Khôi phục email đã xóa bỏ trong Outlook.com

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn vô tình xóa thông điệp email khỏi email Outlook.com của bạn, bạn có thể khôi phục những mục này nếu chúng vẫn còn trong thư mục Email rác hoặc mục đã xóa của bạn, và trong một số trường hợp bạn thậm chí có thể khôi phục các mục sau khi thư mục khoản mục đã xóa rỗng.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Các hướng dẫn sẽ khác nhau một chút tùy theo việc bạn có đang sử dụng Outlook.com beta hay không. Chọn phiên bản Outlook.com bạn đang sử dụng để xem các hướng dẫn áp dụng cho bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com beta

Hãy xem hướng dẫn cho các phiên bản beta Outlook.com.

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com cổ điển

Hãy xem hướng dẫn cho cổ điển Outlook.com.

Hướng dẫn dành cho Outlook.com beta

Khôi phục email vẫn còn trong thư mục khoản mục đã xóa hoặc Email rác

Khi bạn xóa một thông điệp email, liên hệ, mục lịch hoặc nhiệm vụ, nó sẽ được chuyển vào thư mục khoản mục đã xóa. Nếu bạn không nhìn thấy thư trong thư mục khoản mục đã xóa, hãy kiểm tra thư mục Email rác. Nội dung của thư mục đã xóa được chỉ nhìn thấy được sau khi bạn bung rộng thư mục khoản mục đã xóa.

 1. Trong ngăn bên trái, hãy chọn thư mục khoản mục đã xóa hoặc thư mục Email rác.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Thư mục khoản mục đã xóa: Chọn thư bạn muốn khôi phục, và chọn khôi phục.

   Lưu ý: 

   • Bạn không thể khôi phục thư đã bị xóa khỏi thư mục Khoản mục đã xóa của bạn.

   • Chỉ có thể khôi phục thư trong thư mục đã xóa bằng cách chọn di chuyển để chọn một thư mục mà không bị xóa.

   Ảnh chụp màn hình của nút khôi phục

  • Thư mục Email rác: Chọn thư bạn muốn khôi phục, và chọn không phải thư rác.

   Ảnh chụp màn hình của nút rác không

Khôi phục email đã bị loại bỏ khỏi thư mục khoản mục đã xóa của bạn

Nếu bạn không thể tìm thấy một mục trong thư mục khoản mục đã xóa, nơi tiếp theo để xem là thư mục các mục có thể khôi phục.

 1. Trong ngăn bên trái, hãy chọn thư mục khoản mục đã xóa.

 2. Ở phía trên cùng của danh sách thư, hãy chọn khôi phục các mục đã xóa khỏi thư mục này.

  Ảnh chụp màn hình của nút khôi phục các mục đã xóa khỏi thư mục này

 3. Chọn các mục bạn muốn khôi phục, và chọn khôi phục.

Thực hiện phục hồi mục sẽ đi về đâu?    Các mục bạn chọn để khôi phục sẽ được khôi phục để thư mục gốc của họ khi có thể xảy ra. Nếu một thư mục gốc không còn tồn tại, mục sẽ được khôi phục như sau:

 • Thư đến hộp thư đến của bạn.

 • Mục lịch vào lịch của bạn.

 • Liên hệ đến thư mục liên hệ của bạn.

 • Nhiệm vụ đến thư mục nhiệm vụ của bạn.

Ngừng Outlook.com từ làm trống thư mục khoản mục đã xóa của bạn mỗi khi bạn đăng xuất

Outlook.com có thể làm trống thư mục khoản mục đã xóa của bạn mỗi khi bạn đăng xuất. Để thay đổi này:

 1. Ở phía trên cùng của trang, chọn thiết đặt Cài đặt > thiết đặt dạng xem đầy đủ.

 2. Chọn thư xử lý.

 3. Bên dưới khi đăng xuất, hãy bỏ chọn hộp bên cạnh làm trống thư mục mục đã xóa của tôi.

Hướng dẫn dành cho Outlook.com cổ điển

Khôi phục email vẫn còn trong thư mục khoản mục đã xóa hoặc Email rác

Khi bạn xóa một thông điệp email, liên hệ, mục lịch hoặc nhiệm vụ, nó sẽ được chuyển vào thư mục khoản mục đã xóa. Nếu bạn không nhìn thấy thư trong thư mục khoản mục đã xóa, hãy kiểm tra thư mục Email rác. Nội dung của thư mục đã xóa được chỉ nhìn thấy được sau khi bạn bung rộng thư mục khoản mục đã xóa.

 1. Trong ngăn bên trái, hãy chọn thư mục khoản mục đã xóa hoặc thư mục Email rác.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Thư mục khoản mục đã xóa: Chọn thư bạn muốn khôi phục, và chọn khôi phục.

   Lưu ý: 

   • Bạn không thể khôi phục thư đã bị xóa khỏi thư mục Khoản mục đã xóa của bạn.

   • Chỉ có thể phục hồi thư trong thư mục đã xóa bằng cách chọn di chuyển để chọn một thư mục mà không bị xóa.

   • Để chọn tất cả các thư, hãy nhấn CTRL + A để chọn cửa sổ hiện tại, sau đó bấm Chọn mọi thứ.

   Ảnh chụp màn hình nút Phục hồi

  • Thư mục Email rác: Chọn thư bạn muốn khôi phục, và chọn không phải thư rác.

   Ảnh chụp màn hình của nút rác không

Khôi phục email đã bị loại bỏ khỏi thư mục khoản mục đã xóa của bạn

Nếu bạn không thể tìm thấy một mục trong thư mục khoản mục đã xóa, nơi tiếp theo để xem là thư mục các mục có thể khôi phục.

 1. Trong ngăn bên trái của cửa sổ Outlook.com , chọn thư mục khoản mục đã xóa.

 2. Ở phía trên cùng của danh sách thư của bạn, hãy chọn khôi phục các mục đã xóa.

  Ảnh chụp màn hình của nút khôi phục khoản mục đã xóa.

 3. Chọn các mục bạn muốn khôi phục, và chọn khôi phục.

  Ảnh chụp màn hình của nút khôi phục.

 4. Chọn OK.

Thực hiện phục hồi mục sẽ đi về đâu?    Các mục bạn chọn để khôi phục sẽ được khôi phục để thư mục gốc của họ khi có thể xảy ra. Nếu một thư mục gốc không còn tồn tại, mục sẽ được khôi phục như sau:

 • Thư đến hộp thư đến của bạn.

 • Mục lịch vào lịch của bạn.

 • Liên hệ đến thư mục liên hệ của bạn.

 • Nhiệm vụ đến thư mục nhiệm vụ của bạn.

Ngừng Outlook.com từ làm trống thư mục khoản mục đã xóa của bạn mỗi khi bạn đăng xuất

Outlook.com có thể làm trống thư mục khoản mục đã xóa của bạn mỗi khi bạn đăng xuất. Để thay đổi này:

 1. Đi tới thiết đặt Cài đặt > tùy chọn.

  Ảnh chụp màn hình nút Cài đặt.

 2. Chọn tùy chọn thư, và bỏ chọn làm trống thư mục khoản mục đã xóa khi tôi đăng xuất.

Thông tin quan trọng về các mục đã xóa

 • Những mục được loại bỏ khỏi thư mục Các mục đã xóa đều có thể phục hồi trong vòng 30 ngày.

 • Email tự động bị loại bỏ khỏi thư mục Email rác sau 14 ngày và không có thể khôi phục.

 • Nếu bạn không nhìn thấy bạn muốn khôi phục thư đã xóa, họ có thể được loại bỏ vĩnh viễn khỏi thư mục khoản mục đã xóa các thư mục Email rác. Chúng tôi không khuyên bạn dùng một trong các thư mục để lưu trữ thư của bạn. Nếu bạn muốn lưu trữ thư của bạn trong thư mục khác với hộp thư đến của bạn, hãy xem làm việc với thư mục thư.

 • Không có thể khôi phục thư đã xóa khỏi tài khoản con. Cách này, cha mẹ có thể tự tin rằng khi họ xóa bỏ thư từ tài khoản của trẻ em của họ, họ sẽ được giữ đã xóa.

 • Để giữ Outlook.com tài khoản của bạn hoạt động, bạn phải đăng nhập vào tài khoản ít nhất một lần 365 ngày. Sau khi 365 ngày không hoạt động, email của bạn sẽ bị xóa và không thể phục hồi.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Xem thêm

Giúp giữ thư rác và email rác ra khỏi hộp thư đến của bạn trong Outlook.com

Xử lý lạm dụng, giả mạo hoặc giả mạo trong Outlook.com

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×