Khôi phục các mục đã xóa trong Outlook cho Windows

Khi bạn vô tình xóa một mục khỏi hộp thư Outlook của mình, bạn thường có thể phục hồi mục đó. Nơi đầu tiên để tìm một mục đã xóa là thư mục Mục Đã xóa. Nếu bạn không thể tìm thấy mục này tại đó thì nơi tiếp theo để tìm kiếm là thư mục Mục Có thể phục hồi, bạn có thể truy nhập vào thư mục này bằng cách sử dụng công cụ Phục hồi Mục Đã xóa.

Bạn cần phục hồi thư mục đã xóa trong Outlook 2013 hoặc Outlook 2016 cho Windows?    Bạn có thể phục hồi thư mục đã xóa (với toàn bộ thư trong đó) nếu thư mục này vẫn nằm trong thư mục Mục Đã xóa của bạn—Xem Cách thực hiện. Rất tiếc, bạn không thể phục hồi thư mục đã bị xóa vĩnh viễn. Nhưng bạn có thể sử dụng các bước trong chủ đề này để phục hồi thư từ thư mục mà bạn đã xóa.

Cách phục hồi email, cuộc hẹn, sự kiện, liên hệ và tác vụ đã xóa

 • Khôi phục một mục vẫn còn trong thư mục Các mục Đã xóa của bạn

 • Khôi phục một mục không còn trong thư mục Các mục Đã xóa của bạn

Khôi phục một mục vẫn còn trong thư mục Các mục Đã xóa của bạn

 1. Trong Outlook, đi tới danh sách thư mục email của bạn, sau đó bấm Các mục Đã xóa.

  Bấm vào các mục đã xóa trong danh sách thư mục
 2. Khi bạn tìm thấy thư, hãy bấm chuột phải vào đó, rồi bấm Di chuyển > Thư mục Khác.

  Bấm Di chuyển rồi bấm Thư mục Khác
 3. Để di chuyển thư tới hộp thư đến của bạn, hãy bấm Hộp thư đến, rồi bấm OK.

  Bấm vào Hộp thư đến để di chuyển mục đã xóa tới hộp thư đến của bạn
 4. Để khôi phục các loại mục khác, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để khôi phục mục lịch, hãy bấm chuột phải vào đó, rồi bấm Di chuyển > Thư mục Khác > Lịch.

  • Để khôi phục một liên hệ, hãy bấm chuột phải vào liên hệ đó, rồi bấm vào Di chuyển > Thư mục Khác > Danh bạ. Để biết thêm thông tin về việc khôi phục danh bạ, hãy xem Khôi phục liên hệ đã xóa trong Outlook.

  • Để khôi phục nhiệm vụ, hãy bấm chuột phải vào đó, rồi bấm Di chuyển > Thư mục Khác > Nhiệm vụ.

   Chọn một thư mục để di chuyển các loại mục khác

Đầu Trang

 • Nếu bạn xóa một thư mục, thư mục này sẽ được di chuyển đến thư mục Các mục Đã xóa và xuất hiện dưới dạng thư mục con. Để khôi phục mục này (và tất cả các mục bên trong đó), hãy bấm chuột phải vào thư mục đã xóa, bấm Di chuyển Thư mục rồi chọn thư mục để di chuyển mục này sang đó.

 • Để phục hồi liên hệ đã xóa trong Outlook.com, hãy xem chủ đề này.

 • Outlook tự động xóa các mục khỏi thư mục Các mục Đã xóa của bạn? Có một thiết đặt trong Tùy chọn Outlook tự động làm trống thư mục Các mục Đã xóa khi bạn thoát Outlook. Đây là cách ngăn chặn điều này:

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm Tùy chọn, sau đó bấm Nâng cao.

  3. Bên dưới Bắt đầu và thoát Outlook, xóa hộp kiểm Làm trống thư mục Các mục Đã xóa khi thoát Outlook.

  4. Hãy bấm OK để lưu thay đổi.

 • Sử dụng hộp Tìm kiếm trong Các mục Đã xóa (hoặc nhấn CTRL + E) để tìm mục bạn muốn khôi phục.

 • Để tìm các loại mục khác, chẳng hạn như cuộc hẹn, liên hệ hoặc nhiệm vụ đã xoá, hãy sắp xếp theo cột Biểu tượng.

  Sắp xếp theo biểu tượng để giúp tìm các mục trong thư mục Các mục Đã xóa của bạn
 • Sử dụng công cụ Tìm Nâng cao. Để biết chi tiết, hãy xem Tìm thư với Tìm kiếm Tức thì.

 • Nếu bạn biết ngày xóa mục gần đúng, hãy xem thêm cột Đã sửa đổi vào dạng xem thư mục Các mục Đã xóa. Cách làm:

  1. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Hiện tại, bấm Thiết đặt Dạng xem.

  2. Bấm vào Cột.

  3. Trong danh sách thả xuống bên dưới Chọn các cột có sẵn từ, hãy chọn trường Ngày/Giờ.

  4. Chọn Đã sửa đổi, sau đó bấm Thêm. Nếu muốn, bạn có thể thay đổi thứ tự các cột xuất hiện.

  5. Khi bạn hoàn tất, hãy bấm OK.

  Sau đó bạn có thể sắp xếp theo cột Đã sửa đổi để nhóm các mục đã xóa vào một ngày cụ thể. Đây là một cách hay để tìm thư trong thư mục đã xóa vì chúng sẽ có cùng một ngày sửa đổi.

  Sắp xếp theo cột Được sửa đổi nếu bạn biết thời điểm xóa mục
 • Người quản trị của bạn có thể đã thiết lập chính sách để xóa các mục trong thư mục Các mục Đã xóa sau một số ngày nhất định. Giống như khi bạn xóa một mục, mục đã xóa do chính sách sẽ được di chuyển vào thư mục Các mục Có thể khôi phục. Vì vậy nếu bạn không thể tìm thấy điều gì đó trong thư mục Các mục Đã xóa của mình, hãy tìm trong thư mục Các mục Có thể khôi phục. Phần tiếp theo sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.

Đầu Trang

Khôi phục một mục không còn trong thư mục Các mục Đã xóa của bạn

Nếu bạn không thể tìm thấy một mục trong thư mục Các mục Đã xóa, nơi tiếp theo cần tìm là thư mục Các mục Có thể khôi phục. Đây là thư mục ẩn và là nơi các mục được chuyển đến khi bạn thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 • Xóa mục khỏi thư mục Các mục Đã xóa.

 • Làm trống thư mục Các mục Đã xóa.

 • Xóa vĩnh viễn mục bằng cách chọn mục và nhấn Shift+Delete.

Xem video hoặc thực hiện theo các bước được liệt kê dưới video này để khôi phục các mục từ thư mục Các mục Đã xóa.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Sau đây là cách khôi phục mục từ thư mục Các mục Có thể khôi phục:

 1. Trong Outlook, đi tới danh sách thư mục email của bạn, sau đó bấm Các mục Đã xóa.

 2. Đảm bảo Nhà được chọn, sau đó bấm Khôi phục Các mục Đã xóa từ Máy chủ.

  Chọn thư mục Mục đã Xóa và bấm Khôi phục các Mục Từ Máy chủ

  Quan trọng: Nếu Khôi phục Các mục Đã xóa từ Máy chủ chuyển sang xám hay không có ở đó:

 3. Chọn mục bạn muốn khôi phục, bấm Khôi phục Các mục Đã chọn, rồi bấm OK.

  Chọn một mục để khôi phục và bấm OK

Mẹo: Bạn có thể khôi phục các email, liên hệ, mục lịch và nhiệm vụ từ thư mục Các mục Có thể khôi phục.

Các mục được khôi phục chuyển đến đâu?    Khi bạn khôi phục mục từ thư mục Các mục Có thể khôi phục, chúng sẽ được chuyển vào thư mục Các mục Đã xóa. Vì vậy sau khi bạn khôi phục một mục, bạn có thể tìm thấy nó trong thư mục Các mục Đã xóa của bạn rồi chuyển nó vào thư mục khác. Nếu bạn khôi phục cuộc hẹn trên lịch, liên hệ hoặc nhiệm vụ, nó cũng được di chuyển đến thư mục Các mục Đã xóa của bạn. Từ đó, bạn có thể di chuyển nó trở lại lịch, danh sách liên hệ hoặc nhiệm vụ của bạn. Để tìm các mục đã khôi phục, chỉ cần tìm kiếm trong thư mục Các mục Đã xóa.

Đầu Trang

 • Để giúp bạn tìm một mục cụ thể trong cửa sổ Khôi phục Các mục Đã xóa, hãy bấm Chủ đề, Đã xóa Vào, hoặc tiêu đề cột Từ để sắp xếp các mục theo cột đó.

  Bấm vào một tiêu đề cột để sắp xếp các mục có thể khôi phục lại

  Lưu ý rằng ngày Đã xóa Vào xác định thời điểm xóa mục vĩnh viễn (bằng cách dùng Shift + Delete) hoặc bị xóa khỏi thư mục Các mục Đã xóa.

 • Sắp xếp theo cột Đã xóa Vào để giúp tìm thư từ thư mục đã xóa nếu thư mục này đã bị xóa vĩnh viễn (bằng cách dùng Shift + Delete) vì tất cả thư sẽ có cùng một ngày.

 • Tất cả các mục trong thư mục Các mục Có thể khôi phục—bao gồm liên hệ, mục lịch và nhiệm vụ—được thể hiện bằng cùng một biểu tượng trông giống như phong bì.

  Tất cả các loại mục đều có cùng một biểu tượng trong thư mục Các mục Có thể khôi phục
 • Nếu bạn có rất nhiều mục trong thư mục Các mục Có thể khôi phục, có thể sẽ khó tìm được điều bạn đang tìm kiếm. Sau đây là một số mẹo:

  • Nếu bạn đang tìm liên hệ, hãy sắp xếp theo cột Chủ đề và tìm tên của một người. Bạn cũng có thể sắp xếp theo cột Từ và tìm các mục nhập trống vì liên hệ không có trường Từ.

  • Nếu bạn đang tìm kiếm cuộc hẹn trên lịch hoặc một nhiệm vụ, hãy sắp xếp theo cột Từ và tìm tên của bạn.

 • Để khôi phục nhiều mục, hãy bấm Khôi phục Các mục Đã chọn và nhấn CTRL khi bấm từng mục. Bạn cũng có thể khôi phục nhiều mục liền kề bằng cách bấm vào mục đầu tiên, nhấn giữ phím Shift, rồi bấm mục cuối cùng mà bạn muốn khôi phục.

 • Người quản trị của bạn có thể chỉ định khoảng thời gian có thể khôi phục các mục trong thư mục Mục Có thể khôi phục. Ví dụ: có thể có chính sách quy định xóa mọi nội dung trong thư mục Mục Đã xóa trong 30 ngày nhưng cũng có một chính sách khác cho phép bạn khôi phục lại các mục trong thư mục Mục Có thể khôi phục trong tối đa 14 ngày. Sau 14 ngày này, người quản trị của bạn vẫn có thể khôi phục lại mục. Nếu bạn không thể tìm thấy mục trong thưc mục Mục Có thể khôi phục, hãy hỏi người quản trị của bạn xem liệu họ có thể khôi phục được mục đó hay không. Bạn có thể hướng người quản trị đến chủ đề này, chủ đề này có các hướng dẫn từng bước: Khôi phục các mục đã xóa trong hộp thư của người dùng - Trợ giúp Quản trị.

  Không may là nếu bạn hoặc người quản trị của bạn không thể tìm thấy một mục trong thư mục Các mục Có thể khôi phục, mục này có thể đã bị xóa vĩnh viễn khỏi hộp thư của bạn và không thể khôi phục được.

Đầu Trang

Bạn cần hướng dẫn cho một phiên bản khác của Outlook không?

Bài viết này dành cho ứng dụng Outlook 2013 hoặc Outlook 2016 trên máy tính để bàn. Bạn sử dụng ứng dụng khác?

Hãy dùng thử Outlook.com | Outlook 2010 | Outlook Web App | Outlook trên web

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×