Khắc phục các sự cố chuyển phát email cho mã lỗi 5.7.12 trong Office 365

Chủ đề này sẽ hướng dẫn bạn các bước cần thực hiện nếu bạn thấy mã trạng thái 550 5.7.12 hoặc 5.7.12 trong báo cáo không chuyển phát (NDR) hoặc thông báo tình trạng chuyển phát (DSN). Bạn sẽ thấy thông báo tự động này khi thư của người gửi bị từ chối vì địa chỉ người nhận đã được thiết lập để từ chối thư gửi từ bên ngoài tổ chức của người nhận. Chỉ người quản trị email cho tổ chức của người nhận mới có thể thay đổi thiết lập này.

Tôi là người quản trị email cho người nhận. Làm thế nào tôi có thể cho phép người gửi gửi thư đến địa chỉ email này?

Bạn có thể làm theo vài cách để cho phép người gửi gửi thư đến địa chỉ được ghi chú trong NDR. Các phương pháp phổ biến nhất được liệt kê ở đây.

Cho phép tất cả mọi người (cả bên trong lẫn bên ngoài tổ chức của bạn) gửi thư đến địa chỉ email này

 1. Trong Trung tâm quản trị Exchange, đi đến người nhận.

 2. Nếu địa chỉ người nhận là một hộp thư, hãy chọn hộp thư, nếu không, hãy bỏ qua đến bước 3.

  • Từ danh sách hộp thư hiển thị, hãy chọn người nhận, rồi chọn Chỉnh sửa Biểu tượng Sửa .

  • Trong hộp thoại Hộp thư Người dùng, hãy chọn tính năng hộp thư > Hạn chế Chuyển phát Thư > Xem chi tiết.

  • Trong hộp hạn chế chuyển phát thư, bỏ chọn hộp kiểm Yêu cầu xác thực tất cả người gửi.

   Hộp kiểm để tắt người gửi đã xác thực
  • Bấm vào OK > Lưu.

 3. Nếu địa chỉ người nhận là một nhóm, hãy chọn nhóm, nếu không, hãy bỏ qua đến bước 4.

  • Từ danh sách nhóm hiển thị, hãy chọn tên nhóm, rồi chọn Chỉnh sửa Biểu tượng Sửa .

  • Trong hộp thoại Nhóm phân phối, chọn quản lý chuyển phát.

  • Chọn tùy chọn Người gửi bên trong và bên ngoài tổ chức của tôi.

  • Bấm Lưu.

 4. Nếu địa chỉ người nhận là người dùng thư, hãy chọn danh bạ, nếu không, hãy nhảy đến Người gửi đang tìm cách gửi đến thư mục công cộng.

  • Từ danh sách liên hệ và người dùng thư hiển thị, chọn tên người nhận, rồi chọn Chỉnh sửa Biểu tượng Sửa .

  • Trong hộp thoại Người dùng Thư, chọn thiết đặt dòng thư > Hạn chế Chuyển phát Thư > Xem chi tiết.

  • Trong hộp thoại Hạn chế Chuyển phát Thư, chọn tùy chọn Chấp nhận thư từ: > Tất cả người gửi.

  • Trong hộp hạn chế chuyển phát thư, bỏ chọn hộp kiểm Yêu cầu xác thực tất cả người gửi.

  • Chọn OK > Lưu.

Nâng cao: Tạo danh sách người gửi được cho phép tùy chỉnh cho người nhận

Thay vì cho phép tất cả người gửi bên ngoài gửi đến địa chỉ email này, bạn có thể chọn chỉ cho phép người gửi nội bộ và một số người gửi bên ngoài cụ thể gửi thư đến địa chỉ này. Bạn thiết lập bằng cách tạo danh sách người gửi được cho phép tùy chỉnh bao gồm tất cả mọi người trong tổ chức của bạn, cùng với một hoặc nhiều người gửi bên ngoài cụ thể.

Lưu ý: 

 • Để thêm một người từ bên ngoài tổ chức vào danh sách người gửi được cho phép, trước tiên, bạn phải tạo Liên hệ Thư cho họ. Xem Quản lý liên hệ thư để tìm hiểu cách thực hiện.

 • Nếu bạn muốn sử dụng phương pháp danh sách người gửi được cho phép để cho phép mọi người trong tổ chức của mình gửi đến người nhận này, bạn có thể tạo nhóm phân phối (hoặc nhóm phân phối động) gồm tất cả mọi người trong tổ chức. Tìm hiểu cách thực hiện tại mục Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa nhóm bảo mật trong Trung tâm quản trị Office 365. Sau khi tạo nhóm, bạn có thể thêm nhóm vào danh sách người gửi được cho phép.

Ví dụ này trình bày cách thiết lập danh sách người gửi được cho phép cho hộp thư nhưng bạn có thể thực hiện các thao tác giống hoặc tương tự bên trong hộp thoại người dùng thư hoặc nhóm cho người dùng thư hoặc nhóm tương ứng.

 • Trong Trung tâm quản trị Exchange, chọn người nhận > hộp thư.

 • Từ danh sách hộp thư hiển thị, chọn người nhận, rồi chọn Chỉnh sửa Biểu tượng Sửa .

 • Trong hộp thoại hộp thư Người dùng, chọn tính năng hộp thư > Hạn chế Chuyển phát Thư > Xem chi tiết.

 • Trong hộp hạn chế chuyển phát thư, bỏ chọn hộp kiểm Yêu cầu xác thực tất cả người gửi.

 • Chọn Chấp nhận thư từ > Chỉ những người gửi trong danh sách sau đây.

 • Chọn Thêm Biểu tượng Thêm .

 • Trong hộp thoại Chọn Thành viên, chọn các thành viên bạn muốn thêm vào danh sách người gửi được cho phép, rồi chọn Thêm.

 • Bấm vào OK > OK > Lưu.

Người gửi đang tìm cách gửi đến thư mục công cộng

Nếu địa chỉ người nhận là hộp thư chung, hãy thực hiện như sau:

 • Trong Trung tâm quản trị Exchange, đi đến thư mục công cộng > thư mục công cộng.

 • Từ danh sách các thư mục công cộng hiển thị, chọn tên thư mục công cộng.

 • Trong cửa sổ chi tiết về thư mục công cộng (nằm ở bên), hãy chọn Quyền đối với thư mục > Quản lý

 • Trong hộp thoại Quyền đối với Thư mục Công cộng, chọn Thêm .

 • Trong hộp thoại Quyền đối với Thư mục Công cộng, chọn Duyệt.

 • Trong hộp thoại Chọn Người nhận, chọn người nhận mà bạn muốn cấp quyền để gửi đến thư mục công cộng này.

 • Chọn OK > Lưu > Lưu.

 • Sau khi các thay đổi được áp dụng, bấm vào Đóng.

Để biết thêm chi tiết

Quản lý các liên hệ thư

Tạo và sử dụng nhóm phân phối

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×