Khôi phục OneDrive của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu nhiều tệp OneDrive của bạn nhận được đã xóa, ghi đè, lỗi, hoặc nhiễm bằng phần mềm độc hại, bạn có thể khôi phục toàn bộ của bạn OneDrive thành thời gian trước đó. Khôi phục tệp giúp người đăng ký Office 365 hoàn tác tất cả các hành động xảy ra vào tệp và thư mục trong vòng 30 ngày vừa qua.

Nếu bạn không đăng ký Office 365 hoặc bạn muốn sửa các sự cố với tệp riêng lẻ một lần, bạn có thể khôi phục đã xóa tệp từ OneDrive thùng rác hoặc khôi phục Phiên bản trước của tệp.

Khôi phục OneDrive thành thời gian trước đó

 1. Đi tới OneDrive website. (Hãy đảm bảo bạn đăng nhập bằng đúng tài khoản.)

 2. Khi bạn đăng nhập bằng tài khoản cá nhân, ở phía trên cùng của trang, hãy chọn thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây > tùy chọn, và sau đó chọn khôi phục OneDrive của bạn từ dẫn hướng bên trái. (Khi bạn đăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học, hãy chọn thiết đặt > khôi phục OneDrive của bạn.)

  Lưu ý: Khôi phục của bạn OneDrive không sẵn dùng trong trải nghiệm cổ điển của OneDrive for Business hoặc không có gói đăng ký Office 365 .

 3. Trên trang khôi phục, chọn ngày từ danh sách thả xuống, chẳng hạn như hôm qua. Hoặc bạn có thể chọn tùy chỉnh ngày và thời gian. Nếu bạn đang khôi phục tệp của bạn sau khi ransomware tự động phát hiện, ngày tháng được gợi ý khôi phục sẽ được điền vào cho bạn.

  Ảnh chụp màn hình về việc chọn một ngày cụ thể trên khôi phục màn hình OneDrive của bạn

 4. Sử dụng biểu đồ hoạt động và hoạt động nguồn cấp dữ liệu để xem lại các hoạt động gần đây mà bạn muốn hoàn tác.

  Ảnh chụp màn hình của việc sử dụng biểu đồ hoạt động và hoạt động nguồn cấp dữ liệu để chọn hoạt động trong khôi phục OneDrive của bạn

  Biểu đồ hoạt động hàng ngày Hiển thị số lượng lớn tệp hoạt động trong mỗi ngày cho 30 ngày vừa qua. Nó cung cấp cho bạn biết tổng quan về những gì đã xảy ra đối với của bạn OneDrive theo thời gian và có thể giúp bạn xác định bất kỳ hoạt động không bình thường, chẳng hạn như khi bạn toàn bộ OneDrive nhiễm bằng phần mềm độc hại.

  Nguồn cấp hoạt động hiển thị thao tác tệp và thư mục riêng lẻ trong đảo ngược thứ tự thời gian. Bạn có thể cuộn xuống dưới để xem trước ngày, hoặc di chuyển con trượt bên dưới biểu đồ hoạt động hàng ngày để nhanh chóng chuyển thành một ngày cụ thể.

  Mẹo: Sử dụng menu bung rộng và thu gọn các mũi tên bên cạnh mỗi ngày trong hoạt động nguồn cấp dữ liệu để hiển thị hoặc ẩn hoạt động cho ngày đó.

 5. Nếu bạn đang chọn tùy chỉnh ngày và thời gian, hãy chọn hoạt động sớm nhất mà bạn muốn hoàn tác. Khi bạn chọn một hoạt động, tất cả các hoạt động khác đã xảy ra sau khi đã được chọn tự động.

  Lưu ý: Khi bạn chọn một ngày trong biểu đồ hoạt động, bạn ẩn các hoạt động gần đây trong nguồn cấp, nhưng các hoạt động gần đây vẫn sẽ được chọn nếu bạn chọn một hoạt động. Trước khi bạn chọn nút khôi phục, cuộn lên đầu hoạt động nguồn cấp dữ liệu để xem tất cả các hoạt động mà bạn đang hoàn tác.

 6. Khi bạn đã sẵn sàng để khôi phục của bạn OneDrive, chọn khôi phục nút để hoàn tác tất cả các hoạt động bạn đã chọn.

  Của bạn OneDrive sẽ được khôi phục lại tình trạng nó có trước khi hoạt động đầu tiên bạn đã chọn. Nếu bạn đổi ý về khôi phục bạn vừa thực hiện, bạn có thể hoàn tác khôi phục bằng cách chạy tệp khôi phục lại và chọn hành động khôi phục bạn vừa thực hiện.

Các hạn chế và khắc phục sự cố

 • Khôi phục tệp sử dụng lịch sử Phiên bản và thùng rác để khôi phục OneDrive, vì vậy thật phải tuân theo các hạn chế tương tự như các tính năng. Khi phiên bản lịch sử tắt, khôi phục tệp sẽ không thể khôi phục các tệp vào một phiên bản trước đó. Để biết thông tin về thiết đặt lập phiên bản, hãy xem bật và cấu hình lập phiên bản cho một danh sách hoặc thư viện.

 • Tệp đã xóa không thể khôi phục được sau khi họ đã được loại bỏ khỏi tuyển tập trang thùng rác— bằng cách xóa theo cách thủ công hoặc bằng cách làm trống thùng rác.

 • Nếu bạn tải lên tệp hoặc thư mục lại sau khi xóa nó, tệp khôi phục sẽ bỏ qua phép toán khôi phục cho tệp hoặc thư mục đó.

 • Nếu một số tệp hoặc thư mục không thể được khôi phục, tệp nhật ký sẽ được tạo ra tại thư mục gốc của bạn OneDrive để ghi lại các lỗi. Tên của tệp bắt đầu bằng "RestoreLog" theo sau là ID (ví dụ, RestoreLog-e8b977ee-e059-454d-8117-569b380eed67.log). Bạn có thể chia sẻ tệp nhật ký với nhóm hỗ trợ của chúng tôi khắc phục sự cố bất kỳ vấn đề có thể xảy ra.

Xem Thêm

Bảo vệ Office 365 nâng cao

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×