Không thể tạo SharePoint workspace trong SharePoint Workspace 2010

Mục Trợ giúp này tóm tắt các thông báo lỗi mà bạn có thể nhận được khi tìm cách tạo không gian làm việc SharePoint.

Thông báo

Chi tiết

SharePoint Workspace không kết nối được với trang SharePoint đã chỉ định.

Thông báo lỗi có chứa một danh sách các nguyên nhân có thể xảy ra.

SharePoint Workspace không truy cập được vào trang SharePoint vì máy chủ đang bận. Vui lòng thử lại sau.

Máy chủ SharePoint hiện đang thực hiện quá nhiều hoạt động nên chưa thể đồng bộ hóa dữ liệu vào SharePoint Workspace mới. Vui lòng chờ vài phút rồi thử lại.

SharePoint Workspace không thể đồng bộ hóa với trang SharePoint vì phiên bản máy chủ của nó không được hỗ trợ.

Không gian làm việc SharePoint chỉ có thể đồng bộ hóa với các trang chạy trên máy chủ Microsoft SharePoint 2010, Windows Foundation Services hoặc SharePoint Online 2010.

SharePoint Workspace không truy cập được trang SharePoint vì bạn không có quyền thích hợp. Hãy liên hệ với người quản trị để biết thêm thông tin.

Vui lòng liên hệ với người quản trị trang SharePoint của bạn.

SharePoint Workspace không truy cập được trang SharePoint vì nó đã bị người quản trị chặn. Hãy liên hệ với người quản trị để biết thêm thông tin.

Vui lòng liên hệ với người quản trị trang SharePoint của bạn.

Không tải xuống được danh sách SharePoint đã chỉ định để dùng ngoại tuyến vì kiểu nội dung của nó không được hỗ trợ.

Vui lòng liên hệ với người quản trị trang SharePoint của bạn.

Không tạo được không gian làm việc SharePoint vì trang này không có kiểu danh sách nào được hỗ trợ.

Trang SharePoint mà bạn chọn để đồng bộ hóa với máy tính phải chứa ít nhất một kiểu danh sách được hỗ trợ trong SharePoint Workspace.

SharePoint Workspace không diễn dịch được vị trí SharePoint. Bạn hãy kiểm tra và bảo đảm vị trí đó không có lỗi chính tả.

Để tránh lỗi chính tả, hãy đến trang SharePoint mà bạn muốn đồng bộ hóa trong trình duyệt Web, rồi sao chép và dán địa chỉ vào trường Vị trí.

Vị trí không chỉ ra một máy chủ SharePoint. Vui lòng cung cấp một vị trí SharePoint hợp lệ.

Địa chỉ Web mà bạn chỉ ra không được nhận diện là một trang SharePoint hợp lệ. Để tránh lỗi chính tả, hãy đến trang SharePoint mà bạn muốn đồng bộ hóa trong trình duyệt Web, rồi sao chép và dán địa chỉ vào trường Vị trí.

SharePoint Workspace không truy cập được trang SharePoint vì có vấn đề với chứng chỉ bảo mật của trang đó.

Chứng chỉ bảo mật mà trang đó đưa ra không phải do một tổ chức có thẩm quyền đáng tin cậy cấp.

Các vấn đề về chứng chỉ bảo mật có thể chỉ báo về khả năng lừa gạt bạn hoặc chặn mọi dữ liệu mà bạn gửi đến máy chủ.

Vui lòng liên hệ với người quản trị trang SharePoint của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×