Khắc phục sự cố nâng cấp tuyển tập trang

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn nâng cấp tuyển tập site lên chế độ SharePoint Online 2013, đôi khi có thể xảy ra các lỗi. Bài viết này giúp bạn hiểu được những lỗi đó và giải quyết chúng.

Kiểm tra trạng thái nâng cấp và các tệp nhật ký nâng cấp

Chỉ báo trạng thái nâng cấp và tệp nhật ký sẽ cho bạn biết sự cố xảy ra trong quá trình nâng cấp. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét cẩn thận tất cả lỗi trong tệp nhật ký nâng cấp. Không phải lúc nào cảnh báo cũng biểu thị sự cố nhưng bạn nên xem xét cảnh báo cũng như xác định xem liệu có bất kỳ cảnh báo nào có khả năng gây ra nhiều sự cố hơn không.

  1. Xem xét trang trạng thái nâng cấp cho tuyển tập site của bạn.

    Trên trang Thiết đặt Site (Thiết đặt Bánh răng Cài đặt nhỏ thay thế vị trí của Cài đặt Site. > Thiết đặt Site) cho tuyển tập site, trong phần Quản trị Tuyển tập Site, bấm vào Nâng cấp tuyển tập site. Trên trang Nâng cấp Tuyển tập Site, bấm vào Đánh giá Trạng thái Nâng cấp Tuyển tập Site.

  2. Nếu trang không hiển thị, hãy kiểm tra trang Thiết đặt Site. Nếu trang Thiết đặt Site có hoạt động và quá trình nâng cấp đã thành công, có thể có sự cố với trang chính hoặc trang chủ. Nếu trang Thiết đặt Site không hoạt động, hãy kiểm tra tệp nhật ký nâng cấp tuyển tập site để biết thông tin về sự cố.

  3. Xem lại các tệp nhật ký nâng cấp tuyển tập site. Bạn có thể xem lại nhật ký nâng cấp tuyển tập site bằng cách bấm vào nối kết trên trang trạng thái nâng cấp cho tuyển tập site của bạn.

Vấn đề thường gặp

Kiểm tra để biết liệu có bất kỳ vấn đề nào sau đây đang gây ra lỗi nâng cấp, cảnh báo hoặc sự cố trong site của bạn hay không.

H: Tôi không nhìn thấy điều khiển Giao diện Người dùng trên trang mà đã từng ở đó

Đ: Đặt lại trang về phiên bản mặc định.

Thực hiện thay đổi cho Giao diện Người dùng của site có thể gây ra sự cố về nâng cấp site. Nếu trang được tùy chỉnh để đặt điều khiển Giao diện Người dùng vào một vị trí không chuẩn, bạn có thể đặt lại trang về phiên bản mặc định để khôi phục điều khiển đó.

Để đặt lại trang, bạn có thể sử dụng nối kết Đặt lại về định nghĩa site trong phần Hành động của Site trên trang Thiết đặt Site hoặc sử dụng lệnh Đặt lại về Mẫu trong SharePoint Designer 2013.

H: Dạng xem trên danh sách lớn không hoạt động nữa

Đ: Tạo cột, thư mục đã lập chỉ mục hoặc dạng xem mới cho danh sách lớn. Có thể bạn phải thêm cột đã lập chỉ mục cho dạng xem hiện có của mình.

Nếu danh sách rất lớn và người dùng sử dụng dạng xem hoặc thực hiện truy vấn vượt quá giới hạn hoặc ngưỡng điều chỉnh, dạng xem hoặc truy vấn đó sẽ không được phép. Bạn có thể tạo cột lập chỉ mục bằng các dạng xem đã lọc, tổ chức mục thành thư mục, đặt giới hạn mục trên trang cho dạng xem lớn hoặc sử dụng danh sách ngoài. Để biết thêm thông tin về việc điều chỉnh danh sách lớn và cách giải quyết vấn đề với danh sách lớn, hãy xem phần Quản lý danh sách và thư viện có nhiều mục.

H: Tôi thấy lỗi về tên loại nội dung trùng lặp

Đ: Đổi tên loại nội dung hoặc trường nội dung xung đột với tên mặc định.

Đôi khi, các thành phần tùy chỉnh (như loại nội dung) có thể có tên xung đột với tên trong phiên bản mới. Trong tệp nhật ký nâng cấp, bạn có thể thấy lỗi như sau:

Không kích hoạt được các tính năng tuyển tập site trên Url Site của site. Ngoại lệ: Đã tìm thấy "tên" của loại nội dung trùng lặp.

Lỗi này biểu thị rằng loại nội dung tùy chỉnh đã được thêm vào site chỉ định trong SharePoint Online 2010. Trong khi nâng cấp lên SharePoint Online 2013, tên của loại nội dung tùy chỉnh đã xung đột với loại nội dung mặc định theo cùng tên. Đổi tên loại nội dung tùy chỉnh trong site chỉ định thành một tên khác và chạy lại nâng cấp.

Lưu ý: Đổi tên hoặc xóa loại nội dung có thể làm cho mọi tùy chỉnh phụ thuộc vào loại nội dung đó ngừng hoạt động.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Phát hiện ra loại nội dung xung đột nhau trong quá trình kiểm tra tình trạng tuyển tập site và Tạo hoặc tùy chỉnh loại nội dung.

H: Site của tôi trông không đẹp, hoạt động không như mong muốn, hoặc tôi nhìn thấy lỗi script

Đ: Sửa trang hoặc đặt lại trang về phiên bản mặc định hay xóa hoặc thay thế các tệp tùy chỉnh.

Sự cố với các tệp CSS hoặc JavaScript tùy chỉnh hay nội tuyến có thể gây ra những vấn đề này.

H: Nội dung tùy chỉnh trong site của tôi đã biến mất hoặc không hoạt động

Đ: Thay đổi trang chính hoặc thay đổi nội dung sao cho trang chính/nội dung không yêu cầu bố trí vùng Phần Web khác.

Trang chính có thể có bố trí vùng khác và nội dung có thể không còn tham chiếu đến trang đó chính xác. Bạn cũng có thể đặt lại trang về phiên bản mặc định như một phương cách cuối cùng. Tuy nhiên, nếu bạn đặt lại trang, bạn có thể mất nội dung cụ thể của từng vùng.

H: Tôi nhận được lỗi cho biết điều khiển hoặc trang không thể hiển thị

Đ: Hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Nếu Phần Web đã thêm chưa được cài đặt, hãy liên hệ với tài khoản quản trị đối tượng thuê để cài đặt. Nếu Phần Web không còn khả dụng hoặc không còn được hỗ trợ thì hãy sử dụng dạng xem duy trì Phần Web để loại bỏ Phần Web khỏi trang (loại bỏ chứ không chỉ đóng Phần Web).

Nếu trang được sửa trực tiếp, hãy sửa lại trang để loại bỏ điều khiển hay Phần Web đó hoặc đặt lại trang về phiên bản mặc định.

Phần Web hoặc điều khiển khác có thể đã được thêm vào trang nhưng chưa được cài đặt hoặc không còn được hỗ trợ. Phần Web đã được thêm vào một vùng hoặc trang được sửa trực tiếp để thêm tham chiếu điều khiển hoặc Phần Web trực tiếp nội tuyến (có thể trên một trang chính).

Tính năng SharePoint có thể cần được kích hoạt.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Bật hoặc tắt tính năng tuyển tập site và Mở và dùng Trang Duy trì Phần Web.

H: Tôi nhận được lỗi cho biết rằng tôi không thể tạo site con dựa trên mẫu site vì mẫu site này sử dụng phiên bản trải nghiệm 2010 và tuyển tập site của tôi ở phiên bản trải nghiệm 2013

Đ: Tạo lại mẫu site trong trải nghiệm 2013.

Để tạo lại mẫu site, hãy tạo một site con mới dựa trên trải nghiệm 2013, tùy chỉnh lại site con đó để phù hợp với mẫu bạn có, sau đó lưu site con đã tùy chỉnh làm mẫu.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Nâng cấp mẫu site.

H: Chủ đề của tôi không được áp dụng cho các trang trong site đã nâng cấp của tôi

Đ: Tạo lại chủ đề bằng cách sử dụng tính năng tạo chủ đề mới trong SharePoint 2013.

Trong SharePoint 2013, công cụ tạo chủ đề đã được thiết kế lại hoàn toàn để việc tạo chủ đề trở nên hiệu quả và linh hoạt hơn và nhờ vậy chủ đề có thể được dễ dàng nâng cấp lên hơn. Tuy nhiên không có hỗ trợ nâng cấp tệp THMX từ SharePoint 2010 lên SharePoint 2013.

Để giải quyết vấn đề này, trước tiên bạn nên tạo tuyển tập site đánh giá, sau đó tạo lại chủ đề bằng cách sử dụng tính năng tạo chủ đề mới trong SharePoint 2013.

H: Thương hiệu tùy chỉnh của tôi không hiển thị đúng hoặc có sự cố trong site nâng cấp của tôi

Đ: Tạo tuyển tập site đánh giá, sau đó tạo lại trang chính trong site SharePoint 2013.

Để hỗ trợ Giao diện Người dùng mới nhanh hơn, trôi chảy hơn trong SharePoint 2013, một số thay đổi đã được thực hiện cho trang chính mặc định và tệp CSS. Vì lý do này, bạn không thể áp dụng trang chính đã tạo trong SharePoint 2010 cho site trong SharePoint 2013. Tuy nhiên, khi bạn nâng cấp site SharePoint 2010 lên SharePoint 2013, trang chính được đặt lại để sử dụng trang chính mặc định trong SharePoint 2013. Vì vậy, sau khi nâng cấp, site của bạn sẽ không hiển thị với thương hiệu tùy chỉnh.

Để giải quyết vấn đề này, trước tiên bạn nên tạo tuyển tập site đánh giá, sau đó tạo lại trang chính trong site SharePoint 2013.

H: Site nâng cấp của tôi không hiển thị; thay vào đó, tôi thấy “lỗi không mong muốn” với ID tương quan.

Đ: Thương hiệu tùy chỉnh của bạn có thể sử dụng trang chính tùy chỉnh chứa chỗ dành sẵn cho nội dung tùy chỉnh.

Nếu trang chính tùy chỉnh của bạn chứa chỗ dành sẵn cho nội dung tùy chỉnh và nếu bố trí trang tùy chỉnh cũng chứa chỗ dành sẵn cho nội dung tùy chỉnh này thì có thể xảy ra lỗi ngăn trang chủ của site hiển thị sau khi nâng cấp. Thay vào đó, sau khi nâng cấp, bạn có thể thấy thông báo lỗi “Đã xảy ra lỗi không mong muốn”.

Hỏi: Khi tôi bấm vào nút để tạo một site đánh giá tôi nhận được một ID tương quan thông báo lỗi.

Đáp: SharePoint nối " -đánh giá" tới vị trí cuối của URL site đánh giá, điều này có thể khiến cho URL vượt quá giới hạn ký tự.

Nếu chắp "-eval" sẽ khiến cho URL vượt quá giới hạn ký tự sau đó bạn sẽ nhận được lỗi ID tương quan. Dài URL có thể do cấu trúc thư mục sâu và/hoặc thư mục và tệp có tên dài. Nếu bạn đang gặp phải lỗi này, bộ phận hỗ trợ có thể làm việc với bạn để xác định URL vượt quá giới hạn và cung cấp các bước để giải quyết vấn đề.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×