Khôi phục cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sau khi bạn đã sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn, bạn có thể dùng tệp dữ liệu này để khôi phục cơ sở dữ liệu của bạn vào một phiên bản trước đó.

Chọn tệp dữ liệu để khôi phục từ    Nhập đường dẫn đến vị trí của tệp dữ liệu mà bạn muốn khôi phục, hoặc bấm duyệt để định vị tệp dữ liệu.

Mật khẩu    Nếu tệp dữ liệu mà bạn muốn khôi phục được bảo vệ bằng mật khẩu, nhập mật khẩu.

Lưu ý: Trang này là một phần của trình hướng dẫn quản lý cơ sở dữ liệu. Để truy nhập trình hướng dẫn này, trên menu Business Contact Manager , trỏ tới Công cụ cơ sở dữ liệu, sau đó bấm Quản lý cơ sở dữ liệu.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×