Không thể đồng bộ hóa lịch và liên hệ với điện thoại hoặc máy tính bảng của tôi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trước khi bạn bắt đầu:

 • Bạn đang trong trang phù hợp nếu bạn đang khắc phục sự cố các vấn đề đồng bộ trong khi thiết lập của bạn email di động lần đầu tiên.

 • Nếu email, lịch và liên hệ của bạn trước khi đồng bộ và bây giờ chúng không, hãy xem email khắc phục vấn đề đồng bộ hoặc loại bỏ một thiết bị từ Outlook.com. Nếu bạn không sử dụng một Outlook.com hoặc Office 365 cho doanh nghiệp tài khoản, liên hệ với nhà cung cấp email của bạn.

Những điều cần ghi nhớ:

 • IMAP và POP là đồng bộ các giao thức không thể đồng bộ hóa lịch, liên hệ, v.v.. Họ có thể chỉ đồng bộ email. IMAP và POP là gì?

 • Bạn phải có một nhà cung cấp email sử dụng tình Exchange ActiveSync. Nhà cung cấp thông thường nhất chẳng hạn như Gmail thực hiện.

Bạn đang sử dụng các ứng dụng email nào?

Câu hỏi thường gặp cho ứng dụng Outlook:

 • tôi có thể sửa liên hệ trong Outlook và có đồng bộ trên tất cả các thiết bị của tôi? Có! Hãy xem bài đăng blog này trên các cải tiến người mới trong Outlook cho iOS và Android.

 • Đồng thời là sự kiện lịch trên điện thoại của tôi trong ứng dụng Outlook lịch? Để có thiết bị của bạn lịch sự kiện hiển thị trong lịch Outlook của bạn, họ phải được thêm vào qua tài khoản đã được đồng bộ hóa với Outlook. Ví dụ, nếu bạn đang thêm sự kiện vào lịch iPhone, bạn sẽ cần đồng bộ chúng vào tài khoản iCloud và sau đó thêm tài khoản iCloud của bạn vào ứng dụng Outlook.

Kiểm tra thiết đặt đồng bộ của bạn

Kiểm tra lịch được bật cho tài khoản của bạn:

 1. Đi đến lịch trong ứng dụng Outlook và gõ nhẹ vào ba dòng ở góc trên bên trái.

 2. Bên dưới tài khoản email của bạn, hãy đảm bảo "Lịch" được chọn.

  Nếu địa chỉ email của bạn không được hiển thị trong danh sách, nó không được thiết lập bằng cách dùng Exchange ActiveSync. Bạn sẽ cần xóa bỏ và thêm lại tài khoản của bạn và đảm bảo không để sử dụng IMAP.

Kiểm tra lịch đồng bộ

Kiểm tra quyền truy nhập vào liên hệ được phép cho Outlook:

Bước có thể khác nhau giữa các thiết bị và giữa các hệ điều hành. Nếu bạn không sở hữu một thiết bị Samsung Android hoặc iOS, sử dụng hướng dẫn này như một hướng dẫn:

 • Cho iOS: mở ứng dụng thiết đặt > cuộn xuống dưới và gõ nhẹ vào Outlook > liên hệNền ứng dụng làm mới sẽ bật.

 • Cho Android: Mở điện thoại thiết đặt > ứng dụng > Outlook > đảm liên hệ đã được bật.

  Sau đó mở ứng dụng Outlook và đi đến thiết đặt > gõ nhẹ vào tài khoản của bạn > gõ nhẹ vào Đồng bộ liên hệ.

Khắc phục sự cố lịch và liên hệ trong ứng dụng di động của Outlook

 • Trong ứng dụng Outlook, hãy đi tới thiết đặt Thiết đặt ứng dụng Outlook > gõ nhẹ vào tài khoản không đồng bộ hóa > gõ nhẹ vào Đặt lại tài khoản. Kiểm tra xem nếu tài khoản của bạn đồng bộ.

 • Vẫn không hoạt động? Xóa bỏ và thêm lại tài khoản email của bạn:

  Từ thiết đặt Thiết đặt ứng dụng Outlook , gõ nhẹ vào tài khoản không đồng bộ hóa > gõ nhẹ Xóa bỏ tài khoản > Xóa bỏ từ này thiết bị.

  Sau đó thêm lại tài khoản email của bạn trong Outlook cho Android hoặc Outlook cho iOS.

  Lưu ý: Nếu bạn được nhắc để thiết lập email của bạn như một tài khoản IMAP, nhà cung cấp email của bạn có thể không thể đồng bộ hóa lịch và liên hệ. Liên hệ với chúng hoặc người quản trị để được trợ giúp. Nếu bạn được yêu cầu để nhập thiết đặt máy chủ, bạn cần có thiết đặt máy chủ từ nhà cung cấp.

Kiểm tra thiết đặt ứng dụng

Đi tới thiết đặt > tài khoản > gõ nhẹ vào Exchange > gõ nhẹ vào địa chỉ email của bạn mà không đồng bộ.

Lưu ý: Thiết bị Android khác nhau có thể trông khác với ảnh chụp màn hình dưới đây. Sử dụng các bước sau đây như một hướng dẫn.

Chọn tài khoản của bạn

Đảm bảo rằng "Đồng bộ hóa lịch" đã được bật. Hãy chờ và kiểm tra các ứng dụng lịch trên điện thoại của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn thấy IMAP thay vì Exchange hoặc thông báo lỗi đồng bộ, tài khoản email của bạn có thể đã được thêm không chính xác. Loại bỏ nó bằng cách gõ nhẹ Thêm > loại bỏ tài khoản.

Chờ vài phút và sau đó kiểm tra lịch thiết bị của bạn.

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên cũng kiểm tài khoản của bạn đã được thêm vào dưới dạng tài khoản Exchange bằng cách đi tới thiết đặt > tài khoản.

Đồng bộ hóa bật

Kiểm tra quyền của ứng dụng Gmail

Kiểm tra để bảo đảm bảo rằng Gmail được phép truy nhập vào lịch và liên hệ của bạn:

 1. Kéo xuống thanh thông báo của Android bằng cách trượt nhanh xuống từ phía trên cùng màn hình của thiết bị.

 2. Gõ nhẹ "không thể đồng bộ hóa lịch và liên hệ".

  Lưu ý: Nếu không thấy thông báo lỗi đồng bộ, bạn có thể tiếp tục!

 3. Gmail sẽ yêu cầu truy nhập. Gõ nhẹ cho phép và làm theo các lời nhắc.

Mở thanh thông báo

Quan trọng: Apple có khắc phục sự cố trong 11.0 gây ra lỗi "Không thể gửi thư" cho tài khoản thư Outlook.com và Exchange. Nếu bạn đang trên iOS 11.0, Cập Nhật thiết bị iOS 11.0.1 trở lên để khắc phục vấn đề này.

Kiểm tra thiết đặt ứng dụng của bạn

Đi tới iPhone hoặc iPad của thiết đặt > tài khoản & mật khẩu > chọn tài khoản mà bạn đang tìm cách đồng bộ.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng iOS 10, hãy đi đến thiết đặt > thư > tài khoản.

Chọn loại tài khoản

Đảm bảo rằng "Lịch" và "Liên hệ" được bật và sau đó chọn đồng bộ của bạn một lần nữa. Nếu nó hoạt động, bạn thực hiện xong!

Nếu bạn không nhìn thấy một tùy chọn lịch, địa chỉ email của bạn có thể đã được thêm dưới dạng một tài khoản IMAP. Đi đến bước 4.

Thiết đặt đồng bộ hóa tài khoản

Xóa bỏ, thêm lại tài khoản

Chọn xóa bỏ tài khoản. Chọn Exchange khi thêm lại email của bạn.

Để xem các bước chi tiết, thiết lập email trong ứng dụng thư iOS.

Lưu ý: Nếu bạn không có một nhà cung cấp email chung chẳng hạn như Microsoft, Google hoặc Yahoo, bạn có thể cần liên hệ với người dùng nhìn thấy nếu email của bạn được giới hạn IMAP hoặc POP.

Kiểm tra thiết đặt ứng dụng

Đi tới thiết đặt > tài khoản > Exchange > gõ nhẹ vào địa chỉ email của bạn.

Lưu ý: Nếu nó được thêm vào dưới dạng một tài khoản IMAP, bạn sẽ phải xóa nó và thêm lại như một tài khoản Exchange.

Đảm bảo rằng "Đồng bộ hóa lịch" đã được bật. Hãy chờ và kiểm tra các ứng dụng lịch của bạn.

Nếu bạn không nhìn thấy một tùy chọn lịch hoặc tài khoản của bạn được liệt kê ở dạng IMAP, hãy gõ nhẹ vào Thêm và chọn loại bỏ tài khoản. Rồi đến bước tiếp theo.

Kiểm tra thiết đặt đồng bộ

Thêm lại tài khoản

Thêm lại tài khoản email của bạn và chọn Exchange ActiveSync hoặc Exchange.

Để chỉ dẫn chi tiết, hãy xem tab Samsung trong thiết lập email trong ứng dụng Android email.

Lưu ý: Nếu bạn không có một nhà cung cấp email chung chẳng hạn như Microsoft, Google hoặc Yahoo, bạn có thể cần liên hệ với người dùng nhìn thấy nếu có thể thêm email mà không dùng IMAP hoặc POP.

Nếu bạn đang dùng máy tính bảng với kích cỡ màn hình lớn hơn 10,1 inch chẳng hạn như máy tính bảng Surface Pro, bạn có thể nhất có phiên bản trên máy tính của Outlook. Hãy xem đồng bộ giải quyết vấn đề trong ứng dụng thư và lịch trong Windows 10, cũng như thư và lịch cho Windows 10 câu hỏi thường gặp.

Kiểm tra thiết đặt ứng dụng

 1. Mở các ứng dụng thư Outlook gõ ba chấm ở phía dưới để mở menu. Gõ nhẹ vào thiết đặt.

 2. Gõ nhẹ vào tài khoản > gõ nhẹ vào tài khoản mà bạn muốn đồng bộ.

 3. Gõ nhẹ vào thiết đặt đồng bộ thay đổi hộp thư. Kiểm tra để đảm bảo rằng các thiết đặt có khi bạn muốn.

 4. Thay đổi máy chủ để eas.outlook.com nếu bạn dùng tài khoản Outlook.com chẳng hạn như hotmail.com, hoặc dùng outlook.office365.com nếu bạn có tài khoản Office 365 for business. Cho tất cả các tài khoản khác, hãy xem thiết đặt máy chủ để yêu cầu từ nhà cung cấp email của bạn.

Loại bỏ và thêm lại một số

 1. Trong Outlook ứng dụng thư; mở menu, hãy gõ nhẹ vào thiết đặt > tài khoản > tài khoản email Hãy gõ nhẹ vào > xóa.

 2. Đến trang tài khoản và gõ nhẹ vào Thêm tài khoản.

 3. Gõ nhẹ vào loại tài khoản mà bạn muốn thêm:

  • Outlook.com - cho tài khoản email @outlook.com, @live.com, @hotmail.com hoặc @msn.com.

  • Exchange - cho một Office 365 dành cho doanh nghiệp tài khoản hoặc tài khoản bằng cách dùng Exchange ActiveSync.

  • Tài khoản khác - cho không có ở trên. Điều này có thể thiết lập tài khoản email của bạn dưới dạng IMAP hoặc POP trong trường hợp đó, bạn sẽ không thể đồng bộ hóa lịch hoặc liên hệ.

Bạn gặp sự cố? Chúng tôi có thể giúp.

 • Nếu bạn có một cơ quan hoặc tài khoản trường học sử dụng Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc tài khoản nền tảng Exchange, nói chuyện với người quản trị Office 365 hoặc hỗ trợ kỹ thuật của bạn.

 • Liên hệ hỗ trợ Microsoft cho những câu hỏi liên quan đến ứng dụng Outlook hoặc tài khoản Outlook.com.

Nếu bạn vẫn cần trợ giúp đồng bộ hóa lịch hoặc liên hệ vào thiết bị di động của bạn, thông báo cho chúng tôi về câu hỏi của bạn chi tiết về cách dùng hộp chú thích dưới đây để chúng tôi có thể địa chỉ trong tương lai. Cho cách dễ nhất để quản lý email, lịch, liên hệ, chúng tôi khuyên bạn nên Outlook cho Android hoặc Outlook cho iOS ứng dụng di động.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×