Khảo sát Excel tìm thấy

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kiểm tra tài liệu tìm thấy các câu hỏi khảo sát Excel ẩn trong sổ làm việc của bạn. Những mục này được nhập vào Excel Online và lưu cùng với sổ làm việc, nhưng chúng không hiển thị ra.

Sự cố

Kiểm tra tài liệu không thể loại bỏ những câu hỏi khảo sát cho bạn bởi vì nó không thể truy nhập chúng trong Excel 2013.

Giải pháp được đề xuất

Bạn cần phải mở sổ làm việc trong Excel Online để xem hoặc loại bỏ các câu hỏi khảo sát.

  1. Với sổ làm việc mở trong Excel Online, hãy bấm Sửa sổ làm việc > sửa trong Excel Online.

  2. Bấm trang đầu > khảo sát.

    • Để xem khảo sát, hãy bấm Dạng xem khảo sát.

    • Để loại bỏ khảo sát, hãy bấm Xóa bỏ khảo sát.

  3. Để trở lại ứng dụng Excel trên máy tính, hãy bấm mở trong Excel.

  4. Nếu bạn đã xóa khảo sát, hãy chạy giám định viên tài liệu lần nữa để xác nhận vấn đề này được giải quyết.

Tìm hiểu thêm về khảo sát

Để biết thêm thông tin về khảo sát Excel, hãy xem khảo sát trong Excel, lưu trữ trực tuyến.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×