Không thấy chương trình bạn muốn chia sẻ?

Để chia sẻ một chương trình, chương trình đó phải đang chạy và nhìn thấy được trên thanh tác vụ Windows của bạn. Nếu bạn không nhìn thấy chương trình mà bạn muốn chia sẻ trong Lync, hãy dùng tính năng chia sẻ màn hình nền thay thế:

  1. Ở phía dưới cùng của cửa sổ cuộc họp, tạm dừng trên biểu tượng Bản trình bày Biểu tượng bản trình bày Cuộc họp Lync .

  2. Trên tab Trình bày, chọn Màn hình nền để chia sẻ nội dung trên màn hình nền của bạn.

Mẹo: Nếu bạn cần hiện video, bạn có thể chèn video vào một bản trình bày PowerPoint và tải tệp lên cuộc họp để phát video.

Tính năng chia sẻ chương trình không có sẵn cho các ứng dụng dưới đây, nhưng bạn có thể dùng tính năng chia sẻ màn hình nền thay thế:

  • Lync

  • Lync Recording Manager

  • File Explorer

  • Giấy dán Ghi chú

  • Thanh bên Windows

  • Các chương trình với quyền người dùng cao hơn quyền cho Lync, chẳng hạn như Nhắc Lệnh.

Chương trình chia sẻ không sẵn dùng nếu bạn đang điều khiển cuộc họp của mình trên một máy tính từ xa chạy Windows Vista hoặc một phiên bản Windows Server 2008 đã cũ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×