Không có gì xảy ra khi tôi nhấn vào phát trong Trình đọc Chân thực dành cho OneNote

Không có gì xảy ra khi tôi nhấn vào phát trong Trình đọc Chân thực dành cho OneNote

Giải pháp 1: Kiểm tra âm lượng của bạn

Nếu từ được tô sáng nhưng bạn không nghe thấy âm thanh:

 1. Thoát Trình đọc Chân thực.

 2. Tăng âm lượng trên thiết bị của bạn.

 3. Mở lại Trình đọc Chân thực, rồi chọn Phát.

Nếu vẫn không có âm thanh, hãy thử giải pháp tiếp theo.

Giải pháp 2: Kiểm tra âm lượng trên loa ngoài

Nếu bạn đang sử dụng loa ngoài:

 1. Kiểm tra xem loa ngoài có nguồn và đã được bật hay chưa.

 2. Tăng âm lượng trên loa ngoài.

 3. Chọn Phát.

Nếu bạn vẫn không nghe thấy gì, hãy thử giải pháp tiếp theo.

Giải pháp 3: Kiểm tra kết nối của loa ngoài và tai nghe

Nếu bạn đang sử dụng loa ngoài hoặc tai nghe:

 1. Rút loa ngoài hoặc tai nghe khỏi máy tính của bạn.

 2. Cắm lại chúng.

 3. Chọn Phát.

Nếu vẫn không có âm thanh, hãy thử giải pháp tiếp theo.

Giải pháp 4: Trong Windows, kiểm tra xem loa ngoài hoặc tai nghe đã được bật hay chưa

 1. Mở Panel Điều khiển Âm thanh từ thanh tác vụ của bạn.

 2. Đảm bảo rằng ít nhất một thiết bị có dấu kiểm màu lục.

 3. Nếu không có thiết bị nào có dấu kiểm màu lục, hãy bấm chuột phải vào biểu tượng của thiết bị, rồi chọn Bật.

 4. Đóng và mở lại OneNote, chọn Công cụ Học tập, rồi chọn Trình đọc Chân thực.

 5. Chọn Phát.

Các tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×