Khôi phục các tệp đã xóa sổ ghi chép lớp học từ OneDrive thùng rác

Khôi phục các tệp đã xóa sổ ghi chép lớp học từ OneDrive thùng rác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đã bị xóa sổ ghi chép lớp học trang hoặc phần và sau đó làm trống OneNote thùng rác, bạn có thể khôi phục các tệp bằng cách dùng OneDrive. Điều này hoạt động nếu OneDrive thùng rác chưa được làm trống chưa.

  1. Đăng nhập tại Office.com, sau đó chọn OneDrive.

  2. Chọn thùng rác.

    OneDrive thùng rác với danh sách sổ ghi chép trang. Biểu tượng xóa và khôi phục.
  3. Chọn các mục đã xóa mà bạn muốn khôi phục, sau đó chọn khôi phục. Mục của bạn sẽ được trả về vị trí trước đó của họ trong sổ ghi chép lớp học.

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×