Không thể khởi động ứng dụng Office sau khi kích hoạt Office 365 hoặc Office 2016

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn mua PC mới đi kèm với Office 365 hoặc Office 2016 trước khi cài đặt và đã hoàn thành đi qua quy trình kích hoạt từ một trang "Hãy bắt đầu". Sau đó, khi bạn cố bắt đầu một ứng dụng Office, bạn sẽ thay vào đó được trả về nhiều lần vào trang "Hãy bắt đầu". Làm theo các bước để xử lý vấn đề này.

Cài đặt Office từ trang tài khoản Office của tôi

Quan trọng: Trước khi bạn bắt đầu, đảm bảo rằng bạn có địa chỉ email và mật khẩu thuận tiện của bạn. Bạn sẽ cần phải đăng nhập bằng tài khoản Microsoft mà bạn đã dùng để thiết lập Office.

  1. Thoát khỏi tất cả các ứng dụng Office của bạn.

  2. Đi tới http://office.com/myaccount.

  3. Tùy thuộc vào phiên bản Office bạn đã mua, hãy thực hiện một trong các thao tác sau.

    • Đối với Office 365, chọn cài đặt, sau đó cài đặt lại.

    • Cho Office 2016, chọn Office 2016 tab nếu bạn chưa có, sau đó chọn cài đặt bên cạnh sản phẩm mà bạn đã mua.

  4. Tiếp tục với cài đặt Office theo hướng dẫn. Để biết thêm chi tiết về quy trình cài đặt, hãy xem Cài đặt Office trên PC hoặc Mac của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×