Khắc phục lỗi của thẻ đánh dấu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn đã Thêm thẻ đánh dấu vào tài liệu và họ đang gây ra lỗi bạn gặp rắc rối, khắc phục sự cố bước đầu tiên là để bảo đảm bảo rằng bạn có thể nhìn thấy chúng. Theo mặc định, Word không hiển thị chúng.

Để hiện thẻ đánh dấu trong tài liệu của bạn, hãy làm theo các bước sau.

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Nâng cao.

 2. Dưới hiện nội dung tài liệu chọn hiện thẻ đánh dấu và bấm OK.
  Tùy chọn Word

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn thêm một thẻ đánh dấu vào một khối văn bản hoặc hình ảnh (hoặc bất kỳ mục nào khác), thẻ đánh dấu sẽ xuất hiện trong dấu ngoặc vuông:
   Thẻ đánh dấu được chỉ ra bằng dấu ngoặc đơn

  • Nếu bạn chưa chọn bất kỳ điều gì khi bạn đã thêm thẻ đánh dấu (nghĩa là bạn chỉ cần đặt con trỏ của bạn trong một khu vực), xuất hiện thẻ đánh dấu là I-beam:
   Thẻ đánh dấu được chỉ ra bằng I-Beam .

Ngoài ra trong bài viết này

Thông báo lỗi xuất hiện thay vì văn bản

Mục tham chiếu đến một thẻ đánh dấu không được cập nhật đúng

Thẻ đánh dấu là mục nhập văn bản tự động thiếu

Kết quả không mong muốn khi bạn sửa một thẻ đánh dấu

Sao chép thẻ đánh dấu

Cắt và xóa bỏ thẻ đánh dấu

Thêm vào thẻ đánh dấu

Một thông báo lỗi xuất hiện thay vì văn bản

Word hiển thị “Lỗi! Thẻ đánh dấu Không Xác định.” hoặc “Lỗi! Không tìm thấy nguồn tham chiếu.” khi bạn cập nhật trường có nối kết hỏng với thẻ đánh dấu. Bạn có thể khôi phục văn bản gốc bằng cách nhấn Ctrl+Z ngay sau khi nhận thông báo lỗi. Bạn có thể nhấn Ctrl+Shift+F9 để chuyển đổi văn bản trong trường thành văn bản thường.

Để điều tra nối kết bị hỏng, hãy thử cách sau:

 • Hãy đảm bảo rằng thẻ đánh dấu vẫn còn tồn tại     Mọi người đôi khi vô tình xóa bỏ thẻ đánh dấu khi họ xóa văn bản khác. Để kiểm tra này, hãy đảm bảo bạn có thể xem các thẻ đánh dấu trong tài liệu của bạn.

 • Hãy đảm bảo rằng trường tên được viết đúng chính tả     Nhiều mục sử dụng thẻ đánh dấu — ví dụ, tham chiếu chéo và lập chỉ mục — được chèn dưới dạng trường. Nếu tên trường không viết đúng chính tả, bạn có thể nhận được thông báo lỗi. Để tìm hiểu thêm về mã trường, hãy đọc mã trường trong Word.

Đầu trang

Mục tham chiếu đến một thẻ đánh dấu không được cập nhật đúng

Word chèn các tham chiếu chéo như là các trường. Nếu một tham chiếu chéo không phản ánh các thay đổi bạn đã thực hiện trong thẻ đánh dấu mà nó tham chiếu đến, hãy cập nhật trường. Bấm chuột phải vào mã trường rồi bấm Cập nhật Trường trên menu lối tắt.

Đầu trang

Mục nhập Văn bản Tự động thiếu thẻ đánh dấu

Khi bạn tạo một mục nhập Văn bản Tự động bao gồm một thẻ đánh dấu, hãy đảm bảo rằng bạn chọn tất cả các văn bản có trong thẻ đánh dấu, bao gồm cả dấu ngoặc đơn mở và đóng của thẻ đánh dấu.

Nếu bạn lưu văn bản bao gồm một thẻ đánh dấu dưới dạng một mục nhập Văn bản Tự động, Word sẽ lưu thẻ đánh dấu cùng mục nhập đó. Nếu bạn chèn mục nhập Văn bản Tự động nhiều lần trong một tài liệu, Word sẽ xóa thẻ đánh dấu từ mục nhập trước đó và đính kèm thẻ đánh dấu vào mục nhập gần đây nhất.

Để tìm hiểu thêm về văn bản tự động, hãy đọc tự động chèn văn bản.

Đầu trang

Các kết quả không mong muốn khi bạn sửa một thẻ đánh dấu

Bạn có thể cắt, sao chép và dán các mục được đánh dấu bằng một thẻ đánh dấu. Bạn cũng có thể thêm vào hoặc xóa bỏ văn bản khỏi các mục được đánh dấu. Dưới đây là các thay đổi bạn có thể tạo ra cho thẻ đánh dấu và các kết quả bạn mong đợi.

Sao chép thẻ đánh dấu

 • Nếu bạn sao chép toàn bộ hay một phần của khối văn bản hoặc hình ảnh đã được đánh dấu bằng thẻ đánh dấu sách tới vị trí khác trong cùng một tài liệu    thì thẻ đánh dấu sẽ vẫn nằm ở mục gốc còn mục sao chép thì sẽ không được đánh dấu.

 • Nếu bạn sao chép toàn bộ mục đã được đánh dấu tới tài liệu khác    thì cả hai tài liệu này đều sẽ chứa mục giống nhau với thẻ đánh dấu giống nhau.

Cắt và xóa bỏ thẻ đánh dấu

 • Nếu bạn cắt toàn bộ mục đã được đánh dấu rồi dán mục này tới một vị trí khác trong cùng một tài liệu    thì mục này và thẻ đánh dấu sẽ di chuyển tới vị trí mới.

 • Nếu bạn xóa một phần của mục đã được đánh dấu    thì thẻ đánh dấu sẽ ở lại cùng phần văn bản còn lại chưa bị xóa.

Thêm vào thẻ đánh dấu

 • Nếu bạn thêm văn bản vào giữa hai ký tự được đính kèm trong thẻ đánh dấu    thì văn bản thêm vào sẽ được đưa vào thẻ đánh dấu.

 • Nếu bạn bấm trực tiếp sau khi mở ngoặc đơn của thẻ đánh dấu và sau đó thêm văn bản hoặc đồ họa vào mục    bổ sung được đưa vào thẻ đánh dấu.

 • Nếu bạn bấm trực tiếp sau khi đóng ngoặc đơn của thẻ đánh dấu và sau đó thêm vào mục    bổ sung không được bao gồm trong thẻ đánh dấu.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×