Không có trường như vậy trong danh sách trường

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thuộc tính nguồn điều khiển của điều khiển đã chọn trong Access không phải là một biểu thức hợp lệ hoặc tên trường.

Bạn có thể thực hiện một hoặc một số thao tác sau đây:

  • Để sửa thuộc tính Nguồn Điều khiển trong trang thuộc tính, hãy bấm Sửa Thuộc tính Nguồn Điều khiển của Điều khiển trên menu Tùy chọn Kiểm tra Lỗi Dò Lỗi .

  • Để sửa thuộc tính Nguồn Bản ghi của biểu mẫu hoặc báo cáo, hãy bấm Sửa Thuộc tính Nguồn Bản ghi của Biểu mẫu (hoặc của Báo cáo) trên menu Tùy chọn Kiểm tra Lỗi.

  • Để bỏ qua lỗi này và ẩn nút Tùy chọn Kiểm tra Lỗi, hãy bấm Bỏ qua Lỗi trên menu Tùy chọn Kiểm tra Lỗi.

  • Để tắt kiểm tra lỗi dùng cho những điều khiển có nguồn điều khiển không hợp lệ, hãy bấm Tùy chọn Kiểm tra Lỗi trên menu Tùy chọn Kiểm tra Lỗi. Trên tab Kiểm tra Lỗi, bên dưới Qui tắc Thiết kế Biểu mẫu/Báo cáo, hãy xóa hộp kiểm Thuộc tính điều khiển không hợp lệ.

    Lưu ý: Bạn cũng có thể truy nhập thiết đặt Kiểm tra lỗi bằng cách bấm tệp > tùy chọn. Trong ngăn bên trái của hộp thoại Tùy chọn Access , bấm Thiết kế đối tượng. Thiết đặt kiểm tra lỗi sẽ ở dưới cùng của tab này.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×