Khảo sát trong Excel, lưu trữ trực tuyến

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Chúng tôi hiện đang được cập nhật các tính năng này và cán xuất thay đổi, vì vậy bạn có thể có một trải nghiệm khác nhau hơn những gì được mô tả dưới đây. Tìm hiểu thêm về các cải tiến về chức năng sắp tới trong tạo một biểu mẫu chứa biểu mẫu Microsoft.

Khảo sát cho phép danh sách mọi người điền — chẳng hạn như một trang đăng ký hoặc câu hỏi — nơi bạn có thể thấy tất cả ở một nơi trực tuyến. Đây là cách để tạo khảo sát trong OneDrive và OneDrive for Business:

Trong OneDrive for Business

Để bắt đầu với việc xây dựng một khảo sát, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng thông tin xác thực cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Bấm mới, sau đó chọn Biểu mẫu cho Excel để bắt đầu tạo khảo sát.

  Tùy chọn Chèn Biểu mẫu cho Excel trong Excel Online

  Lưu ý: Biểu mẫu cho Excel có sẵn cho OneDrive for Business và site nhóm mới được kết nối với các nhóm Office 365. Tìm hiểu thêm về nhóm Office 365.

 3. Nhập tên cho khảo sát của bạn, sau đó bấm tạo.

 4. Bấm Thêm câu hỏi để thêm một câu hỏi mới vào khảo sát. Bạn có thể chọn Thêm lựa chọn, văn bản, xếp loại, hoặc ngày câu hỏi.

  Lưu ý: Khảo sát của bạn được lưu tự động trong khi bạn tạo nó.

  Các loại câu hỏi về lựa chọn, văn bản và xếp loại được hiển thị cho một biểu mẫu.

 5. Đối với các câu hỏi lựa chọn, nhập văn bản bạn muốn hiển thị cho câu hỏi và từng lựa chọn.

  Câu hỏi lựa chọn biểu mẫu được hiển thị với các tùy chọn

  Bạn muốn thêm nhiều lựa chọn? Bấm Tùy chọn thêm để thêm nhiều lựa chọn hơn mặc định hai lựa chọn. Bấm Thêm tùy chọn "Khác" để thêm một lựa chọn tùy chọn Hiển thị văn bản khác. Để loại bỏ một lựa chọn, hãy bấm vào thùng rác có thể nút kế bên nó. Bạn cũng có thể chọn để thực hiện câu hỏi yêu cầu hoặc cho phép nhiều lựa chọn cho câu hỏi bằng cách thay đổi thiết đặt ở dưới cùng của câu hỏi đó. Để có Microsoft Forms ngẫu nhiên trộn thứ tự của các tùy chọn Hiển thị cho người dùng của khảo sát, bấm vào nút dấu chấm lửng () và sau đó bấm trộn tùy chọn.

  Mẹo: Bấm vào nút dấu chấm lửng (...), rồi bấm vào Chú thích để thêm một chú thích cho một câu hỏi.

  Một số câu hỏi lựa chọn sẽ kích hoạt đề xuất tự động.

  Các tùy chọn câu trả lời được đề xuất cho một câu hỏi

  Bấm vào tùy chọn được đề xuất để thêm làm lựa chọn. Trong ví dụ sau, Thứ Hai, Thứ TưThứ Sáu đều được chọn.

  Lựa chọn các tùy chọn câu trả lời được đề xuất cho một câu hỏi

 6. Bấm Thêm câu hỏi để thêm nhiều câu hỏi khảo sát của bạn. Để thay đổi thứ tự của các câu hỏi, hãy bấm lên hoặc mũi tên xuống ở bên phải của mỗi câu hỏi. Cho các câu hỏi của văn bản, chọn tùy chọn Dài câu trả lời nếu bạn muốn một hộp văn bản lớn hơn Hiển thị trên khảo sát.

  Câu hỏi văn bản được hiển thị trên biểu mẫu

  Mẹo: Để sao chép câu hỏi, hãy chọn nó và sau đó bấm Sao chép câu hỏi nút Nút Sao chép câu hỏi trong góc trên bên phải.

 7. Câu hỏi văn bản cũng cho phép bạn đặt giới hạn khi bạn cần sử dụng số làm câu trả lời. Bấm vào nút dấu chấm lửng (...), rồi bấm vào Giới hạn. Bạn có thể chọn để giới hạn các số bằng cách chọn từ nhiều tùy chọn chẳng hạn như Lớn hơn, Nhỏ hơn, Giữa và nhiều tùy chọn khác.

  Câu hỏi văn bản được hiển thị với giới hạn số từ 1 đến 6

 8. Bấm xem trước ở phía trên cùng của cửa sổ thiết kế để xem khảo sát của bạn sẽ trông trên máy tính như thế nào. Nếu bạn muốn kiểm tra khảo sát của bạn, hãy nhập câu trả lời cho các câu hỏi trong chế độ xem trước và sau đó bấm gửi.

  Chế độ xem trước trên máy tính cho biểu mẫu khảo sát lớp học

 9. Bấm di động để xem khảo sát của bạn sẽ trông trên thiết bị di động như thế nào.

  Chế độ xem trước trên thiết bị di động cho biểu mẫu khảo sát lớp học

  Bấm lại khi bạn kết thúc việc xem trước khảo sát của bạn.

Trong OneDrive

Gần phía trên cùng của màn hình, bấm tạo, sau đó bấm khảo sát Excel.

Tạo khảo sát Excel

Bạn sẽ nhận được một biểu mẫu giúp hướng dẫn bạn tạo khảo sát.

Mẹo tạo khảo sát Excel

 • Bạn có thể thêm một bản khảo sát vào một sổ làm việc hiện có. Với sổ làm việc mở trong Excel Online, đi tới trang đầu và trong nhóm bảng, hãy bấm khảo sát > Khảo sát mới. Một trang tính khảo sát sẽ được thêm vào sổ làm việc của bạn

 • Hãy điền vào các trường Nhập tiêu đề và Nhập mô tả. Nếu bạn không muốn có tiêu đề hoặc mô tả, hãy xóa văn bản chỗ dành sẵn.

 • Hãy kéo câu hỏi lên hoặc xuống để thay đổi vị trí câu hỏi trong biểu mẫu.

 • Khi bạn muốn xem chính xác nội dung mà người nhận sẽ thấy, hãy bấm Lưu và Xem. Quay trở lại để chỉnh sửa bằng cách bấm Sửa Khảo sát. Khi đã hoàn tất, hãy bấm Chia sẻ Khảo sát.

 • Nếu bấm Đóng, bạn có thể trở lại để sửa và xem biểu mẫu bằng cách đi tới Trang đầu > Khảo sát trong Excel Online.

  Lệnh khảo sát

 • Thao tác bấm Chia sẻ Khảo sát sẽ bắt đầu quá trình tạo một nối kết đến biểu mẫu của bạn. Bấm Tạo để tạo nối kết này. Sao chép và dán nối kết đó vào thư, tin nhắn hoặc bài đăng. Bất cứ ai mở nối kết đó đều có thể điền vào biểu mẫu của bạn, nhưng họ không thể nhìn thấy sổ làm việc ghi kết quả trừ khi bạn cấp quyền cho họ.

Để các câu hỏi trong biểu mẫu đáp ứng đúng yêu cầu của bạn

Khi bạn thêm câu hỏi vào biểu mẫu, hãy nhớ rằng mỗi câu hỏi tương ứng với một cột trong sổ làm việc Excel.

Câu hỏi khảo sát tương ứng với các cột trong trang tính

Hãy nghĩ đến cách bạn sẽ sử dụng thông tin trong sổ làm việc ghi kết quả. Ví dụ, cung cấp cho mọi người danh sách các lựa chọn thay vì để họ nhập câu trả lời sẽ cho phép bạn sắp xếp và lọc câu trả lời.

Việc chọn từ danh sách các lựa chọn khiến việc sắp xếp và lọc trở nên dễ dàng

Để thiết lập, hãy đi tới Trang đầu> Khảo sát> Sửa Khảo sát và bấm vào một câu hỏi để chỉnh sửa. Chọn Lựa chọn làm Loại Câu trả lời và sau đó đặt từng lựa chọn trên một dòng riêng trong hộp Lựa chọn.

Trường lựa chọn

Hãy thử cả các loại câu trả lời khác.

 • Ngày hoặc Thời gian cho phép bạn sắp xếp kết quả theo thứ tự thời gian.

 • Có thể tính toán các câu trả lời Số bằng các hàm toán học để tìm ra các thông tin như tổng và trung bình.

 • Bạn có thể nhanh chóng lọc câu trả lời Có/Không để xem ai vào và ai rời khỏi cuộc họp.

Lưu ý:  Các cột trong bảng tính sẽ được dựng khi bạn thêm câu hỏi vào biểu mẫu khảo sát. Các thay đổi mà bạn thực hiện cho biểu mẫu khảo sát sẽ được cập nhật trong bảng tính, trừ khi bạn xóa một câu hỏi hoặc thay đổi trình tự câu hỏi trên biểu mẫu. Bạn sẽ phải cập nhật bảng tính theo cách thủ công trong các trường hợp đó: xóa các cột có câu hỏi mà bạn đã xóa, hoặc cắt và dán các cột để thay đổi trình tự của chúng.

Xem Thêm

Kiểm tra kết quả biểu mẫu hoặc khảo sát của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×