Khôi phục một liên hệ đã xóa trong Outlook

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn cần khôi phục email đã xóa?

Hãy thử Outlook.com | Outlook 2013 hoặc 2016 | Outlook 2010 | Outlook Web App | Outlook trên web

Bạn có thể giống như mức độ thường xuyên khôi phục đã xóa liên hệ đã xóa email từ hộp thư Outlook của bạn.

Quan trọng: Bạn không thể khôi phục một thư mục thư mục con liên hệ bị xóa vĩnh viễn. Bạn có thể khôi phục một thư mục đã xóa thư mục con (với tất cả các liên hệ của nó) nếu nó vẫn còn trong thư mục khoản mục đã xóa của bạn.

Làm thế nào để khôi phục liên hệ đã xóa trong Outlook

Khôi phục một liên hệ vẫn còn trong thư mục khoản mục đã xóa của bạn

Khi bạn xóa một liên hệ, nó sẽ được chuyển vào thư mục khoản mục đã xóa trong hộp thư của bạn như một thông điệp email đã xóa. Thư mục khoản mục đã xóa là đầu tiên để xem nếu bạn đang cố gắng tìm một liên hệ đã xóa. Nếu liên hệ là không, đây là cách khôi phục nó:

 1. Trong Outlook, đi tới danh sách thư mục email của bạn, sau đó bấm Các mục Đã xóa.

  Bấm vào các mục đã xóa trong danh sách thư mục
 2. Sử dụng hộp Tìm kiếm các khoản mục đã xóa (hoặc nhấn CTRL + E) để tìm mục bạn muốn khôi phục. Hoặc bạn có thể sắp xếp theo cột biểu tượng để nhóm tất cả các liên hệ trong thư mục khoản mục đã xóa của bạn.

  Biểu tượng Sắp xếp theo để nhóm liên hệ trong thư mục Các mục Đã xóa
 3. Khi bạn tìm liên hệ, bấm chuột phải vào nó, sau đó bấm di chuyển > Thư mục khác.

  Bấm Di chuyển rồi bấm Thư mục Khác
 4. Để di chuyển liên hệ trở lại vào danh sách liên hệ, bấm liên hệ, sau đó bấm OK.

  Di chuyển liên hệ sang thư mục Liên hệ

  Mẹo: Bạn cũng có thể di chuyển đã xóa liên hệ vào một thư mục con trong thư mục liên hệ của bạn.

Đầu trang

Mẹo để khôi phục liên hệ trong thư mục khoản mục đã xóa của bạn

 • Nếu bạn xóa một thư mục con từ thư mục liên hệ của bạn, nó được chuyển vào thư mục khoản mục đã xóa và xuất hiện dưới dạng một thư mục con. Để khôi phục một thư mục con (và tất cả các liên hệ đó), chỉ cần chọn nó trong danh sách thư mục bên dưới mục đã xóa, bấm chuột phải vào nó, bấm Di chuyển thư mục, sau đó chọn liên hệ để chuyển thư mục con trở lại thư mục liên hệ của bạn.

 • Để phục hồi liên hệ đã xóa trong Outlook.com, hãy xem chủ đề này.

 • Quản trị của bạn có thể đã thiết lập chính sách để xóa bỏ mục khỏi thư mục khoản mục đã xóa của bạn sau khi một số ngày. Giống như khi bạn xóa một mục từ thư mục khoản mục đã xóa, mục đã xóa bằng một chính sách được chuyển vào thư mục có thể khôi phục. Vì vậy nếu bạn không thể tìm thấy liên hệ trong thư mục khoản mục đã xóa của bạn, hãy tìm trong thư mục các mục có thể khôi phục. Phần tiếp theo sẽ hướng dẫn bạn cách.

Khôi phục một liên hệ không còn trong thư mục khoản mục đã xóa của bạn

Nếu bạn không thể tìm thấy liên hệ trong thư mục khoản mục đã xóa, nơi tiếp theo để xem là thư mục các mục có thể khôi phục. Đây là một thư mục ẩn, và nó là nơi nơi liên hệ được di chuyển khi bạn thực hiện một trong những điều sau đây:

 • Xóa bỏ một liên hệ từ thư mục khoản mục đã xóa.

 • Làm trống thư mục Các mục Đã xóa.

 • Xóa vĩnh viễn một liên hệ bằng cách chọn nó và nhấn Shift + Delete.

Đây là cách để khôi phục liên hệ từ thư mục các mục có thể khôi phục:

 1. Trong Outlook, đi tới danh sách thư mục email của bạn, sau đó bấm Các mục Đã xóa.

 2. Đảm bảo Nhà được chọn, sau đó bấm Khôi phục Các mục Đã xóa từ Máy chủ.

  Chọn thư mục Mục đã Xóa và bấm Khôi phục các Mục Từ Máy chủ

  Quan trọng: Nếu Khôi phục Các mục Đã xóa từ Máy chủ chuyển sang xám hay không có ở đó:

 3. Để giúp bạn tìm một liên hệ cụ thể trong cửa sổ Khôi phục khoản mục đã xóa , hãy bấm vào tiêu đề cột chủ đề để sắp xếp các mục theo cột đó. Tìm tên của liên hệ. Bạn cũng có thể sắp xếp theo cột từ và tìm các mục nhập trống vì liên hệ không có một giá trị trong trường từ.

  Sắp xếp theo cột Chủ đề hoặc Từ để tìm liên hệ
 4. Chọn liên hệ mà bạn muốn khôi phục, bấm Khôi phục các mục đã chọn, sau đó bấm OK.

  Chọn liên hệ cần khôi phục và bấm OK

Được khôi phục liên hệ tìm ở đâu?    Khi bạn khôi phục liên hệ từ thư mục các mục có thể khôi phục, họ sẽ được chuyển vào thư mục khoản mục đã xóa. Để sau khi bạn khôi phục một liên hệ, bạn có thể tìm thấy nó trong thư mục khoản mục đã xóa của bạn và sau đó di chuyển nó trở lại thư mục liên hệ của bạn. Để tìm được khôi phục liên hệ, chỉ cần tìm kiếm chúng trong thư mục khoản mục đã xóa.

Đầu trang

Mẹo để khôi phục liên hệ trong thư mục khoản mục có thể khôi phục

 • Lưu ý rằng Đã xóa trên ngày xác định khi mục vĩnh viễn đã bị xóa (bằng cách dùng Shift + Delete) hoặc bị xóa khỏi thư mục khoản mục đã xóa. Sắp xếp theo cột Đã xóa trên để giúp tìm các liên hệ từ một thư mục con đã bị xóa vĩnh viễn vì các liên hệ nào tất cả có cùng một ngày.

 • Tất cả các mục trong thư mục các mục có thể khôi phục — bao gồm cả liên hệ — được thể hiện bằng cùng một biểu tượng, trông giống như phong bì.

  Tất cả các loại mục đều có cùng một biểu tượng trong thư mục Các mục Có thể khôi phục
 • Để khôi phục nhiều liên hệ, bấm Khôi phục các mụcvà nhấn CTRL khi bấm vào mỗi liên hệ. Bạn cũng có thể khôi phục nhiều liên hệ liền kề bằng cách bấm vào mục đầu tiên, nhấn giữ phím Shift , rồi bấm liên hệ cuối cùng mà bạn muốn khôi phục.

 • Quản trị của bạn có thể đã xác định khoảng thời gian mục trong thư mục có thể khôi phục khoản mục có sẵn cho khôi phục. Ví dụ, có thể có một và chính sách xóa bất kỳ thứ gì mà đã trong thư mục khoản mục đã xóa của bạn cho 30 ngày khác cho phép bạn khôi phục các mục trong thư mục các mục có thể khôi phục cho đến khác 14 ngày. Sau này 14 ngày, quản trị của bạn có thể vẫn có thể khôi phục một mục. Nếu bạn không thể tìm thấy liên hệ trong thư mục các mục có thể khôi phục, yêu cầu quản trị của bạn nếu họ có thể khôi phục nó.

  Rất tiếc, nếu bạn hoặc quản trị của bạn không thể tìm thấy liên hệ trong thư mục các mục có thể khôi phục, đó có thể bị xóa vĩnh viễn khỏi Outlook và không thể phục hồi.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×