Không có kết quả tìm kiếm cho tài khoản POP, IMAP hoặc Exchange

Cập nhật gần nhất: 11/3/2019

SỰ CỐ

Tìm kiếm của Outlook có thể không trả về kết quả cho tài khoản POP, IMAP hoặc Exchange và bạn có thể gặp lỗi sau đây:

"Hiệu suất tìm kiếm sẽ được bị ảnh hưởng bởi sự cố với cách tìm kiếm Outlook được định cấu hình."

Ngoài ra, ID sự kiện 3083 sẽ bị lặp lại trong Nhật ký Ứng dụng Trình xem Sự kiện với lỗi này:

Tên Đăng nhập: Ứng dụng

Nguồn: Microsoft-Windows-Search

Ngày:

ID Sự kiện: 3083

Danh mục tác vụ: Người thu thập

Mức: Lỗi

Từ khóa: Cổ điển

Mô tả: Không tải được trình xử lý giao thức Mapi16. Mô tả lỗi: Không tìm thấy mô-đun được chỉ ra.  (HRESULT : 0x8007007e).

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

Bạn cần phải biết là mình đã cài đặt phiên bản Outlook 32 bit hay 64 bit. Để thực hiện điều này, hãy mở Outlook và bấm vào Tệp > Tài khoản Office > Giới thiệu về Outlook.

Chọn tùy chọn thích hợp dưới đây dựa trên phiên bản bạn có:

Quan trọng: Các bước sau đây cho bạn biết cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên,việc sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách có thể dẫn đến các sự cố nghiêm trọng. Hãy đảm bảo rằng bạn làm theo các bước sau đây một cách cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu có sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy truy nhập mục Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows.

 1. Trong Windows, bấm chuột phải vào Bắt đầu, rồi chọn Chạy. Trong hộp Mở: nhập regedit, rồi bấm OK. Thao tác này sẽ mở trình soạn thảo sổ đăng ký.

 2. Xác minh các khóa đăng ký này tồn tại:

  • HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

 3. Xóa các khóa đăng ký sau:

  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

 4. Đóng Outlook.

 5. Khởi động lại Windows.

 6. Mở Outlook và đợi lập chỉ mục hoàn tất. Quá trình này có thể mất vài giờ.

Lưu ý: Nếu bạn đã sử dụng giải pháp thay thế để vô hiệu hóa Windows Desktop Search Service for Outlook, bạn nên kích hoạt lại dịch vụ. Để thực hiện điều này, hãy mở trình soạn thảo sổ đăng ký, đi tới HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search, rồi đặt giá trị khóa đăng ký PreventIndexingOutlook bằng 0 (không), sau đó bấm OK

Quan trọng: Các bước sau đây cho bạn biết cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên,việc sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách có thể dẫn đến các sự cố nghiêm trọng. Hãy đảm bảo rằng bạn làm theo các bước sau đây một cách cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu có sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy truy nhập mục Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows.

 1. Trong Windows, bấm chuột phải vào Bắt đầu, rồi chọn Chạy. Trong hộp Mở: nhập regedit, rồi bấm OK. Thao tác này sẽ mở trình soạn thảo sổ đăng ký.

 2. Xác minh các khóa đăng ký này tồn tại:

  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

 3. Xóa các khóa đăng ký sau:

  • HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

 4. Đóng Outlook.

 5. Khởi động lại Windows.

 6. Mở Outlook và đợi lập chỉ mục hoàn tất. Quá trình này có thể mất vài giờ.

Lưu ý: Nếu bạn đã sử dụng giải pháp thay thế để vô hiệu hóa Windows Desktop Search Service for Outlook, bạn nên kích hoạt lại dịch vụ. Để thực hiện điều này, hãy mở trình soạn thảo sổ đăng ký, đi tới HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search, rồi đặt giá trị khóa đăng ký PreventIndexingOutlook bằng 0 (không), sau đó bấm OK

GIẢI PHÁP THAY THẾ TẠM THỜI

Nếu việc xóa các khóa đăng ký không khắc phục được sự cố, bạn vẫn có thể tránh sự cố này bằng cách vô hiệu hóa Windows Desktop Search, điều này sẽ khiến Outlook sử dụng công cụ tìm kiếm tích hợp sẵn của mình. Công cụ tìm kiếm tích hợp sẵn sẽ hiển thị thông báo sau để cho biết ứng dụng không sử dụng dịch vụ Windows Search:

Hiệu suất tìm kiếm sẽ bị ảnh hưởng bởi một chính sách nhóm đã tắt dịch vụ Windows Search.

Đã vô hiệu hóa Tìm kiếm máy tính Windows

Để vô hiệu hóa Windows Desktop Search Service for Outlook, hãy làm như sau:

Quan trọng: Các bước sau đây cho bạn biết cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên,việc sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách có thể dẫn đến các sự cố nghiêm trọng. Hãy đảm bảo rằng bạn làm theo các bước sau đây một cách cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu có sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy truy nhập mục Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows.

 1. Trong Windows, bấm chuột phải vào Bắt đầu, rồi chọn Chạy. Trong hộp Mở: nhập regedit, rồi bấm OK. Thao tác này sẽ mở trình soạn thảo sổ đăng ký.

 2. Tìm kiếm khóa con này trong sổ đăng ký, rồi bấm vào:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows

 3. Bấm Chỉnh sửa > Mới > Khóa và đặt tên cho khóa mới là Windows Search.

 4. Chọn khóa Windows Search mới.

 5. Bấm vào Chỉnh sửa > Mới > Giá trị DWORD.

 6. Nhập PreventIndexingOutlook cho tên của DWORD, rồi nhấn Enter.

 7. Bấm chuột phải vào PreventIndexingOutlook, rồi bấm vào Sửa đổi.

 8. Trong hộp dữ liệu Giá trị, nhập 1 để bật mục nhập sổ đăng ký, rồi bấm OK.

 9. Thoát khỏi Trình soạn thảo Sổ đăng ký, rồi khởi động lại Outlook.

Lưu ý: Để vô hiệu hóa cài đặt PreventIndexingOutlook, nhập 0 (không), rồi bấm OK.

Xem thêm Tài nguyên

Biểu tượng Chuyên gia (não, bánh răng)

Hỏi chuyên gia

Kết nối với chuyên gia, thảo luận về tin tức mới nhất cũng như các biện pháp tốt nhất của Outlook và đọc blog của chúng tôi.

Cộng đồng Kỹ thuật Outlook

Biểu tượng Cộng đồng

Nhận trợ giúp trong cộng đồng

Đặt câu hỏi và tìm giải pháp từ Nhân viên Hỗ trợ, MVP, Kỹ sư cũng như người dùng Outlook.

Diễn đàn Giải đáp thắc mắc về Outlook

Biểu tượng yêu cầu tính năng (bóng đèn, ý tưởng)

Đề xuất tính năng mới

Chúng tôi rất mong nhận được đề xuất và phản hồi của bạn! Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình. Chúng tôi luôn lắng nghe.

Outlook UserVoice

Xem Thêm

Bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho những sự cố gần đây trong Outlook for PC

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×