Khôi phục mục hoặc email đã xóa trong Outlook Web App

Khi bạn vô tình xóa một mục khỏi hộp thư Outlook Web App của mình (phiên bản trình duyệt web của Outlook), bạn thường có thể khôi phục mục đó. Nơi đầu tiên để tìm mục đã xóa, chẳng hạn như thư email, cuộc hẹn trên lịch, liên hệ hoặc tác vụ là thư mục Các mục đã xóa trong hộp thư của bạn. Nếu không tìm được mục này tại đó, nơi tiếp theo bạn nên tìm là thư mục Các mục có thể phục hồi, bạn có thể truy nhập vào đó bằng cách sử dụng công cụ Khôi phục các mục đã xóa.

Khôi phục một mục vẫn còn trong thư mục Các mục đã xóa của bạn

Khi bạn xóa thư email, liên hệ, mục trên lịch hoặc tác vụ, mục đó sẽ được chuyển vào thư mục Các mục đã xóa trong hộp thư của bạn. Nếu thư nằm ở đó thì bạn có thể khôi phục thư như sau:

 1. Trong trình duyệt web, đăng nhập vào Outlook Web App bằng URL do người quản lý email cho tổ chức của bạn cung cấp. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn, rồi bấm vào Đăng nhập.

 2. Trong danh sách thư mục email của bạn, bấm vào Các mục Đã xóa.

 3. Khi bạn tìm thấy thư, hãy thực hiện một trong những thao tác sau để phục hồi:

  • Để khôi phục thư về hộp thư đến của bạn, hãy bấm chuột phải vào thư, rồi bấm vào Di chuyển > Hộp thư đến.

   Đường dẫn menu dùng để khôi phục mục từ thư mục Các mục Đã xóa trong Outlook Web App

  • Để khôi phục thư về một thư mục khác, hãy bấm chuột phải vào thư, rồi bấm vào Di chuyển. Chọn vị trí thư mục, rồi bấm vào Di chuyển.

 4. Để khôi phục các loại mục khác trong thư mục Các mục Đã xóa, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để phục hồi liên hệ, hãy bấm chuột phải vào đó, rồi bấm vào Di chuyển sang Danh bạ.

  • Để phục hồi mục lịch, hãy bấm chuột phải vào đó, rồi bấm vào Di chuyển sang Lịch.

  • Để phục hồi tác vụ, hãy bấm chuột phải vào đó, rồi bấm vào Di chuyển sang Tác vụ.

 • Nếu bạn xóa một thư mục, thư mục này sẽ được di chuyển sang thư mục Các mục Đã xóa và hiển thị dưới dạng thư mục con. Để phục hồi thư mục này (và tất cả các mục bên trong), hãy bấm chuột phải vào thư mục đã xóa, bấm vào Di chuyển, rồi chọn thư mục để di chuyển thư mục này sang.

 • Để dễ dàng tìm được các mục trong thư mục Các mục Đã xóa, bạn có thể sắp xếp theo Loại để nhóm các loại mục hộp thư giống nhau vào cùng chỗ.

  Sắp xếp theo Loại trong thư mục Các mục Đã xóa
 • Người quản trị của bạn có thể đã thiết lập chính sách để xóa các mục khỏi thư mục Các mục Đã xóa sau một số ngày nhất định. Cũng giống như khi bạn xóa một mục, mục đã xóa theo chính sách sẽ được di chuyển vào thư mục Các mục Có thể phục hồi. Vì vậy, nếu bạn không tìm thấy gì trong thư mục Các mục Đã xóa của mình thì hãy tìm trong thư mục Các mục Có thể phục hồi. Mục tiếp theo sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.

Phục hồi mục không còn trong thư mục Các mục Đã xóa của bạn

Nếu bạn không tìm được mục trong thư mục Các mục Đã xóa, tiếp theo, bạn sẽ cần tìm ở thư mục Các mục Có thể phục hồi. Đây là thư mục ẩn và là nơi các mục được chuyển đến khi bạn thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 • Xóa mục khỏi thư mục Các mục Đã xóa.

 • Làm trống thư mục Các mục Đã xóa.

 • Xóa vĩnh viễn mục bằng cách chọn mục và nhấn Shift+Delete.

Sau đây là cách phục hồi mục từ thư mục Các mục Có thể phục hồi:

 1. Trong trình duyệt web, đăng nhập vào Outlook Web App bằng URL do người quản lý email cho tổ chức của bạn cung cấp. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn, rồi bấm vào Đăng nhập.

 2. Trong danh sách thư mục email của bạn, bấm chuột phải vào Các mục Đã xóa rồi bấm Khôi phục các mục đã xóa.

  Đường dẫn menu dùng để truy nhập hộp thoại Khôi phục các mục trong Outlook Web App

 3. Nếu cần, hãy sử dụng hộp tìm kiếm để tìm mục bạn muốn phục hồi.

 4. Khi bạn tìm thấy mục, hãy chọn mục đó, rồi bấm vào Phục hồi.

  Hộp thoại Phục hồi các mục đã xóa trong Outlook Web App

Mẹo: Bạn có thể phục hồi thư email, liên hệ, mục lịch và tác vụ từ thư mục Các mục Có thể phục hồi.

Các mục đã phục hồi sẽ nằm ở đâu?    Mục sẽ được di chuyển đến vị trí mặc định cho loại mục đó. Điều này nghĩa là:

 • Thư sẽ đi đến Hộp thư đến của bạn.

 • Mục lịch sẽ đi đến Lịch của bạn.

 • Liên hệ sẽ đi đến thư mục Danh bạ của bạn.

 • Tác vụ sẽ đi đến thư mục Tác vụ của bạn.

 • Ngày xóa mục trong thư mục Các mục Có thể phục hồi cho biết thời điểm khi mục bị xóa lúc đầu và được di chuyển sang thư mục Các mục Đã xóa. Đó không phải là ngày mục bị xóa vĩnh viễn và được di chuyển sang thư mục Các mục Có thể phục hồi.

 • Nếu bạn có nhiều mục trong thư mục Các mục Có thể phục hồi thì có thể sẽ khó để tìm được mục bạn cần vì các mục không có biểu tượng và đều trông rất giống nhau. Sau đây là một số mẹo:

  • Nếu bạn đang tìm kiếm một liên hệ, hãy tìm tên người đó. Liên hệ cũng không có trường chủ đề.

  • Nếu bạn đang tìm một cuộc hẹn trên lịch, hãy tìm mục không có tên người hoặc dòng chủ đề.

  • Nếu bạn đang tìm một liên hệ, cuộc hẹn trên lịch hoặc tác vụ, hãy tìm dòng chữ: Không có sẵn bản xem trước.

 • Để phục hồi nhiều mục, hãy bấm vào hộp kiểm bên cạnh từng mục, rồi bấm vào Phục hồi. Hộp kiểm sẽ không xuất hiện cho đến khi bạn di chuột qua đó.

  Di chuột qua một hộp kiểm để hiển thị hộp kiểm; rồi bấm vào đó để chọn mục

  Bạn cũng có thể phục hồi nhiều mục liền kề bằng cách bấm vào hộp kiểm của mục đầu tiên, nhấn giữ phím Shift, rồi bấm vào hộp kiểm của mục cuối cùng. Khi đã chọn tất cả các mục, hãy bấm vào Phục hồi.

 • Bạn cũng có thể dọn sạch các mục được hiển thị trong cửa sổ Phục hồi các mục đã xóa. Chỉ cần chọn mục, rồi bấm vào Dọn sạch. Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì nếu dọn sạch một mục, bạn sẽ không thể sử dụng công cụ Phục hồi Các mục Đã xóa để lấy lại mục đó. Bạn sẽ phải hỏi xem người quản trị có thể phục hồi một mục đã được dọn sạch không.

 • Nếu bạn làm việc cho một tổ chức, người quản trị của bạn có thể đã chỉ định khoảng thời gian có thể phục hồi các mục trong thư mục Các mục Có thể phục hồi. Ví dụ: có thể tồn tại một chính sách có tác dụng xóa tất cả nội dung đã nằm trong thư mục Các mục Đã xóa được 30 ngày và một chính sách khác cho phép bạn phục hồi các mục trong thư mục Các mục Có thể phục hồi trong tối đa 14 ngày tiếp theo. Ngay cả sau 14 ngày này, người quản trị của bạn vẫn có thể phục hồi mục. Nếu bạn không tìm thấy một mục trong thư mục Các mục Có thể phục hồi, hãy hỏi xem người quản trị của bạn có thể phục hồi cho bạn hay không.

Bạn cần hướng dẫn cho một phiên bản khác của Outlook không?

Bài viết này dành cho Outlook Web App. Bạn sử dụng ứng dụng khác?

Dùng thử Outlook.com | Outlook trên web | Outlook 2016, 2013 hoặc 2010

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×