Khắc phục các vấn đề với máy in, máy quét, và các ứng dụng LOB gửi email bằng cách dùng Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Máy khách email cung cấp các thông báo lỗi thể thao tác khi điều gì sai. Gửi email từ thiết bị và các ứng dụng ít dễ dàng để sửa lỗi và bạn có thể không nhận được các thông tin rõ ràng để giúp bạn. Bài viết này có thể giúp bạn khắc phục sự cố và nó sẽ sử dụng máy in cấu hình làm ví dụ.

Bước đầu tiên để khắc phục sự cố bất kỳ, kiểm tra cấu hình của bạn. Hãy xem làm thế nào để thiết lập một thiết bị đa chức năng hoặc ứng dụng để gửi email bằng cách dùng Office 365 cho các thông tin chi tiết về các tùy chọn cấu hình.

Dưới đây là các tùy chọn ba cấu hình để giúp bạn xác định nào đang sử dụng:

1. gửi SMTP máy khách (khuyên dùng)

 • Máy in của bạn được kết nối với máy chủ Office 365 "smtp.office365.com."

 • Bạn đã nhập một địa chỉ email và mật khẩu cho hộp thư của máy in.

 • Máy in có thể gửi email đến những người bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn.

Hiển thị cách máy in đa năng kết nối với Office 365 bằng cách dùng gửi SMTP máy khách.

2. trực tiếp gửi

 • Máy in của bạn được kết nối với máy chủ Office 365 có tên kết thúc bằng "mail.protection.outlook.com."

 • Không có bộ nối không thiết lập trong Office 365 cho email được gửi từ mạng của tổ chức của bạn.

 • Máy in có thể gửi email chỉ đến mọi người trong tổ chức của bạn; không thể gửi email đến người nhận bên ngoài tổ chức của bạn.

Hiển thị cách máy in đa năng sử dụng điểm cuối Office 365 MX của bạn để gửi email trực tiếp đến người nhận trong tổ chức của bạn chỉ.

3. chuyển tiếp SMTP office 365

 • Máy in của bạn được kết nối với máy chủ Office 365 có tên kết thúc bằng "mail.protection.outlook.com."

 • Có là một đường kết nối thiết lập trong Office 365 cho email được gửi từ mạng của tổ chức của bạn đến Office 365.

 • Máy in có thể gửi email đến những người bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn.

Hiển thị cách máy in đa năng kết nối với Office 365 bằng cách dùng chuyển tiếp SMTP.

Khắc phục sự cố với gửi SMTP máy khách

 1. Kiểm tra thiết đặt nhập trực tiếp vào máy in:

  Thiết đặt máy in

  Giá trị

  Máy chủ lưu trữ máy chủ/thông minh

  smtp.office365.com

  Cổng

  Cổng 587 (khuyên dùng) hoặc cổng 25

  TLS / StartTLS

  Bật

  Địa chỉ tên người dùng/email và mật khẩu

  Thông tin đăng nhập của hộp thư Office 365 sử dụng máy in

 2. Nếu máy in không yêu cầu mật khẩu cho địa chỉ email mà bạn đã nhập, máy in của bạn đang cố gắng gửi email mà không cần đăng nhập vào Office 365. Gửi SMTP máy khách yêu cầu máy in của bạn để đăng nhập vào Office 365. Trực tiếp gửi và Office 365 chuyển tiếp SMTP không yêu cầu đăng nhập một; xem xét một trong các tùy chọn thay vào đó.

 3. Máy in hoặc ứng dụng của bạn phải gửi email từ cùng một địa chỉ mà bạn đã nhập chứng danh đăng nhập cho trong quá trình thiết lập email. Nếu máy in hoặc ứng dụng tìm cách gửi email từ một tài khoản khác, kết quả là lỗi tương tự như:

  5.7.60 SMTP; Client does not have permissions to send as this sender.

  Ví dụ, nếu bạn nhập thông tin đăng nhập cho sales@contoso.com trong thiết đặt ứng dụng của bạn, nhưng ứng dụng sẽ cố gắng gửi email từ salesperson1@contoso.com, điều này không được hỗ trợ. Đối với trường hợp này, hãy sử dụng Office 365 SMTP chuyển tiếp.

 4. Kiểm tra tên người dùng và mật khẩu bằng cách đăng nhập vào Outlook trên web, và tìm cách gửi một email kiểm tra để bảo đảm bảo rằng tài khoản không bị chặn. Nếu người dùng bị chặn, bạn có thể tìm thấy trợ giúp trong bài viết, loại bỏ người dùng, tên miền, hoặc IP địa chỉ từ danh sách khối sau khi gửi thư rác email.

 5. Tiếp theo, hãy kiểm tra rằng bạn có thể kết nối với Office 365 từ mạng của bạn bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  1. Hãy làm theo các hướng dẫn để cài đặt công cụ máy khách Telnet trên một máy tính trên cùng một mạng như thiết bị hoặc ứng dụng.

  2. Chạy công cụ từ dòng lệnh bằng cách nhập telnet.

  3. Nhập mở smtp.office365.com 587 (hoặc thay thế 25 cho 587 nếu bạn đang dùng rằng cổng thiết thay vào đó).

  4. Nếu bạn kết nối thành công với máy chủ Office 365 , kỳ vọng sẽ nhận một phản hồi dòng giống thế này:

   220 BY1PR10CA0041.outlook.office365.com Microsoft ESMTP MAIL Service ready at Mon, 1 Jun 2015 12:00:00 +0000

  5. Nếu bạn không thể kết nối với Office 365, mạng tường lửa hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet (IDP) của bạn có thể đã chặn cổng 587 hoặc 25. Sửa vấn đề này để bạn có thể gửi email từ máy in của bạn.

 6. Nếu không có những vấn đề này áp dụng cho thiết bị của bạn, nó có thể không đáp ứng các yêu cầu đối với mã hóa truyền dẫn tầng bảo mật (TLS). Thiết bị của bạn phải hỗ trợ TLS Phiên bản 1.0 hoặc ở trên. Cập Nhật vi chương trình trên thiết bị để giải quyết việc này, hoặc thử một trong các tùy chọn cấu hình khác mà TLS là tùy chọn.

  Để biết thêm thông tin về TLS, hãy xem làm thế nào Exchange Online sử dụng TLS để bảo mật email kết nối trong Office 365 và cho thông tin kỹ thuật chi tiết về cách Exchange Online sử dụng TLS với mã bộ sắp xếp thứ tự, hãy xem cải thiện thư dòng bảo mật cho Exchange Online.

Điều này có thể là do một số vấn đề:

 1. Hãy đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng tên người dùng và mật khẩu.

 2. Hãy thử đăng nhập vào OWA với tên người dùng và mật khẩu của máy in. Gửi email để đảm bảo rằng hộp thư được kích hoạt và không bị chặn để gửi thư rác.

 3. Kiểm tra thiết bị hoặc ứng dụng của bạn hỗ trợ TLS Phiên bản 1.0 hoặc ở trên. Cách tốt nhất để kiểm tra là nâng cấp vi chương trình trên thiết bị hoặc cập nhật ứng dụng bạn đang gửi email từ phiên bản mới nhất. Liên hệ với nhà sản xuất thiết bị của bạn để xác nhận rằng nó hỗ trợ TLS Phiên bản 1.0 hoặc ở trên.

Lỗi này cho biết rằng thiết bị đang cố gắng gửi email từ một địa chỉ không khớp với chứng danh đăng nhập. Ví dụ sẽ nếu đăng nhập của bạn được nhập chứng danh cho sales@contoso.com trong thiết đặt ứng dụng của bạn nhưng ứng dụng sẽ cố gắng gửi email từ salesperson1@contoso.com. Nếu ứng dụng hoặc máy in của bạn hoạt động theo cách này, sử dụng chuyển tiếp Office 365 SMTP vì gửi SMTP máy khách không hỗ trợ trường hợp này.

Lỗi này cho biết rằng máy in của bạn kết nối với điểm cuối gửi SMTP máy khách (smtp.office365.com). Tuy nhiên, máy in của bạn cũng phải đăng nhập vào một hộp thư để gửi thư. Lỗi này xảy ra khi bạn đã không phải nhập chứng danh đăng nhập hộp thư trong thiết đặt máy in. Nếu không có tùy chọn nào để nhập thông tin xác thực, này máy in không hỗ trợ gửi SMTP máy khách; sử dụng một trong hai trực tiếp gửi hoặc Office 365 chuyển tiếp SMTP thay vào đó. Hãy xem làm thế nào để thiết lập một thiết bị đa chức năng hoặc ứng dụng để gửi email bằng cách dùng Office 365.

Lỗi này cho biết rằng thiết bị đang cố gắng gửi email từ một hộp thư Office 365 nằm trong một danh sách chặn thư rác. Để được trợ giúp, hãy xem loại bỏ một người dùng, tên miền, hoặc địa chỉ IP từ một danh sách khối sau khi gửi thư rác email.

Khắc phục sự cố với gửi trực tiếp

Này có thể là do một số vấn đề.

 1. Lý do thường gặp về các vấn đề với trực tiếp gửi là một địa chỉ IP bị chặn. Nếu công cụ antispam phát hiện các thư rác đi khỏi tổ chức của bạn, địa chỉ IP của bạn có thể bị chặn bằng danh sách chặn thư rác. Kiểm tra xem địa chỉ IP của bạn là một danh sách khối bằng cách sử dụng một dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như MXToolbox hoặc WhatIsMyIPAddress. Theo dõi với tổ chức đã thêm địa chỉ IP của bạn vào danh sách chặn của họ. Office 365 sử dụng danh sách chặn để bảo vệ dịch vụ của chúng tôi. Để được trợ giúp, hãy xem loại bỏ một người dùng, tên miền, hoặc địa chỉ IP từ một danh sách khối sau khi gửi thư rác email.

 2. Để quy tắc ra vấn đề với thiết bị của bạn, gửi một email kiểm tra để kiểm tra kết nối đến Office 365. Để gửi một email kiểm tra, hãy làm theo các bước trong bài viết, Sử dụng Telnet để kiểm tra liên lạc SMTP. Nếu bạn không thể kết nối với Office 365, mạng hoặc ISP của bạn có thể đã chặn liên lạc bằng cách dùng cổng 25. Nếu bạn không thể đảo ngược này, sử dụng gửi SMTP máy khách.

Điều này cho biết rằng bạn đang kết nối với SMTP máy khách gửi điểm cuối (smtp.office365.com), vốn không thể được dùng để gửi trực tiếp. Đối với gửi trực tiếp, sử dụng điểm cuối MX của bạn đối tượng thuê Office 365 , kết thúc bằng "mail.protection.outlook.com." Bạn có thể tìm thấy điểm cuối MX của bạn bằng cách làm theo các bước trong hướng dẫn từng bước cho gửi trực tiếp.

Đây là thiết kế. Gửi trực tiếp cho phép các email được gửi chỉ tới người nhận trong tổ chức của bạn được lưu giữ trong Office 365. Nếu bạn cần phải gửi cho người nhận bên ngoài, sử dụng gửi SMTP máy khách hoặc chuyển tiếp SMTP Office 365 .

Không có thể sử dụng một địa chỉ IP thay cho điểm cuối MX. Điều này có thể dẫn đến của bạn không được gửi thư trong tương lai. Nếu điểm cuối MX là quá nhiều thời gian, hãy cân nhắc sử dụng gửi SMTP máy khách, có một điểm cuối ngắn hơn (smtp.office365.com).

Đối với gửi trực tiếp, chúng tôi khuyên nên sử dụng một thiết bị gửi từ một địa chỉ IP tĩnh. Điều này cho phép bạn thiết lập bản ghi chính sách người gửi Framework (SPF) để giúp ngăn chặn email được đánh dấu là thư rác. Kiểm tra bản ghi SPF của bạn được thiết lập với địa chỉ IP tĩnh của bạn. Một mạng hoặc ISP thay đổi có thể thay đổi địa chỉ IP tĩnh của bạn. Cập Nhật bản ghi SPF của bạn để phản ánh các thay đổi này. Nếu bạn không gửi từ địa chỉ IP tĩnh của bạn, hãy cân nhắc gửi SMTP máy khách thay vào đó.

Khắc phục các vấn đề đã biết với Office 365 chuyển tiếp SMTP

Này có thể là do một số vấn đề.

 1. Lý do thường gặp về các vấn đề với chuyển tiếp Office 365 SMTP là một địa chỉ IP bị chặn. Nếu công cụ antispam phát hiện các thư rác đi khỏi tổ chức của bạn, địa chỉ IP của bạn có thể bị chặn bằng danh sách chặn thư rác. Kiểm tra xem địa chỉ IP của bạn là một danh sách khối bằng cách sử dụng một dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như MXToolbox hoặc WhatIsMyIPAddress. Theo dõi với tổ chức đã thêm địa chỉ IP của bạn vào danh sách chặn của họ. Office 365 sử dụng danh sách chặn để bảo vệ dịch vụ của chúng tôi. Để được trợ giúp, hãy xem loại bỏ một người dùng, tên miền, hoặc địa chỉ IP từ một danh sách khối sau khi gửi thư rác email.

 2. Để quy tắc ra vấn đề với thiết bị của bạn, gửi một email kiểm tra để kiểm tra kết nối đến Office 365. Để gửi một email kiểm tra, hãy làm theo các bước trong bài viết, Sử dụng Telnet để kiểm tra liên lạc SMTP. Nếu bạn không thể kết nối với Office 365, mạng hoặc ISP của bạn có thể đã chặn liên lạc bằng cách dùng cổng 25. Nếu bạn không thể đảo ngược này, sử dụng gửi SMTP máy khách.

Thay đổi mạng hoặc ISP có thể thay đổi địa chỉ IP tĩnh của bạn. Kết quả là trình kết nối của bạn không xác định và chuyển tiếp thư của bạn để người nhận bên ngoài. Cập Nhật kết nối của bạn và bản ghi SPF của bạn với địa chỉ IP mới. Làm theo các bước trong làm thế nào để cấu hình Office 365 chuyển tiếp SMTP để sửa thiết đặt kết nối hiện có của bạn.

Office 365 Chuyển tiếp SMTP yêu cầu thiết bị của bạn để gửi email từ một địa chỉ IP tĩnh. Kiểm tra bản ghi SPF của bạn được thiết lập với địa chỉ IP tĩnh của bạn. Một mạng hoặc ISP thay đổi có thể thay đổi địa chỉ IP tĩnh của bạn. Cập Nhật bản ghi SPF của bạn để phản ánh các thay đổi này. Nếu bạn không gửi từ địa chỉ IP tĩnh của bạn, hãy cân nhắc gửi SMTP máy khách thay vào đó.

Xem Thêm

Làm thế nào để cấu hình IIS cho chuyển tiếp với Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×