Khôi phục các mục trong thùng rác của SharePoint site

Khôi phục các mục trong thùng rác của SharePoint site

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn xóa một mục từ thư viện tài liệu SharePoint hoặc danh sách, nó không ngay lập tức được loại bỏ khỏi SharePoint. Mục đã xóa đi vào thùng rác của site cho một khoảng thời gian. Trong thời gian đó, bạn có thể khôi phục các mục đã xóa của bạn vào vị trí ban đầu của họ. Nếu bạn đang dùng SharePoint Online, bạn có thể ngay cả dạng xem và khôi phục các mục đã xóa bởi những người khác, miễn là bạn có quyền sửa trên mục.

Để biết thông tin về làm trống các mục từ trang thùng rác, hãy xem xóa bỏ các mục hoặc làm trống thùng rác của SharePoint site.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn xóa bỏ tệp hoặc thư mục mà bạn đang đồng bộ, bạn có thể khôi phục chúng từ Windows thùng rác trên PC của bạn. Để đặt Windows thùng rác của bạn trên màn hình máy tính của bạn, hãy xem Hiển thị hoặc ẩn thùng rác.

 • Thông tin trong bài viết này cũng áp dụng cho OneDrive for Business tệp. Để tìm hiểu cách khôi phục các tệp trong OneDrive, hãy xem khôi phục đã xóa tệp hoặc thư mục trong OneDrive.

Cập Nhật tháng 12, 2017 nhờ khách hàng phản hồi.

Khôi phục các mục khỏi thùng rác của site SharePoint Online

Bạn có thể khôi phục các mục bạn xóa bỏ, và các mục khác xóa mọi người (miễn là bạn có quyền chỉnh sửa các mục).

Lưu ý: Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào Chương trình Bản phát hành Đầu tiên. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

 1. Bấm vào thùng rác trong ngăn bên trái.

  Chọn Thùng Rác trên thanh dẫn hướng bên trái.

  Nếu bạn không thấy thùng rác ở ngăn bên trái, hãy làm theo các bước sau đây:

  • Bấm thiết đặt Nút thiết đặt từ SharePoint Online , sau đó bấm nội dung Site.

  • Thùng rác ngoài cùng bên phải của thanh lệnh ở phía trên cùng.

   Nút thùng trang nội dung Site SharePoint Online
 2. Trên trang Thùng rác , bấm vào bên trái của mục hoặc tệp để chọn các tệp bạn muốn khôi phục.

  Thùng rác SharePoint Online với mục được tô sáng
 3. Bấm Khôi phục.

  SharePoint Online khôi phục nút được tô sáng

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy mục bạn đang tìm kiếm, và nó đã bị xóa gần đây, người quản trị tuyển tập site có thể được khôi phục từ thùng rác của tuyển tập trang. Nếu bạn là người quản trị tuyển tập trang, hãy xem khôi phục các mục từ thùng rác của tuyển tập trang đã xóa.

Khi bạn khôi phục một mục, nó được khôi phục cùng một vị trí mà nó đã bị xóa từ.

Khôi phục các mục từ thùng rác SharePoint 2016 hoặc 2013

 1. Bấm vào Thùng rác trong thanh khởi động nhanh ở bên trái của màn hình.

  Chọn Thùng Rác trên thanh dẫn hướng bên trái.

  Nếu bạn không thấy Thùng rác trên thanh khởi động nhanh, hãy làm theo các bước sau đây:

  • Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm Nội dung trang.

  • Thùng rác trong phần trên cùng bên phải của trang nội dung trang.

   Dạng xem thùng rác nút bên trong nội dung Site.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy thùng rác    Thùng rác có thể đã bị tắt. Nói chuyện với người quản trị cụm máy chủ hoặc máy chủ của bạn. Nếu bạn là người quản trị, hãy xem Cấu hình SharePoint thùng rác thiết đặt.

 2. Trên trang Thùng rác , hãy bấm vào hộp ở bên trái của mục hoặc tệp để chọn các tệp bạn muốn xóa bỏ hoặc khôi phục.

 3. Bấm Khôi phục lựa chọn để khôi phục các tệp đã chọn.

  Khôi phục hoặc xóa các mục khỏi thùng rác.
 4. Bấm OK trong hộp thoại xác nhận.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy mục mà bạn đang tìm kiếm, nó có thể đã vượt quá giới hạn thời gian cầm. Nếu bạn có quyền quản trị, hãy xem khôi phục các mục từ thùng rác của tuyển tập trang đã xóa. Nếu không, hãy liên hệ với người quản trị người có thể khôi phục nó.

Khi một mục được khôi phục, nó được khôi phục cùng một vị trí mà nó đã bị xóa từ.

Khôi phục các mục từ SharePoint 2010 hoặc 2007 thùng rác

 1. Bấm vào Thùng rác trên thanh khởi động nhanh (bạn có thể cần phải cuộn xuống).

  Nối kết SharePoint 2010 Site thùng trên thanh khởi động nhanh

  Lưu ý: 

  • Thùng rác Hiển thị chỉ các mục mà bạn đã xóa. Bạn không thể xem các mục đã xóa bởi người dùng khác, trừ khi bạn là người quản trị tuyển tập site.

  • Nếu bạn không thấy thùng rác    Thùng rác có thể đã bị tắt. Nói chuyện với người quản trị cụm máy chủ hoặc máy chủ của bạn. Nếu bạn là người quản trị, hãy xem Cấu hình SharePoint thùng rác thiết đặt.

 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh mục.

  SharePoint 2007 thùng thoại với các mục được chọn
 3. Hãy bấm Khôi phục Lựa chọn.

  SharePoint 2010 với mục được chọn và khôi phục nút được tô sáng
 4. Bấm OK trong hộp thoại xác nhận.

Tổng quan

Bạn có thể khôi phục một danh sách, mục danh sách, thư viện, tệp, hoặc một phiên bản của một tệp vào vị trí ban đầu, miễn là bạn đã không đã xóa mẹ của nó. Ví dụ, bạn không thể khôi phục Phiên bản của một tệp nếu tệp đó đã bị xóa. Đó là vì khi bạn xóa một tệp, bạn xóa bỏ tất cả phiên bản của tệp. Tương tự, bạn không thể khôi phục tệp nếu thư viện mà nó thuộc đã bị xóa.

Một cách xung quanh tình huống mô tả chỉ là trước tiên khôi phục thư viện và sau đó có thể khôi phục tệp vào thư viện. Lưu ý, mặc dù, rằng khi bạn khôi phục một đối tượng thể bảo mật, bạn khôi phục lại tất cả nội dung của thể bảo mật đối tượng tại thời điểm mà nó đã bị xóa. Một đối tượng thể bảo mật là bất kỳ thứ gì mà quyền có thể được phân công. Trong trường hợp này, chúng tôi có phải nghĩa là một danh sách, mục danh sách, thư viện hoặc tệp. Vì vậy trong ví dụ này, khi bạn khôi phục một thư viện, tất cả các tệp vào thư viện chứa được cũng khôi phục.

Ngoại lệ cho quy tắc với thư mục. Nếu bạn khôi phục một mục được ban đầu trong một thư mục đã xóa, thư mục được tạo lại ở vị trí ban đầu và mục được khôi phục trong thư mục đó. Trong trường hợp này, toàn bộ nội dung của thư mục không được khôi phục.

Mục đã xóa được giữ lại trong thùng rác cho một khoảng thời gian. Đối với SharePoint Online, thời gian duy trì là 93 ngày. Nó bắt đầu khi bạn xóa bỏ mục khỏi vị trí ban đầu. Khi bạn xóa bỏ mục khỏi thùng rác của site, nó đi vào tuyển tập trang thùng rác. Giữ nguyên có đối số dư 93 ngày và sau đó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Vui lòng bao gồm phiên bản của SharePoint, Hệ điều hành và trình duyệt. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật các bài viết này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×