Khắc phục các mục lịch sử giao tiếp trong Business Contact Manager

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tôi không thể sửa một số mục lịch sử giao tiếp

Một số mục lịch sử giao tiếp không thể sửa được. Bao gồm thông điệp email, qua cuộc hẹn, nhiệm vụ với ngày đến hạn mà đã xảy ra, và các tệp là dạng chỉ đọc.

Tại sao làm mục lịch sử giao tiếp một số xuất hiện nhiều hơn một lần trong thư mục Lịch sử liên lạc ?

Một mục lịch sử liên lạc xuất hiện nhiều hơn một lần trong thư mục Lịch sử liên lạc khi nó được nối kết với nhiều bản ghi. Ví dụ, một thông báo nối kết với một Hồ sơ tài khoản và hai Hồ sơ Liên hệ Công việc được liệt kê ba lần trong thư mục Lịch sử liên lạc .

Nếu bạn hủy liên kết lịch sử giao tiếp một mục từ bản ghi, Business Contact Manager cho Outlook sẽ loại bỏ nối kết chỉ tương ứng từ thư mục lịch sử liên lạc.

Hình thức của một mục lịch sử liên lạc đã thay đổi

Mục lịch sử liên lạc ban đầu đã bị xóa khỏi Business Contact Manager cho Outlook, vì vậy bạn đang xem là thông tin về các mục được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc và được hiển thị trong một hoạt động kinh doanh biểu mẫu. Nếu việc xóa là một lỗi, bạn có thể khôi phục mục từ thư mục Khoản mục đã xóa .

Lưu ý: Nếu người sở hữu cơ sở dữ liệu có làm trống thư mục Khoản mục đã xóa , bạn không thể khôi phục Nhật ký ghi chú hoặc điện thoại doanh nghiệp.

Tôi loại bỏ nối kết cho một mục lịch sử giao tiếp từ bản ghi và bây giờ tôi không thể tìm thấy thư gốc

Nếu bạn loại bỏ nối kết cho một mục lịch hoặc thông điệp email từ phần lịch sử liên lạc của bản ghi, tệp vẫn còn tồn tại trong vị trí ban đầu. Trên menu công cụ , trỏ tới Tìm kiếm tức thì, sau đó bấm Tùy chọn tìm kiếm.

Nếu bạn loại bỏ nối kết cho một ghi chú công việc hoặc một nhật ký điện thoại từ phần lịch sử liên lạc của bản ghi và nó không được nối kết với bất kỳ bản ghi nào khác, mục đó được chuyển vào thư mục Khoản mục đã xóa cho Business Contact Manager cho Outlook. Để khôi phục mục, hãy chuyển nó từ thư mục Khoản mục đã xóa thư mục Lịch sử liên lạc của bạn. Sau khi bạn đã di chuyển mục, nó sẽ tự động xuất hiện trong bản ghi mà nó ban đầu đã kết nối.

Lưu ý: Nếu chủ sở hữu cơ sở dữ liệu đã làm rỗng thư mục Khoản mục đã xóa , bạn không thể khôi phục Nhật ký ghi chú hoặc điện thoại doanh nghiệp.

Nếu bạn loại bỏ nối kết cho các tệp khác chú kinh doanh hoặc Nhật ký điện thoại từ dạng xem Lịch sử liên lạc của bản ghi, tệp vẫn còn tồn tại trong vị trí ban đầu trên ổ đĩa cứng hoặc mạng, vì vậy bạn có thể tạo lại nối kết.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×