Khôi phục email đã xóa bỏ trong Outlook.com

Khi bạn lỡ xóa thông điệp email khỏi email Outlook.comcủa mình, bạn có thể khôi phục những mục này nếu chúng vẫn còn nằm trong thư mục Các mục Đã xóa hoặc Thư Rác của bạn, và trong một số trường hợp, bạn thậm chí có thể khôi phục các mục sau khi thư mục Các mục Đã xóa đã được làm trống.

Lưu ý: 

 • Những mục được loại bỏ khỏi thư mục Các mục đã xóa đều có thể phục hồi trong vòng 30 ngày.

 • Email tự động bị loại bỏ khỏi thư mục Email Rác sau 30 ngày và không có thể khôi phục.

 • Nếu bạn không nhìn thấy những thông điệp đã xóa bạn muốn khôi phục, chúng có thể được loại bỏ vĩnh viễn khỏi thư mục Các mục đã xóa hoặc Email rác. Chúng tôi không khuyên bạn dùng một trong các thư mục để lưu trữ thư của bạn. Nếu bạn muốn lưu trữ thư của bạn trong thư mục khác với hộp thư đến của bạn, hãy xem Làm việc với thư mục thư.

 • Không thể khôi phục thư đã xóa khỏi tài khoản của con. Cách này, cha mẹ có thể tự tin rằng khi họ xóa bỏ thư từ tài khoản của con họ, chúng chắc chắn được xóa.

 • Duy trì trạng thái hiện hoạt cho tài khoản Outlook.com, bạn phải đăng nhập vào tài khoản ít nhất một lần trong vòng 365 ngày. Sau 365 ngày không hoạt động, email của bạn sẽ bị xóa và không phục hồi được.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Các hướng dẫn sẽ khác nhau một chút tùy theo việc bạn có đang sử dụng Outlook.com beta hay không. Chọn phiên bản Outlook.com bạn đang sử dụng để xem các hướng dẫn áp dụng cho bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com beta

Xem mục Hướng dẫn về Outlook.com beta.

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com cổ điển

Xem mục Hướng dẫn về Outlook.com cổ điển.

Hướng dẫn về Outlook.com beta

Khôi phục email vẫn còn trong thư mục Các mục Đã xóa hoặc Thư Rác của bạn

Khi bạn xóa một thông điệp email, liên hệ, mục lịch hoặc nhiệm vụ, nó sẽ được chuyển vào thư mục Các mục đã Xóa. Nếu bạn không nhìn thấy thư trong thư mục Các mục đã Xóa, hãy kiểm tra thư mục Email Rác.

 1. Ở ngăn bên trái, hãy chọn thư mục Các mục đã Xóa hoặc Email Rác.

  Lưu ý: Nội dung của thư mục đã xóa chỉ được nhìn thấy sau khi bạn bung rộng thư mục Các mục đã Xóa :

  Ảnh chụp màn hình hiển thị bung rộng thư mục các mục đã xóa.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Thư mục Các mục đã Xóa: Chọn thư bạn muốn khôi phục, và chọn Khôi phục.

   Lưu ý: 

   • Bạn không thể khôi phục thư đã bị xóa khỏi thư mục Các mục đã Xóa của bạn.

   • Chỉ có thể khôi phục thư trong thư mục đã xóa bằng cách chọn Di chuyển đến và chọn một thư mục mà chưa bị xóa.

   Ảnh chụp màn hình nút Khôi phục

  • Thư mục Email Rác: Chọn thư bạn muốn khôi phục, và chọn Không phải thư rác.

   Ảnh chụp màn hình nút Không phải thùng rác

Khôi phục email đã bị loại bỏ khỏi thư mục Các mục đã xóa của bạn

Nếu bạn không tìm được mục trong thư mục Các mục đã xóa, tiếp theo, bạn sẽ cần tìm ở thư mục Các mục Có thể phục hồi.

 1. Ở ngăn bên trái, chọn thư mục Các mục đã Xóa.

 2. Ở phía trên cùng của danh sách thư, hãy chọn Phục hồi các mục đã xóa khỏi thư mục này.

  Ảnh chụp màn hình của nút khôi phục các mục đã xóa khỏi thư mục này

 3. Chọn các mục bạn muốn khôi phục, và chọn Phục hồi.

Các mục được khôi phục sẽ đi về đâu?    Các mục bạn chọn để khôi phục sẽ được khôi phục vào thư mục gốc của chúng nếu có thể. Nếu một thư mục gốc không còn tồn tại, mục sẽ được khôi phục như sau:

 • Thư sẽ đi đến hộp thư đến của bạn.

 • Các mục lịch sẽ đi đến lịch của bạn.

 • Liên hệ sẽ đi đến thư mục danh bạ của bạn.

 • Tác vụ sẽ đi đến thư mục tác vụ của bạn.

Ngừng Outlook.com làm trống thư mục khoản mục đã xóa của bạn mỗi khi bạn đăng xuất

Outlook.com có thể làm trống thư mục khoản mục đã Xóa của bạn mỗi khi bạn đăng xuất. Để thay đổi điều này:

 1. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Cài đặt Settings > Xem tất cả các cài đặt Outlook.

 2. Chọn Xử lý thư.

 3. Trong mục Khi đăng xuất, hãy bỏ chọn hộp bên cạnh Làm trống thư mục mục đã xóa của tôi.

Hướng dẫn về Outlook.com cổ điển

Khôi phục email vẫn còn trong thư mục Các mục Đã xóa hoặc Thư Rác của bạn

Khi bạn xóa một email, liên hệ, mục lịch hoặc tác vụ, nó sẽ được chuyển vào thư mục Các mục đã xóa. Nếu bạn không nhìn thấy thư trong thư mục Các mục đã xóa, hãy kiểm tra thư mục Email rác. Nội dung của thư mục đã xóa chỉ được nhìn thấy sau khi bạn bung rộng thư mục Các mục đã xóa.

 1. Ở ngăn bên trái, hãy chọn thư mục Các mục đã xóa hoặc Email rác.

  Lưu ý: Nội dung của thư mục đã xóa chỉ được nhìn thấy sau khi bạn bung rộng thư mục Các mục đã xóa :

  Ảnh chụp màn hình hiển thị bung rộng thư mục các mục đã xóa.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Thư mục Các mục đã xóa: Chọn thư bạn muốn khôi phục, và chọn Khôi phục.

   Lưu ý: 

   • Bạn không thể khôi phục thư đã bị xóa khỏi thư mục Các mục đã xóa của bạn.

   • Chỉ có thể phục hồi thư trong thư mục đã xóa bằng cách chọn Di chuyển đến và chọn một thư mục mà không bị xóa.

   • Để chọn tất cả các thư, nhấn CTRL + A để chọn cửa sổ hiện tại, sau đó nhấp Chọn mọi thứ.

   Ảnh chụp màn hình nút Phục hồi

  • Thư mục Email rác: Chọn thư bạn muốn khôi phục, và chọn Không phải thư rác.

   Ảnh chụp màn hình nút Không phải thùng rác

Khôi phục email đã bị loại bỏ khỏi thư mục Các mục đã xóa của bạn

Nếu bạn không tìm được mục trong thư mục Các mục Đã xóa, tiếp theo, bạn sẽ cần tìm ở thư mục Các mục Có thể phục hồi.

 1. Ở ngăn bên trái của cửa sổ Outlook.com , chọn thư mục Các mục đã xóa.

 2. Ở phía trên cùng của danh sách thư của bạn, hãy chọn Khôi phục các mục đã xóa.

  Ảnh chụp màn hình nút Khôi phục Các mục đã xóa.

 3. Chọn các liên hệ bạn muốn khôi phục rồi chọn Phục hồi.

  Ảnh chụp màn hình nút Phục hồi.

 4. Chọn OK.

Các mục được khôi phục sẽ đi về đâu?    Các mục bạn chọn để khôi phục sẽ được khôi phục vào thư mục gốc của chúng nếu có thể. Nếu một thư mục gốc không còn tồn tại, mục sẽ được khôi phục như sau:

 • Thư sẽ đi đến Hộp thư đến của bạn.

 • Mục lịch sẽ đi đến Lịch của bạn.

 • Liên hệ sẽ đi đến thư mục Danh bạ của bạn.

 • Tác vụ sẽ đi đến thư mục Tác vụ của bạn.

Ngừng Outlook.com từ làm trống thư mục khoản mục đã xóa của bạn mỗi khi bạn đăng xuất

Outlook.com có thể làm trống thư mục khoản mục đã xóa của bạn mỗi khi bạn đăng xuất. Để thay đổi điều này:

 1. Đi đến Thiết đặt Cài đặt > Tùy chọn.

  Ảnh chụp màn hình nút Cài đặt.

 2. Chọn Tùy chọn thư, và bỏ chọn Làm trống thư mục khoản mục đã Xóa khi tôi đăng xuất.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Xem thêm

Kéo thư rác và email rác ra khỏi hộp thư đến trong Outlook.com

Xử lý vấn đề lạm dụng, lừa đảo qua mạng hoặc giả mạo trong Outlook.com

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×