Khắc phục các không gian cộng tác khi mọi người mất quyền truy nhập

Khắc phục các không gian cộng tác khi mọi người mất quyền truy nhập

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu những người đã mất quyền truy nhập vào không gian cộng tác trong một sổ tay nhân viên hoặc sổ ghi chép lớp học bạn sở hữu:

  1. Hãy ghé thăm sửa trang sổ ghi chép trên OneNote.com.

  2. Chọn Quyền sửa bên cạnh sổ ghi chép người đang gặp rắc rối với.

  3. Khi bạn xem Quyền cố định, truy nhập của họ sẽ được khôi phục.

Nếu họ vẫn không thể nhìn thấy không gian cộng tác, hãy tìm nhóm phần trong sổ ghi chép. Nếu nó không được đặt ở dưới chào mừng, bấm chuột phải vào phần nhóm và chọn di chuyển. Chọn tên sổ ghi chép là đích và chọn di chuyển. Sau khi nhập trở lại vị trí ở phía trên cùng, học viên và nhân viên sẽ thấy lại.

Để giúp tránh vấn đề này trong tương lai, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt các bản Cập Nhật:

Lý do tại sao điều này xảy ra: Không gian cộng tác có các quyền đặc biệt cho phép bạn toàn quyền kiểm soát và đọc ghi quyền cho tất cả mọi người khác. Khi các quyền bắt gián đoạn (chẳng hạn như khi một nhóm phần được di chuyển) lớp học và sổ tay nhân viên bảo vệ bản thân họ bằng cách tự động khóa xuống không gian cộng tác. Khi nó đã khóa xuống, những người chia sẻ sổ ghi chép không thể nhìn thấy nó.

Không gian cộng tác và nội dung của nó vẫn ở đó và sẽ xuất hiện khi quyền được cố định và nhóm phần sẽ được đặt trong đúng vị trí.

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×