Không lưu được các thay đổi thiết kế

Không giống như cơ sở dữ liệu trên máy tính, các ứng dụng Access không cho phép bạn lưu bản sao thiết kế ngoại tuyến. Nếu bạn mất kết nối với máy chủ trong khi đang thiết kế ứng dụng Access, bạn sẽ không được thông báo cho tới khi bạn tìm cách lưu tài liệu của mình - lúc này bạn sẽ thấy thông báo lỗi:

Đã xảy ra lỗi ở máy khách trong khi tìm cách liên lạc với máy chủ

Để lưu tài liệu của bạn, hãy bấm OK và để Access mở trong khi bạn cố gắng khôi phục kết nối. Khi kết nối được khôi phục, hãy lưu những thay đổi của bạn.

Quan trọng:  Nếu bạn không thể khôi phục kết nối mà không cần đóng Access, bạn sẽ mất những thay đổi thiết kế đã thực hiện kể từ lần lưu cuối của mình.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×