Khôi phục dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn là người sở hữu cơ sở dữ liệu, bạn có thể sử dụng một tệp sao lưu để khôi phục cơ sở dữ liệu đó vào phiên bản cũ hơn, hoặc thay thế dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đó với dữ liệu từ cơ sở dữ liệu khác. Ví dụ, nếu bạn dỡ cài đặt Business Contact Manager cho Outlook và sau đó muốn cài đặt lại, bạn có thể dùng tệp sao lưu của bạn để khôi phục dữ liệu của bạn. Bạn có thể khôi phục cơ sở dữ liệu từ bất kỳ phiên bản của Business Contact Manager cho Outlook, bao gồm việc khôi phục từ cơ sở dữ liệu sao lưu được tạo ra trong quá trình di chuyển từ phiên bản cũ hơn.

Lưu ý: Nếu bạn muốn khôi phục cơ sở dữ liệu đã được tạo bởi những người khác và máy tính của bạn đang chạy Windows Vista, bạn phải có một người quản trị trên máy tính nơi bạn muốn khôi phục cơ sở dữ liệu, và bạn phải đang chạy Outlook là người quản trị. Để biết thông tin về các quyền quản trị cần thiết để khôi phục cơ sở dữ liệu bằng cách dùng Windows Vista, hãy xem chủ đề, tôi đang chạy Windows Vista; tôi thay đổi nào nên mong đợi khi sử dụng Business Contact Manager cho Outlook?

Để sử dụng dữ liệu trong Business Contact Manager cho Outlook ban đầu sao lưu từ cơ sở dữ liệu khác, trước tiên khôi phục dữ liệu đó vào cơ sở dữ liệu hiện có. Nếu bạn đã không tạo cơ sở dữ liệu, bạn có thể tạo một đầu tiên, và sau đó sử dụng tệp sao lưu để thay thế dữ liệu trong cơ sở dữ liệu mới được tạo bằng dữ liệu từ tệp sao lưu.

Khôi phục dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

 1. Trên menu Business Contact Manager , trỏ tới Công cụ cơ sở dữ liệu, sau đó bấm Quản lý cơ sở dữ liệu.

 2. Trong hộp thoại Quản lý cơ sở dữ liệu , trên tab Trở lên/khôi phục , bấm Khôi phục cơ sở dữ liệu.

 3. Trong hộp thoại Khôi phục cơ sở dữ liệu trong hộp chọn tệp dữ liệu để khôi phục từ , nhập vị trí và tên của tệp sao lưu, hoặc bấm duyệt để chọn một vị trí.

  Mẹo: Trong Windows XP, vị trí mặc định cho bản sao của cơ sở dữ liệu là: C:\Documents và settings\ \Local< tên người dùng >\My Documents\My Business\Backups.

  Mẹo: Trong Windows Vista, vị trí mặc định cho bản sao của cơ sở dữ liệu là: C:\Users\< tên người dùng >\Documents\My Business\Backups.

  Nếu tệp sao lưu trên di động thẻ nhớ USB, CD, đĩa hoặc ổ Zip, chèn kiểu lưu trữ.

  Lưu ý: Nếu tệp sao lưu của bạn có nhiều hơn một di động thẻ nhớ USB, CD, đĩa hoặc ổ Zip, chèn một cuối cùng trong chuỗi đầu tiên vì cuối cùng có chứa hướng dẫn về tệp nào để khôi phục.

 4. Nếu tệp của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu, nhập mật khẩu trong hộp mật khẩu , sau đó bấm OK.

Bây giờ bạn có thể dùng cơ sở dữ liệu khôi phục.

Cảnh báo: Khi bạn khôi phục cơ sở dữ liệu đã được chia sẻ, và máy tính của bạn là một phần của một nhóm làm việc, tên cũ của người dùng và mật khẩu không nhận ra máy tính mới. Bạn phải ngừng chia sẻ cơ sở dữ liệu và sau đó chia sẻ nó lại sau khi bạn đã khôi phục nó. Trong quá trình chia sẻ nó, sau đó bạn có thể regrant truy nhập cho người dùng.

Lưu ý: 

 • Nếu máy tính của bạn là một phần của một nhóm làm việc, chứ không phải trên một miền, và bạn khôi phục cơ sở dữ liệu với một máy tính không phải là cùng một máy tính mà cơ sở dữ liệu đã được đặt lần đầu tiên, liên kết tự động của được gửi và nhận email thư vào tài khoản và liên hệ công việc sẽ bị tắt cho cơ sở dữ liệu này. Để tạo lại các nối kết, trên menu Business Contact Manager , hãy bấm nối kết quản lý email tự động.

 • Đây là một trong các công cụ sẵn dùng để giữ cho cơ sở dữ liệu Business Contact Manager của bạn làm việc hiệu quả.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×