Không thể liên hệ với máy chủ cung cấp trong SharePoint Workspace 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đã nhận được thông báo này, nó có nghĩa là Microsoft SharePoint Workspace hiện đang không thể liên hệ với máy chủ cung cấp để hoàn thành cấu hình tài khoản của bạn. Máy chủ cung cấp được yêu cầu cho các tính năng phụ thuộc vào máy chủ, chẳng hạn như nhận thư được gửi cho bạn khi bạn ngoại tuyến.

Nguyên nhân của vấn đề này có thể có liên quan để cấu hình mạng của bạn hoặc mất mạng. Để giải quyết vấn đề, trước tiên hãy đảm bảo rằng bạn đang trực tuyến bằng cách chạy thử kết nối Internet của bạn. Sau đó, đăng và đăng nhập vào tài khoản không gian làm việc SharePoint của bạn. Lưu ý rằng không gian làm việc SharePoint sẽ tự động lại tìm cách liên hệ với máy chủ theo định kỳ cho đến khi cố được giải quyết.

Nếu bạn đang trực tuyến và không gian làm việc SharePoint vẫn không thể liên hệ với máy chủ cung cấp vui lòng liên hệ với người quản trị mạng hoặc bộ phận hỗ trợ của bạn để được trợ giúp thêm.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×