Khắc phục các vấn đề về ghi âm

Để ghi âm cuộc họp, cuộc gọi hay hội thảo Microsoft Lync 2010, bạn phải dùng âm thanh máy tính thông qua Lync 2010. Nếu hiện tại âm thanh máy tính của bạn không được ghi, bạn hãy kiểm tra lại các điều kiện được mô tả trong chủ đề này.

Trong bài viết này

Tại sao tôi không ghi được âm thanh đến hoặc âm thanh đi?

Tại sao tôi không ghi được âm thanh đi?

Tại sao tôi không ghi được âm thanh đến hoặc âm thanh đi?

Nếu cả âm thanh đến và âm thanh đi đều không được ghi, điều này có thể do bất kỳ nguyên nhân nào sau đây:

  • Chưa khởi động phần âm thanh của hội thoại hay cuộc họp. Để khởi động âm thanh Lync, trong cửa sổ Hội thoại, hãy bấm Cuộc gọi.

  • Âm thanh đã khởi động nhưng vô tình bị dừng. Để khởi động lại âm thanh Lync, trong cửa sổ Hội thoại, hãy bấm Nối lại.

  • Âm thanh đã khởi động nhưng vô tình bị đặt ở chế độ chờ. Để khởi động lại âm thanh Lync 2010, trong cửa sổ Hội thoại, hãy bấm Tiếp tục Cuộc gọi.

  • Bạn kết nối âm thanh bằng điện thoại hoặc thiết bị vốn không được kết nối thông qua Lync. Ví dụ: có thể bạn đang dùng điện thoại thông thường để quay số vào cuộc họp hoặc có thể bạn đã kết nối âm thanh bằng cách yêu cầu Lync gọi cho bạn bằng điện thoại thông thường. Cả hai trường hợp này đều không ghi được âm thanh.

Tại sao tôi không ghi được âm thanh đi?

Nếu đang ghi được âm thanh đến nhưng không ghi được âm thanh đi, có thể bạn đang tắt tiếng. Trong cửa sổ Hội thoại, hãy bấm vào biểu tượng micrô để bật tiếng micrô của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×