Khắc phục lỗi của lịch

Khắc phục lỗi của lịch

Nếu bạn đang gặp vấn đề với lịch, hãy dùng Khắc phục lỗi của lịch để được trợ giúp cho vấn đề lịch của bạn.

Làm thế nào để tôi khắc phục lỗi của lịch?

  • Hãy nhập chủ đề của mục lịch mà bạn đang gặp vấn đề vào Tìm kiếm những từ này trong dòng chủ đề.

  • Bấm Gửi nhật ký lịch của tôi.

  • Bộ phận hỗ trợ sẽ liên hệ với bạn sau khi họ xem xét những nhật ký lịch này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×