Khắc phục các vấn đề chuyển email cho mã lỗi 5.4.6 đến 5.4.20 trong Office 365

Dưới đây là những điều cần làm nếu bạn gặp mã lỗi 5.4.6 về thông báo tình trạng chuyển phát (DSN) hoặc mã lỗi NDR 5.4.6 đến 5.4.20 trong báo cáo không chuyển phát (NDR). Có thể có một số nguyên nhân gây ra mã lỗi dsn 5.4.6, nhưng điều này có thể xảy ra nếu vượt quá số bước nhảy thư hoặc tuyến đường chuyển phát thư bị hỏng. Một số nguyên nhân và giải pháp cho việc vượt quá số bước nhảy được cung cấp ở phần sau của chủ đề này. Thông tin ở đây áp dụng cho phạm vi mã lỗi từ 5.4.6 đến 5.4.20.

Tìm kiếm thông tin về Exchange NDR 5.4.x mà sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề

Hãy sử dụng thông tin trong NDR của Exchange để quyết định cách khắc phục sự cố.

Mẹo để khắc phục vấn đề đang gây ra lỗi Exchange NDR 5.4.6

Bạn có thể thử thực hiện một số thủ tục sau đây, chúng có thể cho phép bạn gửi lại thư thành công. Việc chuyển phát thư giữa các máy chủ có thể phức tạp hoặc cần có quyền truy nhập đặc biệt vào các thiết đặt, vì vậy đa phần các bước ở đây được thiết kế cho người quản trị email Office 365 chứ không phải người gửi email thông thường. Nếu các bước ở đây không giúp ích, hãy liên hệ với người quản trị email của bạn và chuyển thông tin này cho họ để họ có thể tìm cách giải quyết sự cố cho bạn.

Vấn đề về tên miền được chấp nhận

Xác nhận rằng tên miền của người nhận được cấu hình là tên miền được chấp nhận có thẩm quyền trong Exchange Online. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quản lý Tên miền được Chấp nhận trong Exchange Online.

Vấn đề về cấu hình kết hợp

Nếu tên miền của bạn là một phần trong triển khai kết hợp giữa Exchange và Exchange Online, hãy kiểm tra các mục sau đây dựa trên cấu hình của bạn:

 • Bạn định tuyến tất cả thư đến cho tên miền kết hợp của mình thông qua Exchange Online.   

  Lỗi này có thể xảy ra khi bản ghi MX cho tên miền kết hợp của bạn chỉ tới Exchange Online, và bộ nối Đi vốn được sử dụng để định tuyến thư đến tổ chức Exchange tại chỗ của bạn được cấu hình để sử dụng định tuyến DNS.

  Để khắc phục vấn đề, hãy cấu hình bộ nối Đi chuyên dụng mà sử dụng định tuyến máy chủ thông minh và cấu hình máy chủ kết hợp tại chỗ của bạn là máy chủ thông minh. Cách dễ nhất để khắc phục vấn đề này là chạy lại Trình hướng dẫn Cấu hình Hỗn hợp trong tổ chức Exchange tại chỗ. Hoặc, bạn có thể xác nhận cấu hình của bộ nối Đi được dùng cho triển khai kết hợp bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Mở cổng thông tin Office 365 tại https://portal.office.com, rồi bấm Quản trị > Exchange.

  2. Trong trung tâm quản trị Exchange, bấm Dòng Thư > Bộ nối. Trong phần Bộ nối đi, hãy chọn bộ nối được dùng cho triển khai kết hợp, rồi bấm Sửa.

  3. Trên tab Chuyển phát, hãy xác nhận đã chọn Định tuyến thư thông qua máy chủ thông minh và chỉ định đúng địa chỉ IP hoặc tên miền đầy đủ tiêu chuẩn (FQDN) cho máy chủ thông minh.

 • Bạn định tuyến tất cả các thư gửi đi từ Exchange Online thông qua máy chủ kết hợp tại chỗ của mình.   

  Cấu hình này được kiểm soát bởi giá trị của tham số RouteAllMessagesViaOnPremises trên bộ nối Đi được sử dụng cho triển khai kết hợp. Khi giá trị của tham số này $true cho bộ nối đó, thì bạn đang định tuyến tất cả các thư gửi đi từ Exchange Online thông qua máy chủ kết hợp tại chỗ của mình. Bạn có thể xác nhận giá trị này bằng cách chạy lệnh sau.

  Get-OutboundConnector <ConnectorIdentity> | Format-List Name,RouteAllMessagesViaOnPremises

  Trong cấu hình này, lỗi xảy ra do một trong hai nguyên nhân sau:

  • Bạn không có bộ nối Đến mà có giá trị Loại Bộ nốiTại chỗ.

  • Bộ nối Đến vốn được dùng cho triển khai kết hợp bị giới hạn trong một hoặc nhiều tên miền được chấp nhận.

  Để khắc phục vấn đề này, hãy cấu hình một bộ nối Đến chuyên dụng mà có giá trị Loại Bộ nốiTại chỗ và không bị giới hạn trong bất kỳ tên miền được chấp nhận nào. Cách dễ nhất để khắc phục vấn đề này là chạy lại Trình hướng dẫn Cấu hình Hỗn hợp trong tổ chức Exchange tại chỗ. Hoặc, bạn có thể xác nhận cấu hình của bộ nối Đến được dùng cho triển khai kết hợp bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Mở cổng thông tin Office 365 tại https://portal.office.com, rồi bấm Quản trị > Exchange.

  2. Trong trung tâm quản trị Exchange, bấm Dòng Thư > Bộ nối. Trong phần Bộ nối đến, hãy chọn bộ nối được dùng cho triển khai kết hợp, rồi bấm Sửa Biểu tượng Sửa . Xác nhận những thông tin sau đây:

   • Chung      Xác nhận đã chọn Tại chỗ.

   • Phạm vi      Xác nhận rằng Tên miền được chấp nhận trống.

Để biết thêm thông tin về định tuyến thư trong triển khai kết hợp, hãy xem Định tuyến Truyền dẫn trong Exchange 2013.

Nguyên nhân gây ra lỗi NDR 5.4.6 và lỗi này có nghĩa là gì? Có thể liên quan đến việc vượt quá số bước nhảy

Có hai khả năng có thể xảy ra:

 • Dựa trên tên miền trong địa chỉ email của người nhận, tổ chức Exchange Online của bạn đã tiếp nhận thư, nhưng sau đó không thể định tuyến thư đến người nhận một cách chính xác. Điều này có thể xảy ra do các vấn đề về thiết lập tên miền được chấp nhận.

 • Trong môi trường kết hợp, có bộ nối bị cấu hình sai trong tổ chức Exchange Online của bạn.

Thông tin chi tiết về lỗi Exchange NDR này, liên quan đến việc vượt quá số bước nhảy

Thông báo về báo cáo không chuyển phát (NDR) của Exchange Online đối với lỗi cụ thể này có thể chứa một số hay tất cả các thông tin sau đây:

 • Phần thông tin người dùng   

  • Chuyển phát không thành công cho những người nhận hoặc nhóm sau:

   <các địa chỉ email>

   Đã xảy ra sự cố trong khi chuyển phát thư này đến địa chỉ email này. Thử gửi lại thư này.

  • Lần thử kết nối đi không được trả lời vì hệ thống từ xa đang bận hoặc hệ thống đó không thể nhận bản chuyển phát thư.

 • Phần thông tin chẩn đoán dành cho người quản trị   

  • #5.4.6 smtp;554 5.4.6 Hop count exceeded - possible mail loop> #SMTP#

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Xem Thêm

Các NDR của Exchange trong Exchange Online và Office 365 là gì

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×