Khắc phục sự cố cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Danh sách sau đây bao gồm một số vấn đề thường gặp và giải pháp gặp phải bằng Business Contact Manager cho Outlook khách hàng.

Để biết thông tin về việc tạo cơ sở dữ liệu, SQL Server hoặc các vấn đề cụ thể của cơ sở dữ liệu, hãy xem khắc phục sự cố cơ sở dữ liệu hoạt động trong Business Contact Manager.

Để biết thông tin về tích hợp với chương trình kế toán của bạn, hãy xem trợ giúp cho chương trình đó.

Vấn đề cài đặt mà bạn muốn xử lý là gì?

Thiết lập và cấp phép thư

Nơi để tìm Business Contact Manager cho Outlook?

Cấu hình hoặc kích hoạt Business Contact Manager cho Outlook

Là Business Contact Manager cho Outlook đã cài đặt?

Business Contact Manager cho Outlook dạng xem, menu và thanh công cụ

Cài đặt Business Contact Manager cho Outlook bằng ngôn ngữ khác

Nâng cấp từ Microsoft Office 2003 với hệ thống Office 2007

Nâng cấp từ Business Contact Manager cho Outlook 2003 vào Business Contact Manager cho Outlook 2007

Loại bỏ hoặc dỡ cài đặt Business Contact Manager cho Outlook

Tìm kiếm thông tin về Business Contact Manager cho Outlook 2003

Tài nguyên bổ sung

Thiết lập và cấp phép thư

Tôi muốn ngừng trình hướng dẫn khởi động từ Hiển thị mỗi khi tôi mở Outlook

Để dừng đang được nhắc để cấu hình Business Contact Manager cho Outlook, bạn có thể loại bỏ nó.

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên không còn bạn thay đổi thiết đặt trong sổ đăng ký để vô hiệu hóa Business Contact Manager cho Outlook.

 • Loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook

  • Microsoft Windows XP

   1. Hủy trình hướng dẫn khởi động, và sau đó đóng Outlook.

   2. Trên menu Bắt đầu, bấm Panel Điều khiển.

   3. Trong Ngăn Điều khiển, bấm đúp vào Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình.

   4. Trong danh sách hiện đang được cài đặt chương trình và Cập Nhật , hãy bấm Business Contact Manager cho Outlook 2007.

   5. Bấm loại bỏvà sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình của bạn.

    Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) cũng có thể xuất hiện trong danh sách của Business Contact Manager cho Outlook 2007 cấu phần để loại bỏ. Để giải phóng dung lượng ổ đĩa, nếu chương trình khác hiện không dùng nó, loại bỏ SQL Server 2005 Express.

  • Windows Vista

   1. Hủy trình hướng dẫn khởi động, và sau đó đóng Outlook.

   2. Trên menu bắt đầu , bấm Pa-nen điều khiển,

   3. Trong Pa-nen điều khiển, bấm chương trình và tính năng.

   4. Trên trang dỡ cài đặt hoặc thay đổi chương trình , bấm Business Contact Manager cho Outlook 2007.

   5. Bấm dỡ cài đặt/thay đổi.

   6. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

    Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) cũng có thể xuất hiện trong danh sách của Business Contact Manager cho Outlook 2007 cấu phần để loại bỏ. Để giải phóng dung lượng ổ đĩa, nếu chương trình khác hiện không dùng nó, loại bỏ SQL Server 2005 Express.

    Nếu trình hướng dẫn khởi động vẫn sẽ xuất hiện sau khi bạn loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook 2007, hãy xem chủ đề, hãy liên hệ với chúng tôi về Business Contact Manager để sử dụng một trong các phương pháp để cung cấp thêm thông tin cho Microsoft về vấn đề này.

Tôi muốn hiển thị trình hướng dẫn khởi động

Hoàn tất thủ tục sau đây nếu bạn đã tắt trình hướng dẫn khởi động bằng cách loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook từ hồ sơ của bạn.

Để biết thêm thông tin về hồ sơ, hãy xem tổng quan về Outlook hồ sơ email.

 1. Khởi động Outlook.

 2. Trên menu Trợ giúp , bấm Cấu hình Business Contact Manager.

  Tùy chọn này sẵn dùng nếu Business Contact Manager cho Outlook được cài đặt trên máy tính, nhưng không được cấu hình cho hồ sơ của bạn.

  Trình hướng dẫn khởi động được hiển thị.

 3. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Tôi nhận được một thông báo rằng Business Contact Manager cho Outlook cài đặt không hoàn tất vì chương trình chính Interop tập hợp phải được cài đặt.

Trong một số trường hợp, bạn có thể thấy rằng chương trình Microsoft Office chính Interop tập hợp đã được cài đặt. Trong trường hợp này, loại bỏ chương trình chính Interop tập hợp, và sau đó thử cài đặt Business Contact Manager cho Outlook lại.

Windows XP

 1. Trên menu Bắt đầu, bấm Panel Điều khiển.

 2. Trong Pa-nen điều khiển, bấm Thêm hoặc loại bỏ chương trình, sau đó bấm loại bỏ chương trình.

 3. Trong danh sách hiện đang được cài đặt chương trình , bấm Microsoft chính Interop tập hợp, sau đó bấm loại bỏ.

 4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Windows Vista

 1. Trên menu Bắt đầu, bấm Panel Điều khiển.

 2. Trong Pa-nen điều khiển, bên dưới chương trình, bấm dỡ cài đặt chương trình.

 3. Bấm Microsoft chính Interop tập hợp, sau đó bấm dỡ cài đặt.

 4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Tôi nhận được một thông báo cho biết rằng thiết lập không thể cài đặt cấu phần bắt buộc: Microsoft Office Small Business kết nối cấu phần

Các phiên bản khác của các thành phần kết nối Small Business, có thể từ một phiên bản Beta Business Contact Manager cho Outlook hoặc Microsoft Office Accounting 2007, được cài đặt trên máy tính. Loại bỏ các thành phần kết nối Small Business, và sau đó thử cài đặt Business Contact Manager cho Outlooklại.

 • Windows XP

  1. Trên menu Bắt đầu, bấm Panel Điều khiển.

  2. Trong Pa-nen điều khiển, bấm Thêm hoặc loại bỏ chương trình, sau đó bấm loại bỏ chương trình.

  3. Trong danh sách hiện đang được cài đặt chương trình , bấm Microsoft Office Small Business cấu phần kết nối, sau đó bấm loại bỏ.

  4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

 • Windows Vista

  1. Trên menu Bắt đầu, bấm Panel Điều khiển.

  2. Trong Pa-nen điều khiển, bên dưới chương trình, bấm dỡ cài đặt chương trình.

  3. Bấm Microsoft Office Small Business cấu phần kết nối, sau đó bấm dỡ cài đặt.

  4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Thiết lập không thể cài đặt cấu phần bắt buộc. Microsoft SQL Server 2005

Vấn đề này đôi khi xảy ra nếu ổ đĩa nơi Business Contact Manager cho Outlook sắp được cài đặt được nén hoặc mã hóa.

Giải nén hoặc loại bỏ mã hóa từ thư mục nơi Business Contact Manager cho Outlook sắp được cài đặt, và tìm cách cài đặt Business Contact Manager cho Outlook lại.

Vô hiệu hóa thư mục nén

 • Windows XP

  1. Mở máy tính của tôi.

  2. Bấm đúp vào một ổ đĩa hoặc thư mục.

  3. Bấm chuột phải vào thư mục mà bạn muốn cài đặt Business Contact Manager cho Outlook.

   Điều này thường là C:\Documents và [tên] settings\ \Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Manager\ liên hệ, đó tên người dùng là tên của người dùng.

  4. Bấm Thuộc tính.

  5. Trên tab chung , bấm nâng cao.

  6. Xóa hộp kiểm nén nội dung để tiết kiệm dung lượng ổ đĩa , và sau đó bấm OK.

 • Windows Vista

  1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Máy tính.

  2. Trong cửa sổ máy tính, bấm chuột phải vào ổ đĩa mà bạn muốn cài đặt Business Contact Manager cho Outlook, sau đó bấm thuộc tính.

  3. Trên tab chung , hãy xóa hộp kiểm nén này ổ đĩa để tiết kiệm dung lượng ổ đĩa , và sau đó bấm OK.

Giải mã một thư mục

 • Windows XP hoặc Windows Vista

  1. Bấm bắt đầu, sau đó bấm Máy tính của tôi trong Windows XP hoặc máy tính trong Windows Vista.

  2. Bấm đúp vào ổ đĩa mà bạn muốn cài đặt Business Contact Manager cho Outlook.

  3. Bấm chuột phải vào thư mục mà bạn muốn cài đặt Business Contact Manager cho Outlook. sau đó bấmthuộc tính. (Vào thư mục thường là C:\Program \Program Files\.)

  4. Trên tab chung , bấm nâng cao.

  5. Xóa hộp kiểm mã hóa nội dung để bảo mật dữ liệu , sau đó bấm OK.

Nếu giải nén vào thư mục hoặc loại bỏ mã hóa không giải quyết vấn đề, hãy thử đăng câu hỏi của bạn vào Business Contact Manager cho Outlook thảo luận nhóm (microsoft.public.outlook.bcm).

Để được trợ giúp bổ sung hoặc nói chuyện với một chuyên gia hỗ trợ, hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ cho Microsoft Office Outlook 2007 với Business Contact Manager (Tất cả các ngôn ngữ) web site. Chi phí có thể áp dụng.

Tôi nhận được một thông báo thiết lập gặp phải vấn đề.

Thiết lập máy chủ SQL không thành công, hoặc một thành phần không thể cài đặt. Business Contact Manager cho Outlook không hỗ trợ mà không có các dịch vụ SQL Server hoặc cấu phần đã xác định trong thư.

Trong trường hợp đó thiết lập máy chủ SQL không thành công, trong thư, nếu nút sẵn dùng, hãy bấm nút gửi báo cáo lỗi để gửi Microsoft tệp nhật ký được tạo ra. Các tệp nhật ký giúp Microsoft để chẩn đoán các vấn đề.

Trong trường hợp một cấu phần thiếu, prerelease hoặc cũ hơn phiên bản của SQL Server cấu phần được cài đặt trên máy tính. Phiên bản hiện có ngăn cấu phần mới hơn được cài đặt. Để loại bỏ phần cũ hơn, hãy hoàn tất thủ tục sau đây.

 • Windows XP

  1. Trên menu Bắt đầu, bấm Panel Điều khiển.

  2. Trong Pa-nen điều khiển, bấm Thêm hoặc loại bỏ chương trình, sau đó bấm loại bỏ chương trình.

  3. Trong danh sách hiện đang được cài đặt chương trình , bấm vào tên của phần mềm với SQL trong tên hoặc bấm cấu phần có tên trong thư, sau đó bấm loại bỏ.

   Lặp lại bước trước đó để loại bỏ từng mục bao gồm SQL trong tên.

  4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

 • Windows Vista

  1. Trên menu Bắt đầu, bấm Panel Điều khiển.

  2. Trong Pa-nen điều khiển, bên dưới chương trình, bấm dỡ cài đặt chương trình.

  3. Bấm vào tên của phần mềm với SQL trong tên, hoặc bấm cấu phần có tên trong thư, sau đó bấm dỡ cài đặt.

   Lặp lại bước trước đó để loại bỏ từng mục bao gồm SQL trong tên.

  4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Tôi nhận được các thông báo thông báo đó thiết lập không thể cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007

Hãy thử các thủ tục sau đây để biết thêm thông tin về sự cố cài đặt của bạn.

 1. Kiểm tra tệp nhật ký

  Vui lòng kiểm tra Microsoft SQL Server 2005 tệp nhật ký tóm tắt để xem nếu đã xảy ra lỗi trong khi cài đặt SQL Server 2005 Express Phiên bản. Kiểm tra tệp nhật ký MBSSetup vì chúng có thể chứa biết thêm thông tin để giúp bạn khắc phục sự cố cài đặt với Business Contact Manager cho Outlook và cấu phần khác.

  1. SQL Server tệp nhật ký

   Tổng hợp SQL Server trong tệp nhật ký nằm trong thư mục sau đây: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Summary.txt

   Nếu không có lỗi, Nhật ký tóm tắt cho biết tệp nhật ký chứa các thông tin bổ sung về lỗi. Kiểm tra tệp nhật ký được gọi trong tệp nhật ký tóm tắt.

  2. Tệp nhật ký MBSSetup

   1. Bấm Bắt đầu.

   2. Trong hộp Bắt đầu tìm kiếm , nhập % temp % , sau đó nhấn ENTER.

   3. Trong thư mục tạm thời , hãy mở các tệp mỗi bắt đầu với MBSsetup bằng cách bấm đúp nó.

   4. Cuộn xuống dưới cùng của mỗi tệp tìm kiếm bất kỳ mã lỗi.

    Số 0 (0) cho biết hoàn tất thành công của hoạt động đăng nhập.

  3. Liên hệ với Business Contact Manager cho Outlook thảo luận nhóm (microsoft.public.outlook.bcm) để được trợ giúp với vấn đề cài đặt của bạn.

  4. Nếu tệp nhật ký không chứa bất kỳ lỗi hoặc mã lỗi, hãy thử khởi động dịch vụ SQL theo cách thủ công. Hãy xem phần sau để biết thông tin về cách để bắt đầu dịch vụ SQL.

 2. Bắt đầu dịch vụ SQL theo cách thủ công

  1. Bấm Bắt đầu.

  2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

   • Trong Windows XP, bấm chuột phải vào Máy tính của tôi, sau đó bấm quản lý.

   • Trong Windows Vista, bấm chuột phải vào máy tính, sau đó bấm quản lý.

  3. Bấm ứng dụng và dịch vụ.

  4. Bấm đúp vào dịch vụ.

  5. Trong cửa sổ dịch vụ , hãy bấm SQL Server (MSSMLBIZ).

  6. Trong cột trạng thái , xác nhận rằng dịch vụ SQL Server (MSSMLBIZ) không khởi động.

  7. Bấm khởi động lại dịch vụ.

  8. Đóng cửa sổ Quản lý máy tính , và sau đó bắt đầu Outlook.

   Nếu dịch vụ SQL không bắt đầu, hãy kiểm tra Nhật ký sự kiện trong trình xem sự kiện để biết thông tin.

 3. Kiểm tra Nhật ký sự kiện trong trình xem sự kiện để biết thông tin.

  1. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

   • Trong Windows XP, hãy bấm bắt đầu, sau đó bấm chạy.

   • Trong Windows Vista, hãy bấm bắt đầu, sau đó bấm bất kỳ chỗ nào trong hộp Bắt đầu tìm kiếm .

  2. Hãy nhập eventvwr, sau đó nhấn ENTER.

  3. Bấm ứng dụng và dịch vụ Nhật ký

  4. Bấm Nhật ký chứa các sự kiện, sau đó trong ngăn hành động , bấm mở.

  5. Bấm bất kỳ gần đây cảnh báo hoặc lỗi để mở nó.

  6. Bấm vào tab chi tiết để xem thông tin về sự kiện.

  7. Trong ngăn hành động , bấm sao chép, sau đó bấm Sao chép chi tiết dưới dạng văn bản.

  8. Đăng chi tiết từ trình xem sự kiện Nhật ký vào Business Contact Manager cho Outlook thảo luận nhóm (microsoft.public.outlook.bcm) để được trợ giúp giải mã vấn đề này.

 4. Loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook 2003 và sau đó thử cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007.

  1. Microsoft Windows XP

   1. Trên menu Bắt đầu, bấm Panel Điều khiển.

   2. Trong Pa-nen điều khiển, bấm Thêm hoặc loại bỏ chương trình, sau đó bấm loại bỏ chương trình.

   3. Trong danh sách hiện đang được cài đặt chương trình , bấm vào phần mềm mà bạn muốn loại bỏ:

    • Business Contact Manager cho Outlook 2007

    • Microsoft Office Business Essentials quản lý phiên bản 2006 CD2 hoặc Microsoft Office Outlook 2003 với Business Contact Manager Cập Nhật sẽ loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook 2003

   4. Bấm loại bỏvà sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình của bạn.

    Lưu ý: Không loại bỏ Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ).

   5. Cài đặt lại Business Contact Manager cho Outlook 2007.

  2. Windows Vista

   1. Trên menu bắt đầu , bấm Pa-nen điều khiển,

   2. Trong Pa-nen điều khiển, bên dưới chương trình, bấm dỡ cài đặt chương trình.

   3. Trên trang dỡ cài đặt hoặc thay đổi chương trình , bấm phần mềm mà bạn muốn loại bỏ:

    • Business Contact Manager cho Outlook 2007

    • Microsoft Office Business Essentials quản lý phiên bản 2006 CD2 hoặc Microsoft Office Outlook 2003 với Business Contact Manager Cập Nhật sẽ loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook 2003

   4. Bấm dỡ cài đặt/thay đổi.

   5. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

    Lưu ý: Không loại bỏ Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ).

   6. Cài đặt lại Business Contact Manager cho Outlook 2007.

 5. Loại bỏ giải pháp HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business eCRM khóa đăng ký, sau đó cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007.

  • Quan trọng: Sửa sổ đăng ký, có một nhiệm vụ nâng cao tính thường thực hiện bởi người quản trị.

   1. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

    • Windows XP

     1. Bấm bắt đầu, sau đó bấm chạy,

     2. Trong hộp mở , nhập regedit, sau đó bấm OK.

    • Windows Vista

     1. Bấm Bắt đầu.

     2. Trong hộp Bắt đầu tìm kiếm , nhập regedit, sau đó nhấn ENTER.

   2. Bấm đúp vào các phím sau đây:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • PHẦN MỀM

    • Microsoft

   3. Bấm chuột phải vào eCRM giải pháp kinh doanh, sau đó bấm xóa.

   4. Khởi động lại máy tính.

   5. Khởi động Outlook.

 6. Tạo một hồ sơ Outlook mới để xem nếu Business Contact Manager cho Outlook sẽ bắt đầu với hồ sơ mới.

  Để biết thêm thông tin về hồ sơ, hãy xem tổng quan về Outlook hồ sơ email.

  1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

  2. Bấm Tài khoản người dùng, sau đó bấm thư.

  3. Bấm Hiện Hồ sơ.

  4. Bấm lời nhắc cho hồ sơ để sử dụng.

  5. Bấm Thêm.

  6. Gõ tên cho hồ sơ, rồi bấm OK.

  7. Thêm tài khoản email để dùng trong hồ sơ của bạn bằng cách làm theo các hướng dẫn trên màn hình của bạn.

  8. Khởi động lại Outlook, và sau đó bấm vào hồ sơ mới.

  9. Nếu Business Contact Manager cho Outlook khởi động trình hướng dẫn sẽ mở ra, hãy hủy trình hướng dẫn và sau đó đóng Outlook.

  10. Loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook từ hồ sơ khác.

   Cách thực hiện?

   1. Bấm bắt đầu, sau đó bấm Pa-nen điều khiển,

   2. Bấm Tài khoản người dùng, sau đó bấm thư.

   3. Bấm Tệp Dữ liệu.

    Nếu có nhiều hơn một hồ sơ thiết lập trên máy tính, loại bỏ Business Contact Manager từ mỗi hồ sơ.

   4. Bấm Business Contact Manager, sau đó bấm loại bỏ.

   5. Bấm Đóng.

  11. Khởi động lại Outlook.

Tôi nhận được thông báo nói rằng tôi không có giấy phép hợp lệ để sử dụng Business Contact Manager cho Outlook

Nếu bạn đang dùng một phiên bản dùng thử của bộ Office 2007, khoảng thời gian cho bản dùng thử có thể đã hết hạn. Hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ cho Microsoft Office Outlook 2007 với trang web quản lý liên hệ công việc (Tất cả các ngôn ngữ) liên hệ với một chuyên gia hỗ trợ. Chi phí có thể áp dụng.

Đầu trang

Tôi tìm Business Contact Manager cho Outlookở đâu?

Thanh menu Outlook bao gồm Business Contact Manager nếu nó được cài đặt và cấu hình hoặc kích hoạt.

Các phiên bản khác của hệ thống Office 2007 bao gồm Business Contact Manager cho Outlookkhông?

Cài đặt CD cho Business Contact Manager cho Outlook là CD thứ hai, CD2. Nó được đưa vào thao tác sau đây bộ sản phẩm Microsoft Office:

 • Microsoft Office Professional 2007

 • Microsoft Office Small Business 2007

 • Microsoft Office Ultimate 2007

Lưu ý: Business Contact Manager cho Outlook không được cung cấp Microsoft Office Professional Plus 2007.

Các phiên bản dùng thử của Microsoft Office Professional 2007 và Microsoft Office Small Business 2007, bao gồm Business Contact Manager cho Outlook, sẵn dùng trên trang Microsoft Office Online Web. Tìm một nối kết thứ hai để cài đặt phiên bản dùng thử Business Contact Manager cho Outlook.

Lưu ý: Outlook 2007 phải được cài đặt trước khi cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007. Cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007 với Outlook 2003 không được hỗ trợ.

Đầu trang

Cấu hình hoặc kích hoạt Business Contact Manager cho Outlook

Tôi không nhìn thấy Cấu hình Business Contact Manager trên menu Trợ giúp .

Bạn có xác nhận rằng Business Contact Manager cho Outlook được cài đặt?

Nếu vậy, một cấu phần của Business Contact Manager cho Outlook Hiển thị lệnh Cấu hình Business Contact Manager có thể đã bị tắt. Để hiển thị lệnh, hãy hoàn tất thủ tục sau đây:

 1. Trong Outlook, trên menu công cụ , bấm Trung tâm tin cậy.

 2. Bấm Bổ trợ.

 3. Trong hộp quản lý , bổ trợ COM được hiển thị. Bấm đi.

 4. Trong danh sách Bổ trợ sẵn dùng , hãy chọn hộp kiểm Business Contact Manager cho Outlook , sau đó bấm OK.

 5. Trên menu Trợ giúp , hãy xác nhận rằng Cấu hình Business Contact Manager lệnh được liệt kê.

  Lưu ý: Outlook 2007 phải được cài đặt trước khi cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007. Cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007 với Outlook 2003 không được hỗ trợ.

Đầu trang

Business Contact Manager cho Outlook đã cài đặt?

Thanh menu Outlook bao gồm Business Contact Manager nếu nó được cài đặt và cấu hình hoặc kích hoạt.

Tôi không chắc liệu Business Contact Manager cho Outlook được cài đặt

 1. Xác nhận rằng Business Contact Manager cho Outlook được cài đặt.

  Cách thực hiện?

  Microsoft Windows XP

  1. Trên menu Bắt đầu, bấm Panel Điều khiển.

  2. Trong Pa-nen điều khiển, bấm Thêm hoặc loại bỏ chương trình, sau đó bấm Thêm hoặc loại bỏ chương trình lại.

  3. Trong danh sách hiện đang được cài đặt chương trình , kiểm tra xem liệu Business Contact Manager cho Outlook 2007 sẽ xuất hiện.

  Windows Vista

  1. Trên menu Bắt đầu, bấm Panel Điều khiển.

  2. Trong Pa-nen điều khiển, bấm chương trình, sau đó bấm chương trình và tính năng.

  3. Trên trang dỡ cài đặt hoặc thay đổi chương trình , kiểm tra xem liệu Business Contact Manager cho Outlook 2007 sẽ xuất hiện.

 2. Nếu Business Contact Manager cho Outlook 2007 không xuất hiện trong danh sách hiện đang được cài đặt chương trình , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  1. Nếu bạn có CD Business Contact Manager cho Outlook 2007 , cài đặt phần mềm từ đó CD.

  2. Nếu bạn nhận được Business Contact Manager cho Outlook với máy tính của bạn mua (và, do đó, không có đĩa CD) bạn cần kích hoạt Business Contact Manager cho Outlook.

   Cách thực hiện?

   1. Trong Outlook, trên menu Trợ giúp , bấm Cấu hình Business Contact Manager.

    Trình hướng dẫn khởi động được hiển thị.

   2. Hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình của bạn để kích hoạt Business Contact Manager cho Outlook.

Business Contact Manager cho Outlook nằm trên menu chương trình của tôi nhưng nó không hiển thị trong Outlook

Nếu bạn nhận được Business Contact Manager cho Outlook với mua hàng máy tính của bạn, bạn cần phải cấu hình Business Contact Manager cho Outlook.

Cách thực hiện?

 • Trong Outlook, trên menu Trợ giúp , bấm Cấu hình Business Contact Manager, và sau đó làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn khởi động.

Đầu trang

dạng xem Business Contact Manager cho Outlook , menu và thanh công cụ

Khi tôi cài đặt Business Contact Manager cho Outlook, của tôi Outlook menu, lệnh và thư mục thay đổi

Khi bạn cài đặt Business Contact Manager cho Outlook, thư mục Business Contact Manager được tự động thiết lập cho bạn, với thư mục con cho tài khoản, Liên hệ công việc, cơ hội, Chiến dịch tiếp thị, hoặc bản ghi Dự án kinh doanh .

Menu Business Contact Manager được thêm vào thanh menu và lệnh Business Contact Manager cho Outlook sẽ được thêm vào menu tệp .

Thanh công cụ Business Contact Manager cũng được thêm với các lối tắt thường được sử dụng thư mục và nhiệm vụ.

Tôi không thể nhìn thấy Ngăn dẫn hướng

Để xem các Ngăn dẫn hướng, trên menu dạng xem , trỏ đến Ngăn dẫn hướng, sau đó bấm thường hoặc thu gọn.

Để đóng Ngăn dẫn hướng, trên menu dạng xem , trỏ đến Ngăn dẫn hướng, sau đó bấm tắt.

Tôi không thể nhìn thấy thư mục Business Contact Manager

Mở danh sách thư mục

 1. Trên menu đi , hãy bấm Danh sách thư mục.

 2. Trong danh sách thư mục, hãy tìm thư mục Business Contact Manager , nằm bên dưới Thư mục cá nhân trong Outlook.

Tôi không thể nhìn thấy thanh công cụ Business Contact Manager

Thanh công cụ Business Contact Manager được hiển thị trong Outlook khi Business Contact Manager cho Outlook được cài đặt và kích hoạt.

 1. Xác nhận rằng Business Contact Manager cho Outlook được cài đặt.

  Cách thực hiện?

  Microsoft Windows XP

  1. Trên menu Bắt đầu, bấm Panel Điều khiển.

  2. Trong Pa-nen điều khiển, bấm Thêm hoặc loại bỏ chương trình, sau đó bấm Thêm hoặc loại bỏ chương trình lại.

  3. Trong danh sách hiện đang được cài đặt chương trình , kiểm tra xem liệu Business Contact Manager cho Outlook 2007 sẽ xuất hiện.

  Windows Vista

  1. Trên menu Bắt đầu, bấm Panel Điều khiển.

  2. Trong Pa-nen điều khiển, bấm chương trình, sau đó bấm chương trình và tính năng.

  3. Trên trang dỡ cài đặt hoặc thay đổi chương trình , kiểm tra xem liệu Business Contact Manager cho Outlook 2007 sẽ xuất hiện.

 2. Nếu Business Contact Manager cho Outlook 2007 không xuất hiện trong danh sách hiện đang được cài đặt chương trình , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  1. Nếu bạn có CD Business Contact Manager cho Outlook 2007 , cài đặt từ đĩa CD đó.

  2. Nếu bạn nhận được Business Contact Manager cho Outlook với máy tính của bạn mua (và, do đó, không có đĩa CD) bạn cần kích hoạt Business Contact Manager cho Outlook.

   Cách thực hiện?

   • Trong Outlook, trên menu Trợ giúp , bấm Cấu hình Business Contact Manager, và sau đó làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn khởi động.

Đầu trang

Cài đặt Business Contact Manager cho Outlook bằng ngôn ngữ khác

Bạn đang cài đặt phiên bản của Business Contact Manager cho Outlook bằng một ngôn ngữ khác với ngôn ngữ được chọn cho các chương trình Office khác

Giải pháp được đề xuất là cài đặt Business Contact Manager cho Outlook trong cùng một ngôn ngữ làm được chọn cho các chương trình Office khác.

Nếu giải pháp này không phải là có thể xảy ra, hãy thử cách sau:

 • Nếu máy tính của bạn đang chạy Windows XP, hãy đăng nhập như người quản trị trước khi cài đặt phiên bản ngôn ngữ khác nhau của Business Contact Manager cho Outlook.

 • Nếu máy tính của bạn đang chạy Windows Vista, khi cài đặt Business Contact Manager cho Outlook, bấm chuột phải vào tên tệp hoặc biểu tượng chương trình và chọn chạy là người quản trị.

Cài đặt chương trình làm người quản trị có thể cho phép bạn cài đặt phiên bản ngôn ngữ khác.

Đầu trang

Nâng cấp từ Microsoft Office 2003 với hệ thống Office 2007

Business Contact Manager cho Outlook menu và lệnh đã biến mất khỏi Outlook sau khi tôi nâng cấp Microsoft Office 2003 với hệ thống Office 2007.

Business Contact Manager cho Outlook 2003 được cài đặt trên máy tính của bạn. Không phải là tương thích với Outlook 2007. Bạn phải cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007 để truy nhập cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Trình hướng dẫn thiết lập Business Contact Manager cho Outlook 2007 sẽ loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook 2003 cho bạn.

Cài đặt CD cho Business Contact Manager cho Outlook được đưa vào thao tác sau đây bộ sản phẩm Microsoft Office:

 • Microsoft Office Professional 2007

 • Microsoft Office Small Business 2007

 • Microsoft Office Ultimate 2007

Lưu ý: Vui lòng đóng Outlook trước khi bạn cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007.

Thông tin trong cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được giữ nguyên. Lần sau khi bạn khởi động Outlook sau khi cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007, trình hướng dẫn khởi động sẽ di chuyển hoặc di chuyển cơ sở dữ liệu cũ hơn đến cơ sở dữ liệu mới.

Đầu trang

Nâng cấp từ Business Contact Manager cho Outlook 2003 Business Contact Manager cho Outlook 2007

Tôi đang cố gắng nâng cấp từ Business Contact Manager cho Outlook 2003 Business Contact Manager cho Outlook 2007 nhưng chương trình thiết lập các điểm dừng trước khi nó hoàn thành.

Chương trình thiết lập cho Business Contact Manager cho Outlook 2007 tự động loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook 2003, Cập nhật hồ sơ Outlook của bạn, và sau đó cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007, trừ khi Outlook đang chạy trong quá trình thiết lập.

Nếu thiết lập không hoàn tất, hãy thử cách sau và sau đó chạy lại thiết lập:

 • Đóng Outlook, bao gồm bất kỳ lời nhắc, và cũng tắt hoặc ngắt kết nối bất kỳ thiết bị di động đồng bộ hóa với Outlook.

 • Loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook 2003 bằng thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Panel điều khiển.

  Cách thực hiện?

  1. Trong Windows XP, hãy bấm bắt đầu, sau đó bấm Pa-nen điều khiển.

  2. Bấm đúp vào Thêm hoặc loại bỏ chương trình.

  3. Bấm Business Contact Manager cho Outlook 2003, sau đó bấm loại bỏ.

 • Quan trọng: Bước sau đây yêu cầu bạn sửa sổ đăng ký là nhiệm vụ máy tính nâng cao. Chúng tôi khuyên nhiệm vụ được thực hiện bởi người quản trị. Để biết thêm thông tin về sổ đăng ký, hãy xem cửa sổ trợ giúp và hỗ trợ.

  Xóa khóa đăng ký eCRM HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business giải pháp.

  Cách thực hiện?

  1. Trong Windows XP, hãy bấm bắt đầu, sau đó bấm chạy,

  2. Trong hộp mở , nhập regedit, sau đó bấm OK.

  3. Bấm đúp vào các phím sau đây:

   • HKEY_LOCAL_MACHINE

   • PHẦN MỀM

   • Microsoft

  4. Bấm chuột phải vào eCRM giải pháp kinh doanh, sau đó bấm xóa.

Tôi nâng cấp Business Contact Manager cho Outlook 2003 thành Business Contact Manager cho Outlook 2007 nhưng tôi không nhìn thấy menu Business Contact Manager cho Outlook

Thiết lập chương trình không đã loại bỏ tệp dữ liệu Business Contact Manager cũ khỏi hồ sơ Outlook của bạn để bạn sẽ cần phải thực hiện theo cách thủ công. Sau khi bạn mở Outlook, bạn cũng sẽ cần theo cách thủ công mở trình hướng dẫn khởi động cấu hình Business Contact Manager.

Để loại bỏ tệp dữ liệu, hãy hoàn tất thủ tục sau đây:

Dữ liệu Business Contact Manager của bạn được giữ nguyên. Loại bỏ tệp dữ liệu sẽ không xóa dữ liệu Business Contact Manager.

 1. Trong Windows XP, hãy bấm bắt đầu, sau đó bấm Pa-nen điều khiển,

 2. Bấm Thư.

 3. Bấm Tệp Dữ liệu.

  Nếu có nhiều hơn một hồ sơ thiết lập trên máy tính, loại bỏ Business Contact Manager từ mỗi hồ sơ.

 4. Bấm Business Contact Manager, sau đó bấm loại bỏ.

 5. Bấm Đóng.

Để mở trình hướng dẫn khởi động, hãy hoàn tất thủ tục sau đây:

 1. Khởi động Outlook.

 2. Trên menu Trợ giúp , bấm Cấu hình Business Contact Manager.

  Trình hướng dẫn khởi động được hiển thị.

 3. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Tôi thấy thông báo, di chuyển cơ sở dữ liệu đã không thành công sau khi chọn cơ sở dữ liệu hiện có

Hãy thử một lần nữa để sử dụng cơ sở dữ liệu, bằng cách bấm chọn cơ sở dữ liệu hiện có trong trình hướng dẫn khởi động.

Nếu bạn tiếp tục nhận thư đã được di chuyển cơ sở dữ liệu không thành công , hãy thử cách sau:

 1. Dỡ cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007.

  Cách thực hiện?

  1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

  2. Bấm Thêm hoặc loại bỏ chương trình, sau đó bấm loại bỏ chương trình.

  3. Bấm Business Contact Manager cho Outlook 2007, sau đó bấm loại bỏ.

 2. Cài đặt lại Business Contact Manager cho Outlook 2003.

 3. Trong trình hướng dẫn khởi động, bấm chọn cơ sở dữ liệu, và sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình của bạn.

 4. Xuất tất cả thông tin trong cơ sở dữ liệu Business Contact Manager cho Outlook 2003.

  Cách thực hiện?

  1. Trên menu tệp , trỏ tới nhập và xuất, sau đó bấm Business Contact Manager cho Outlook..

  2. Bấm xuất một tệp.

  3. Bấm dữ liệu Business Contact Manager (.bcm), và sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình của bạn.

   Lưu ý: Không loại bỏ Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) nếu nó bao gồm trong danh sách của Business Contact Manager cho Outlook 2007 cấu phần để loại bỏ.

 5. Cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007.

 6. Trong trình hướng dẫn khởi động, bấm tạo cơ sở dữ liệu mới, và sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình của bạn.

 7. Trên menu tệp , trỏ tới nhập và xuất, sau đó bấm Business Contact Manager cho Outlook.

 8. Bấm nhập tệp.

 9. Bấm dữ liệu Business Contact Manager (.bcm), và sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình của bạn.

Đầu trang

Loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook

Tôi muốn loại bỏ, dỡ cài đặt hoặc tắt Business Contact Manager cho Outlook

Bạn có thể vô hiệu hóa Business Contact Manager cho Outlook bằng cách dỡ cài đặt nó.

Hoàn thành một trong các thủ tục sau đây:

 • Microsoft Windows XP

  1. Trên menu Bắt đầu, bấm Panel Điều khiển.

  2. Trong Ngăn Điều khiển, bấm đúp vào Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình.

  3. Trong danh sách hiện đang được cài đặt chương trình và Cập Nhật , hãy bấm Business Contact Manager cho Outlook 2007.

  4. Bấm loại bỏvà sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình của bạn.

   Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) cũng có thể xuất hiện trong danh sách của Business Contact Manager cho Outlook 2007 cấu phần để loại bỏ. Để giải phóng dung lượng ổ đĩa, nếu chương trình khác hiện không dùng nó, loại bỏ SQL Server 2005 Express.

 • Windows Vista

  1. Trên menu bắt đầu , bấm Pa-nen điều khiển,

  2. Trong Pa-nen điều khiển, bấm chương trình và tính năng.

  3. Trên trang dỡ cài đặt hoặc thay đổi chương trình , bấm Business Contact Manager cho Outlook 2007.

  4. Bấm dỡ cài đặt/thay đổi.

  5. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

   Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) cũng có thể xuất hiện trong danh sách của Business Contact Manager cho Outlook 2007 cấu phần để loại bỏ. Để giải phóng dung lượng ổ đĩa, nếu chương trình khác hiện không dùng nó, loại bỏ SQL Server 2005 Express.

Tôi muốn loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook để tôi có thể cài đặt hoặc cài đặt lại Business Contact Manager cho Outlook 2007.

 • Microsoft Windows XP

  1. Trên menu Bắt đầu, bấm Panel Điều khiển.

  2. Trong Ngăn Điều khiển, bấm đúp vào Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình.

  3. Trong danh sách hiện đang được cài đặt chương trình và Cập Nhật , hãy bấm vào phần mềm mà bạn muốn loại bỏ:

   • Business Contact Manager cho Outlook 2007

   • Microsoft Office Business Essentials quản lý phiên bản 2006 CD2 hoặc Microsoft Office Outlook 2003 với Business Contact Manager Cập Nhật sẽ loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook 2003

  4. Bấm loại bỏvà sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình của bạn.

   Lưu ý: Không loại bỏ Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) nếu nó bao gồm trong danh sách của Business Contact Manager cho Outlook 2007 cấu phần để loại bỏ.

  5. Cài đặt lại Business Contact Manager cho Outlook 2007.

 • Windows Vista

  1. Trên menu bắt đầu , bấm Pa-nen điều khiển,

  2. Trong Pa-nen điều khiển, bấm chương trình và tính năng.

  3. Trên trang dỡ cài đặt hoặc thay đổi chương trình , bấm phần mềm mà bạn muốn loại bỏ:

   • Business Contact Manager cho Outlook 2007

   • Microsoft Office Business Essentials quản lý phiên bản 2006 CD2 hoặc Microsoft Office Outlook 2003 với Business Contact Manager Cập Nhật sẽ loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook 2003.

  4. Bấm dỡ cài đặt/thay đổi.

  5. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

   Lưu ý: Không loại bỏ Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) nếu nó bao gồm trong danh sách của Business Contact Manager cho Outlook 2007 cấu phần để loại bỏ.

  6. Cài đặt lại Business Contact Manager cho Outlook 2007.

Trong một số trường hợp, Business Contact Manager cho Outlook 2007 sẽ không cài đặt lại. Trong trường hợp này, hãy thử loại bỏ giải pháp HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business eCRM khóa đăng ký bằng cách hoàn tất thủ tục sau đây. Khởi động lại máy tính của bạn, và sau đó khởi động lại Outlook.

Cách thực hiện?

 • Quan trọng: Sửa sổ đăng ký, có một nhiệm vụ nâng cao tính thường thực hiện bởi người quản trị. Để biết thêm thông tin về sổ đăng ký, hãy xem cửa sổ trợ giúp và hỗ trợ.

  • Windows XP

   1. Bấm bắt đầu, sau đó bấm chạy,

   2. Trong hộp mở , nhập regedit, sau đó bấm OK.

   3. Bấm đúp vào các phím sau đây:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • PHẦN MỀM

    • Microsoft

   4. Bấm chuột phải vào eCRM giải pháp kinh doanh, sau đó bấm xóa.

   5. Khởi động lại máy tính.

   6. Khởi động Outlook.

  • Windows Vista

   1. Bấm Bắt đầu.

   2. Trong hộp Bắt đầu tìm kiếm , nhập regedit.

   3. Bấm đúp vào các phím sau đây:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • PHẦN MỀM

    • Microsoft

   4. Bấm chuột phải vào eCRM giải pháp kinh doanh, sau đó bấm xóa.

   5. Khởi động lại máy tính.

   6. Khởi động Outlook.

Đầu trang

Tìm kiếm thông tin về Business Contact Manager cho Outlook 2003

Tôi đang tìm kiếm thông tin về Business Contact Manager cho Outlook 2003

Để biết thông tin về Business Contact Manager cho Outlook 2003, hãy xem Cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2003.

Lưu ý: Outlook 2007 phải được cài đặt trước khi cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007. Cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007 với Outlook 2003 không được hỗ trợ.

Đầu trang

Các tài nguyên khác

Đảm bảo rằng bạn cũng có thể kiểm tra Business Contact Manager cho Outlook nhóm blog (http://blogs.msdn.com/bcm) để biết thông tin về Business Contact Manager.

Nhận trợ giúp từ những người dùng khác bằng cách truy cập vào Business Contact Manager cho Outlook thảo luận nhóm (microsoft.public.outlook.bcm).

Để được trợ giúp bổ sung hoặc nói chuyện với một chuyên gia hỗ trợ, hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ cho Microsoft Office Outlook 2007 với Business Contact Manager (Tất cả các ngôn ngữ) web site. Chi phí có thể áp dụng.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×