Không thể xem lên lịch hoặc rỗi/bận thông tin cho người dự cuộc họp

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nó có thể rất khó để lên lịch cuộc họp với những người khác nếu bạn không thể kiểm tra lịch và thông tin rảnh/bận biết nếu chúng có sẵn của họ. Không có một vài lý do tại sao bạn có thể không được xem của người nào đó rỗi/bận thông tin.

  • Người dự không có trong tổ chức của bạn. Outlook không thể hiển thị thông tin rảnh/bận hoặc lập lịch biểu cho người nào đó không phải là một phần của tổ chức của bạn.

  • Bạn đang tạo một cuộc họp trong lịch mà không phải là một phần của tổ chức của bạn. Ví dụ, nếu bạn có tài khoản email Office 365 và tài khoản Gmail thiết lập trong Outlook, và bạn sử dụng địa chỉ email Gmail như địa chỉ từ trong yêu cầu họp, bạn sẽ không thể xem thông tin rảnh/bận dành cho người dự. Thay đổi các trường từ để Office 365 hoặc tài khoản tổ chức email của bạn.

  • Outlook có giới hạn số người dự trong một danh sách phân phối mà nó có thể hiển thị thông tin rảnh/bận dành cho. Nếu bạn tìm cách thêm danh sách phân phối quá lớn, bận kiểm miễn phí sẽ không thành công. Bung rộng danh sách phân phối có thể cho phép outlook để khôi phục thông tin rảnh/bận dành cho người dự.

  • Outlook có giới hạn số người dự trong cuộc họp mà nó có thể hiển thị thông tin rảnh/bận dành cho. Tạo một cuộc họp thứ hai để kiểm tra thông tin rảnh/bận dành cho một tập hợp nhỏ hơn của cá nhân.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×