Khắc phục các vấn đề về nhập liên hệ vào Outlook

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sau đây là các vấn đề chính khách hàng gặp phải khi họ nhập liên hệ vào Outlook. Nếu bạn gặp trục trặc khác nhau, hoặc nếu các giải pháp không phù hợp với bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Điện thoại

Bạn muốn trợ giúp?   

Cuộc gọi hoặc trò chuyện

Sau khi bạn nhập liên hệ của bạn, nếu bạn mở Outlook và thấy rằng không phải tất cả thông tin đã nhập, sử dụng Excel để mở tệp .csv để xem nếu tất cả thông tin đã có trong địa điểm đầu tiên.

 • Bạn có thể sửa tệp .csv bằng cách dùng Excel để thêm tên và thông tin thiếu khác.

 • Outlook yêu cầu đầu đề cột trong hàng đầu tiên để không thay thế chúng với nội dung khác.

 • Khi bạn lưu tệp .csv, Excel sẽ nhắc bạn vài lần với "bạn có chắc bạn muốn lưu trong tệp .csv format?" luôn luôn chọn có. Nếu bạn chọn không, tệp sẽ nhận được điều sai lầm và bạn sẽ cần phải bắt đầu lại lần nữa bằng cách xuất danh sách liên hệ từ hệ thống email nguồn.

 • Lặp lại các bước để nhập tệp .csv của bạn vào Outlook. Khi được nhắc cách xử lý các trùng lặp, hãy chắc chắn chọn thay thế trùng lặp với các mục nhập.

Nếu bạn hoàn thành quy trình nhập nhưng không có liên hệ xuất hiện trong Outlook, hãy làm như sau:

 1. Định vị tệp csv mà bạn đã xuất từ hệ thống email nguồn của bạn, ví dụ, từ Google. Nếu bạn xuất liên hệ từ Google, tên tệp mặc định là contacts.csv.

 2. Dùng Excel để mở tệp CSV mà bạn đã xuất từ hệ thống email nguồn

 3. Kiểm tra xem có bất kỳ thông tin trong tệp CSV. Nếu không có bất kỳ thông tin trong tệp CSV, xuất từ hệ thống email nguồn sẽ không hoạt động. Trong trường hợp đó:

  1. Xóa tệp contacts.csv.

  2. Xuất liên hệ của bạn từ hệ thống email nguồn lại. Nếu bạn đang xuất từ Google, đảm bảo chọn xuất tất cả các liên hệhoặc nhóm liên hệ, bên phải.

   Chọn danh bạ để xuất và chọn định dạng csv Outlook để xuất danh bạ Google

  3. Sau khi bạn xuất liên hệ của bạn, sử dụng Excel để mở tệp CSV và kiểm tra rằng không có dữ liệu. Khi bạn đóng tệp, Excel sẽ nhắc bạn vài lần với "là bạn đảm bảo rằng bạn muốn lưu trong CSV format?" luôn luôn chọn . Nếu bạn chọn không, tệp sẽ nhận được điều sai lầm và bạn sẽ cần phải bắt đầu lại với một tệp contacts.csv mới.

  4. Lặp lại các bước để nhập tệp contacts.csv của bạn vào Outlook.

Giả sử bạn có 800 liên hệ bạn muốn nhập, nhưng có thể nhập chỉ 300 của chúng. Có thể có vấn đề với định dạng của liên hệ trong hàng 301. Hãy thử loại bỏ hàng đó và nhập lại tệp .csv của bạn.

Khi kiểm tra các tình huống khác nhau, tôi nhận thông báo lỗi này khi cố gắng nhập tệp .csv kém định dạng dữ liệu. Vì vậy nếu bạn nhận được thông báo lỗi này, mà có thể là vấn đề. Hãy thử xóa tệp .csv, xuất dữ liệu lại, và sau đó nhập nó.

Đây là thông báo lỗi mà bạn sẽ nhận được nếu tệp .csv của bạn không tốt định dạng dữ liệu.

Khi kiểm tra các tình huống khác nhau, tôi nhận thông báo lỗi này "Không thể truy xuất dữ liệu …" khi tìm cách nhập tệp .csv trống. Vậy, nếu bạn thấy thông báo lỗi này, mà có thể là vấn đề.

Đây là thông báo lỗi mà bạn sẽ nhận được khi tệp .csv là trống.

Sử dụng Excel để mở tệp .csv của bạn và xem liệu có là dữ liệu trong đó. Nếu có không, hãy thử xuất liên hệ của bạn từ hệ thống email nguồn của bạn một lần nữa và rồi kiểm tra xem có dữ liệu trong đó trước khi thực hiện các bước để nhập tệp vào Outlook.

Có vấn đề với tài khoản email của bạn, và bạn cần gọi Dịch vụ email của bạn để được trợ giúp. Ví dụ, giả sử bạn có tài khoản Gmail và bạn đang dùng Outlook trên máy tính của bạn để nhập liên hệ. Thông báo lỗi "không thể hoàn thành thao tác vì cung cấp dịch vụ không hỗ trợ" có nghĩa là có điều gì đó sai với tài khoản Gmail của bạn và bạn cần liên hệ Google hỗ trợ để được trợ giúp.

Nếu bạn đang dùng một Outlook.com hoặc Hotmail.com tài khoản với Outlook và bạn nhận được thông báo lỗi này, sau đó vấn đề có tài khoản của bạn cần được thiết lập là tài khoản IMAP để bạn có thể nhập liên hệ vào đó. IMAP và POP là gì?

Đây là cách để cấu hình tài khoản email Outlook.com của bạn để dùng IMAP:

 • Trước tiên, loại bỏ tài khoản email Outlook.com của bạn từ Outlook trên máy tính của bạn. Ví dụ, nếu bạn có nhiều hơn một tài khoản email trong Outlook 2010, bạn có thể bấm chuột phải vào tài khoản email được chọn của bạn và chọn loại bỏ để loại bỏ nó khỏi Outlook trên máy tính của bạn. Nếu tài khoản chỉ hiện trong Outlook trên máy tính của bạn, hãy chọn tệp > Thiết đặt tài khoản > Thiết đặt tài khoản > loại bỏ.

 • Bây giờ, thêm tài khoản email Outlook.com của bạn trở về Outlook trên máy tính của bạn, nhưng lần này, bạn sẽ thiết lập nó như một tài khoản IMAP:

  1. Ở phía trên cùng của Outlook trên máy tính của bạn, hãy chọn tệp.

   Trong Outlook 2010, chọn tab Tệp.

  2. Chọn Thêm tài khoản.

  3. Nhập tên cho tài khoản email của bạn (ví dụ: Jakob), địa chỉ email (ví dụ: jakob77@outlook.com), và mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào tài khoản email của bạn trên trang web Outlook.com hoặc Hotmail.com. Chọn cấu hình thủ công thiết đặt máy chủ hoặc các loại dịch vụ bổ sung. Chọn tiếp theo.

   Chọn theo cách thủ công cấu hình thiết đặt máy chủ hoặc các loại dịch vụ bổ sung.

  4. Chọn Internet Email.

   Chọn Internet Email

  5. Nhập các thiết đặt này:

   • Loại tài khoản: IMAP

   • Máy chủ thư đến: imap-mail.outlook.com

   • :Máy chủ thư đi (SMTP) smtp-mail.outlook.com

   • Tên người dùng: youralias@outlook.com (hoặc bất cứ địa chỉ email của bạn).

   • Mật khẩu: nhập mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào email của bạn, ví dụ, trên trang web Outlook.com. (kiểm tra với Outlook 2013/2016) Nếu bạn có hai bước xác thực được bật, nhận một mật khẩu ứng dụng. im

   • Chọn Thêm thiết đặt.

   Nhập thiết đặt hiển thị trong ảnh này.

  6. Chọn tab Máy chủ thư đi , và chọn máy chủ thư đi của tôi cần xác thực.

   Chọn máy chủ thư đi của tôi cần xác thực.

  7. Chọn tab nâng cao , sau đó nhập các thiết đặt này:

   • Máy chủ thư đến (IMAP): 993

   • Sử dụng loại kết nối được mã hóa sau đây: SSL

   • Máy chủ thư đi (SMTP): 587

   • Sử dụng loại kết nối được mã hóa sau đây: TLS

   Nhập thiết đặt email nâng cao.

  8. Chọn OK.

  9. Chọn tiếp theo để kiểm tra thiết đặt của bạn. Lưu ý: các lý do phổ biến nhất cho kết nối không hoạt động là một lỗi chính lỗi trong email hoặc mật khẩu. Rất tiếc, Outlook không cho bạn biết rằng vấn đề nhưng sẽ cho bạn thông báo lỗi không thể hiểu. Nếu kết nối không hoạt động, kiểm tra lại tất cả mọi thứ cho lỗi đánh máy và thử lại.

   Đây là những gì tài khoản email Outlook.com trông giống như trong Outlook 2013 hoặc 2016.

   Hình ảnh về giao diện khi bạn có tài khoản Outlook.com trong Outlook 2016.

Thông thường này có nghĩa là không có vấn đề trong tệp .csv mà bạn đang tìm cách nhập. Sử dụng Excel để mở tệp .csv của bạn. Định dạng của liên hệ của bạn trông đúng? Có thể bạn nhập bất kỳ liên hệ thành công từ tệp? Nếu bạn có thể nhập liên hệ 100, nhưng không có gì sau đó, vấn đề nằm trong hàng 101. Xóa bỏ hàng đó, lưu tệp như loại tệp .csv, và rồi thử nhập lại tệp csv.

Bạn có một hàng tiêu đề? Nếu bạn không, đó là vấn đề. Hãy xem chủ đề này trên tạo/chỉnh sửa tệp .csv. Nó có một nối kết đến tệp .csv mẫu với một hàng tiêu đề tốt.

Tôi rất tiếc để nghe này đã xảy ra với tài khoản của bạn! Chúng tôi đã nghe về phiên bản khác mà không phải tất cả các liên hệ lấy được di chuyển tới Outlook.com. Đây là cách lấy một Engineer Microsoft để tìm hiểu và di chuyển liên hệ của bạn từ tài khoản Hotmail của bạn sang tài khoản Outlook.com của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Outlook.com của bạn.

 2. Trong góc trên bên phải, chọn ? sau đó chọn phản hồi.

 3. Chọn cung cấp phản hồi.

 4. Mô tả vấn đề, sau đó chọn tiếp theo.

  Ví dụ về những gì bạn có thể viết cho chúng tôi biết liên hệ của bạn bị thiếu.

 5. Chọn bỏ qua và gửi thư.

Vấn đề của bạn sẽ được gán cho một thiết kế nghiên cứu và liên lạc với bạn.

Xem thêm

Nhập danh bạ vào tài khoản Outlook.com hoặc Hotmail.com

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×