Khôi phục Nhóm Office 365 đã xóa

Cập nhật gần nhất vào 16/07/2018

Tôi đã quên tên người dùng hoặc mật khẩu của tài khoản tôi sử dụng với Office.

Nếu bạn là người dùng muốn khôi phục một nhóm Office 365, hãy yêu cầu người có quyền quản trị trong doanh nghiệp của bạn thực hiện các bước này thay cho bạn. Trong doanh nghiệp lớn, đây là bộ phận hỗ trợ kỹ thuật / trợ giúp nội bộ.

Nếu bạn đã xóa nhóm Office 365 thì theo mặc định, nhóm Office 365 đó sẽ được giữ lại trong 30 ngày. Thời gian 30 ngày này được gọi là "xóa tạm thời" vì bạn vẫn có thể khôi phục nhóm. Sau 30 ngày, nhóm và nội dung liên quan sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục được.

Trong giai đoạn "xóa tạm thời" nếu người dùng tìm cách truy nhập site, họ sẽ nhận được thông báo lỗi 403 truy nhập bị từ chối. Sau thời gian này, nếu người dùng tìm cách truy nhập site, họ sẽ nhận được thông báo lỗi 404 không tìm thấy.

Khi nhóm được khôi phục, nội dung sau đây sẽ được khôi phục:

 • Đối tượng, thuộc tính và thành viên của Nhóm Office 365 thuộc Azure Active Directory (AD)

 • Địa chỉ SMTP nhóm

 • Hộp thư đến và lịch đã chia sẻ trên Exchange Online

 • Site và tệp nhóm SharePoint Online

 • Sổ tay OneNote

 • Planner

Nếu bạn có một nhóm Microsoft Team hoặc nhóm Yammer Đã kết nối Office 365 được kết nối thì bạn cũng có thể khôi phục nội dung liên quan đó.

QUAN TRỌNG: Bạn chỉ có thể khôi phục hoàn toàn một nhóm Microsoft trong vòng 21 ngày kể từ khi nhóm đó bị xóa. Sau 21 ngày, nhóm sẽ được khôi phục nhưng các kênh và tất cả nội dung của nhóm sẽ bị mất.

Bạn cũng có thể xóa vĩnh viễn một nhóm đã xóa tạm thời nếu bạn không thể chờ hết 30 ngày lưu giữ nội dung cần xóa vĩnh viễn.

Khôi phục Nhóm Office 365 bằng Trung tâm quản trị Exchange

 1. Đi đến Bấm vào đây để đi tới Trung tâm quản trị Office 365. .

 2. Trong dẫn hướng bên trái của Trung tâm quản trị Office 365, bung rộng Trung tâm quản trị, rồi chọn Exchange.

 3. Trong Trung tâm quản trị Exchange, chọn người nhận, rồi chọn nhóm. Bạn có thể xem liệu nhóm đó đang Hiện hoạt hay đã bị Xóa tạm thời. Nếu nhóm đã bị xóa vĩnh viễn, nhóm đó sẽ không được liệt kê nữa.

  Chọn người nhận, rồi chọn nhóm.

 4. Để xem thời điểm chính xác khi nhóm đó bị xóa tạm thời, hãy chọn nhóm đó rồi xem thông tin ở ngăn bên phải.

  Để xem thời điểm đã xóa nhóm, hãy chọn nhóm đó rồi xem thông tin ở ngăn bên phải.

 5. Chọn nhóm Office 365 bạn muốn khôi phục, rồi chọn biểu tượng khôi phục.

  Chọn nhóm bạn muốn khôi phục, rồi bấm vào biểu tượng khôi phục.

 6. Chọn làm mới Biểu tượng Làm mới để cập nhật thông tin trên trang. Nhóm của bạn sẽ hiển thị dưới dạng Hiện hoạt.

Khôi phục Nhóm Office 365 bằng PowerShell

QUAN TRỌNG: Nếu bạn sử dụng Remove-MsolGroup trong PowerShell để xóa nhóm, thao tác này sẽ xóa nhóm đó vĩnh viễn. Khi sử dụng PowerShell để xóa các nhóm, cách tốt nhất là sử dụng Remove-AzureADMSGroup để xóa tạm thời nhóm Office 365. Bằng cách này, bạn có thể khôi phục nhóm nếu cần.

Cài đặt phiên bản xem trước của Azure Active Directory PowerShell for Graph

QUAN TRỌNG: Bạn không thể cài đặt đồng thời cả phiên bản xem trước lẫn phiên bản GA trên cùng một máy tính.

Tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn luôn duy trì cập nhật: gỡ cài đặt phiên bản AzureADPreview cũ hoặc AzureAD cũ, rồi tải phiên bản mới nhất.

 1. Mở Windows PowerShell với tư cách người quản trị:

  Cửa sổ Windows PowerShell sẽ bật ra. Dấu nhắc C:\Windows\system32 cho biết bạn đã mở ứng dụng với tư cách người quản trị.

  Giao diện của PowerShell khi bạn mở lần đầu.

  1. Trong thanh tìm kiếm, nhập Windows PowerShell.

  2. Bấm chuột phải vào Windows PowerShell, rồi chọn Chạy với tư cách người quản trị.

   Mở PowerShell với tư cách "Chạy với tư cách người quản trị".

 2. Kiểm tra mô-đun đã cài đặt:

  Get-InstalledModule -Name "AzureAD*"

3. Để gỡ cài đặt phiên bản trước của AzureADPreview hoặc AzureAD, hãy chạy lệnh sau:

  Uninstall-Module AzureADPreview

hoặc

  Uninstall-Module AzureAD

4. Để cài đặt phiên bản mới nhất của AzureADPreview, chạy lệnh sau:

  Install-Module AzureADPreview

Tại thông báo về kho lưu trữ không đáng tin cậy, nhập Y. Sẽ mất khoảng một phút để cài đặt mô-đun mới.

Khôi phục nhóm đã xóa

Bạn phải có quyền quản lý tổ chức hoặc quản trị toàn cầu Office 365.

 1. Bạn đã cài đặt mô-đun AzureADPreview, theo hướng dẫn ở mục trên "Cài đặt phiên bản xem trước của Mô-đun Azure Active Directory cho Windows PowerShell" chưa? Việc chưa cài đặt phiên bản xem trước mới nhất là nguyên nhân đầu tiên khiến những bước này không có tác dụng với mọi người.

 2. Nếu bạn chưa mở, hãy mở cửa sổ Windows PowerShell trên máy tính (không quan trọng rằng đây là cửa sổ Windows PowerShell bình thường hay cửa sổ bạn đã mở bằng cách chọn Chạy với tư cách người quản trị).

 3. Chạy các lệnh sau. Nhấn Enter sau mỗi lệnh.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Trong màn hình Đăng nhập vào Tài khoản của bạn mở ra, nhập tài khoản và mật khẩu người quản trị Office 365 của bạn để kết nối với dịch vụ, rồi bấm Đăng nhập.

  Nhập thông tin xác thực Office 365 của bạn
 4. Chạy lệnh này để hiển thị mọi nhóm Office 365 đã xóa mềm trong tổ chức của bạn nhưng vẫn trong thời gian lưu giữ 30 ngày:

  Get-AzureADMSDeletedGroup
 5. Ghi lại ID đối tượng của những nhóm bạn muốn khôi phục. Nếu bạn không thấy nhóm mình đang tìm kiếm trong danh sách này thì có khả năng nhóm đó đã được dọn sạch vĩnh viễn.

  Thận trọng: Nếu bạn tạo một nhóm mới có biệt danh hoặc địa chỉ SMTP giống với nhóm đã xóa, bạn sẽ phải xóa nhóm mới đó trước khi bạn có thể khôi phục nhóm đã xóa.

 6. Để khôi phục nhóm đó, hãy chạy lệnh này:

  Restore-AzureADMSDeletedDirectoryObject –Id <objectId>
 7. Quy trình này thường chỉ mất một vài phút nhưng trong một số trường hợp hiếm gặp, có thể mất đến 24 giờ mới khôi phục hoàn toàn. Để xác minh xem nhóm đã được khôi phục thành công hay chưa, hãy chạy lệnh này trong PowerShell:

  Get-AzureADGroup –ObjectId <objectId>

Sau khi khôi phục thành công, nhóm sẽ xuất hiện lại trên ngăn dẫn hướng trong Outlook và Outlook trên web. Mọi nội dung được khôi phục, bao gồm SharePoint và Planner, sẽ lại khả dụng với các thành viên nhóm.

Xóa vĩnh viễn một nhóm Office 365

Đôi khi, bạn có thể muốn vĩnh viễn dọn sạch một nhóm mà không chờ hết 30 ngày xóa tạm thời. Để thực hiện điều đó, hãy khởi động PowerShell rồi chạy lệnh này để biết ID đối tượng của nhóm:

Get-AzureADMSDeletedGroup

Ghi lại ID đối tượng của những nhóm bạn muốn xóa vĩnh viễn.

Thận trọng: Việc dọn sạch nhóm sẽ loại bỏ nhóm và dữ liệu của nhóm mãi mãi. 

Để dọn sạch nhóm, hãy chạy lệnh này trong PowerShell:

Remove-AzureADMSDeletedDirectoryObject –Id <objectId>

Để xác nhận rằng nhóm đã được dọn sạch thành công, hãy chạy lệnh ghép ngắn Get-AzureADMSDeletedGroup một lần nữa nhằm xác nhận rằng nhóm này không còn xuất hiện trong danh sách các nhóm đã xóa mềm. Trong một số trường hợp, có thể mất đến 24 giờ để xóa vĩnh viễn nhóm và mọi dữ liệu của nhóm.

Bạn thắc mắc về Nhóm Office 365?

Hãy truy nhập Cộng đồng Công nghệ Microsoft để đăng thắc mắc và tham gia vào các cuộc hội thoại về Nhóm Office 365 của Microsoft.

Bài viết liên quan

Quản lý Nhóm Office 365 bằng PowerShell

Xóa nhóm bằng cách sử dụng lệnh ghép ngắn Remove-UnifiedGroup

Quản lý cài đặt site nhóm đã kết nối với nhóm của bạn

Xóa nhóm trong Outlook

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×