiện các thao tác sau:

  • Trong Windows XP, nếu cần, hãy bấm vào Chuyển sang Dạng xem Cổ điển, rồi bấm đúp vào Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình.

  • Trong Windows VistaWindows 7, bấm vào Panel Điều khiển, sau đó dưới Chương trình, bấm vào Gỡ cài đặt một chương trình.

 3. Bấm vào Microsoft SQL Server 2008, rồi bấm vào Gỡ cài đặt.

  Nếu các chương trình khác cũng sử dụng SQL Server 2008, bạn sẽ được nhắc chỉ rõ phiên bản mà bạn muốn loại bỏ. Chọn phiên bản MSSMLBIZ.

SQL Server 2008 Express có thể không cài đặt nếu đã có phiên bản SQL Server khác được cài đặt trên máy tính của bạn vì nhiều lý do. Ví dụ: nếu phiên bản hiện có của SQL Server ở một ngôn ngữ khác so với phiên bản SQL Server 2008 Express đang cài đặt thì sẽ không cài đặt được. Một lý do khác có thể khiến quá trình cài đặt không thành công là các quyền trên phiên bản SQL Server được cài đặt trên máy tính ngăn chương trình thiết lập Business Contact Manager dành cho Outlook cập nhật một số tệp SQL Server.

Đầu Trang

Chương trình thiết lập không thể cài đặt SQL Server 2008 Express

Vấn đề này đôi khi xảy ra nếu ổ đĩa sẽ cài đặt Business Contact Manager dành cho Outlook 2010 bị nén hoặc mã hóa bằng mã hóa thông thường hoặc BitLocker.

Hãy giải nén hoặc loại bỏ mã hóa khỏi thư mục hoặc ổ đĩa sẽ cài đặt Business Contact Manager dành cho Outlook, rồi thử cài đặt lại Business Contact Manager dành cho Outlook.

Đỉnh Trang

Kiểm tra tệp nhật ký SQL Server

Chương trình cài đặt SQL Server tạo nhiều tệp nhật ký trong khi cài đặt SQL Server. Nếu có vấn đề khi cài đặt SQL Server, trước tiên, hãy mở một tệp có tên Summary.txt. Tệp này cho biết tệp nhật ký nào có thông tin chi tiết hơn về lý do không cài đặt được SQL Server. Tìm kiếm tệp Summary.txt trong thư mục sau đây:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\

Nếu tệp SQL Server Summary.txt cho biết đã hoàn tất thành công trình cài đặt SQL Server nhưng chương trình thiết lập Business Contact Manager dành cho Outlook lại cho biết không cài đặt được SQL Server thì hãy làm như sau.

 1. Mở thư mục %Temp%.

  1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

   • Trong Windows XP, bấm vào Bắt đầu, rồi bấm vào Chạy.

   • Trong Windows VistaWindows 7, bấm vào Bắt đầu.

  2. Nhập %temp% rồi nhấn ENTER.

   Lưu ý:  % Temp % biểu thị đường dẫn, thường là C:\Users\tên người dùng\AppData\Local\Temp.

 2. Mở tệp BCMSetupWizardtmp*.log mới nhất.

  Lưu ý:  Dấu sao (*) đại diện cho các chữ cái và số trong tên tệp.

 3. Tìm thông tin về bất kỳ lỗi nào đã xảy ra.

Các thư mục khác chứa tệp nhật ký SQL Server được tạo ra

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL\Log

Lưu ý:  Trên phiên bản Windows 64 bit, đường dẫn sẽ bắt đầu bằng C:\Program Files (x86).

Đỉnh Trang

Vì sao Business Contact Manager dành cho Outlook cũng cài đặt SQL Server 2008 Express

Business Contact Manager dành cho Outlook lưu trữ dữ liệu của bạn trong cơ sở dữ liệu SQL Server mang tên MSSMLBIZ. Cơ sở dữ liệu này là một phiên bản của SQL Server. Các chương trình khác cũng có thể sử dụng SQL Server, nhưng không cùng một phiên bản được dùng bởi Business Contact Manager dành cho Outlook.

Khi bạn khởi động chương trình thiết lập Business Contact Manager dành cho Outlook, chương trình sẽ kiểm tra xem SQL Server đã được cài đặt chưa. Nếu chưa, chương trình cài đặt SQL Server 2008 Express sẽ được chạy đầu tiên. Sau đó, chương trình thiết lập Business Contact Manager dành cho Outlook sẽ chạy.

Đỉnh Trang

Xem các bài viết Cơ sở Tri thức về SQL Server để biết thêm thông tin

Đỉnh Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×