Khôi phục các mục đã xóa từ thùng rác của tuyển tập site 

Khôi phục các mục đã xóa từ thùng rác của tuyển tập site 

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn xóa bỏ mục (bao gồm OneDrive cho doanh nghiệp tệp) từ một trang web SharePoint , chúng được gửi đến trang thùng rác (còn được gọi là thùng rác giai đoạn đầu tiên), nơi bạn có thể khôi phục chúng nếu bạn cần. Khi bạn xóa bỏ mục từ trang thùng rác, chúng được gửi đến tuyển tập trang thùng rác (còn được gọi là thùng rác giai đoạn thứ nhì).

Người quản trị tuyển tập site SharePoint có thể xem và khôi phục mục đã xóa từ thùng rác tuyển tập trang đến vị trí ban đầu của chúng. Nếu một mục sẽ bị xóa khỏi thùng rác tuyển tập trang, hoặc nó vượt quá thời gian duy trì, nó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Quan trọng: SharePoint thùng rác sẽ khác nhau từ thùng rác trong Windows. Nếu bạn xóa bỏ tệp hoặc thư mục mà bạn đang đồng bộ, bạn có thể khôi phục chúng từ Windows thùng rác trên PC của bạn. Để đặt Windows thùng rác trên màn hình máy tính của bạn, hãy xem Hiển thị hoặc ẩn thùng rác.

Cập Nhật tháng 5, 2018 nhờ phản hồi của khách hàng.

Khôi phục một mục từ SharePoint Online thùng rác tuyển tập trang

 1. Đi đến trang, trong ngăn bên trái, chọn Thùng rác.

  Chọn Thùng Rác trên thanh dẫn hướng bên trái.

  Nếu bạn không thấy thùng rác, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Bấm thiết đặt Nút thiết đặt từ SharePoint Online và sau đó bấm thiết đặt trang. Nếu bạn không nhìn thấy trang thiết đặt, bấm trang thông tin sau đó bấm xem tất cả các thiết đặt trang. Một số trang có thể yêu cầu bạn để chọn nội dung Site, sau đó thiết đặt trang.

  2. Bấm vào Thùng rác bên dưới Quản trị Tuyển tập Site.

   Thiết đặt bên dưới đầu đề quản trị tuyển tập Site với thùng được tô sáng
 2. Ở dưới cùng của trang Thùng rác , bấm giai đoạn thứ nhì thùng bin.

  SharePoint online thùng rác với mức hai nối kết được tô sáng

  Lưu ý: Bạn cần có quyền chủ sở hữu hoặc người quản trị để sử dụng tuyển tập trang thùng rác. Nếu bạn không nhìn thấy nó, nó có thể đã bị tắt hoặc không có quyền truy nhập nó.

 3. Trỏ đến các mục bạn muốn khôi phục, bấm vào biểu tượng kiểm ở bên phải của mỗi, sau đó bấm khôi phục.

  SharePoint Online khôi phục nút được tô sáng

  Nếu bạn khôi phục mục ban đầu đã có trong thư mục bị xóa, thư mục sẽ được tạo lại ở vị trí ban đầu và mục sẽ được khôi phục lại trong thư mục đó.

Khôi phục một tuyển tập trang

Nếu bạn là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint trong Office 365, bạn cũng có thể khôi phục tuyển tập toàn bộ trang từ tuyển tập trang thùng rác. Để biết thông tin, hãy xem khôi phục tuyển tập trang đã xóa bỏ.

Khoảng thời gian mục đã xóa lưu giữ trong thùng rác?

Trong SharePoint Online, các mục được giữ lại cho 93 ngày tính từ thời điểm bạn xóa bỏ chúng khỏi vị trí ban đầu của họ. Họ sẽ giữ trong trang thùng rác của toàn bộ thời gian, trừ khi người nào đó sẽ xóa bỏ chúng từ đó hoặc làm trống thùng rác đó. Trong trường hợp đó, các mục vào tuyển tập trang thùng rác, nơi họ duy trì cho số dư 93 ngày, trừ khi:

 • tuyển tập trang thùng rác vượt quá hạn mức của nó và bắt đầu đang dọn dẹp các mục cũ nhất

 • các mục sẽ bị xóa theo cách thủ công người quản trị tuyển tập site từ tuyển tập trang thùng rác (để biết thông tin về cách thực hiện điều này, hãy xem xóa bỏ các mục từ thùng rác tuyển tập trang)

Trang thùng rác dung lượng lưu trữ đếm bất lợi cho hạn mức dung lượng lưu trữ tuyển tập site và Ngưỡng dạng xem danh sách. Giá trị khoảng cách phân bổ cho tuyển tập trang thùng rác là 200% hạn mức tuyển tập trang. Các giá trị này sẽ không được cấu hình.

SharePoint Online sẽ giữ bản sao lưu tất cả nội dung cho 14 ngày bổ sung ngoài việc xóa bỏ thực tế. Nếu nội dung không có thể khôi phục thông qua thùng rác hoặc Khôi phục tệp, người quản trị có thể liên hệ Microsoft Support để yêu cầu khôi phục bất kỳ lúc nào bên trong cửa sổ 14 ngày.

Lưu ý: Chỉ có thể hoàn tất phục hồi từ bản sao lưu cho tuyển tập trang hay trang con, không dùng cho tệp cụ thể, danh sách hoặc thư viện. Nếu bạn cần khôi phục một mục cụ thể, tìm thấy nó trong thùng rác, bấm chuột phải vào nó và chọn khôi phục.

Khôi phục một mục từ SharePoint máy chủ 2019 và 2016 trang thùng rác của tuyển tập trang

 1. Trên ngăn bên trái khởi động nhanh của trang Site , chọn Thùng rác.

  Chọn Thùng Rác trên thanh dẫn hướng bên trái.

  Nếu bạn không thấy thùng rác, hãy thử các bước sau đây:

  1. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. và sau đó bấm thiết đặt trang.

  2. Bấm vào Thùng rác bên dưới Quản trị Tuyển tập Site.

   Thiết đặt bên dưới đầu đề quản trị tuyển tập Site với thùng được tô sáng

  Quan trọng: Bạn cần có quyền chủ sở hữu hoặc người quản trị để sử dụng tuyển tập trang thùng rác. Nếu bạn không nhìn thấy nó, nó có thể đã bị tắt hoặc không có quyền truy nhập nó. Nếu bạn là người quản trị SharePoint , hãy xem thiết đặt cấu hình SharePoint thùng rác. Nếu không, nói chuyện với người quản trị cụm máy chủ hoặc máy chủ của bạn.

 2. Ở dưới cùng của trang Thùng rác , bấm giai đoạn thứ nhì thùng bin.

  Nối kết cấp SharePoint 2016 hai thùng rác
 3. Bấm vào hộp bên cạnh (các) mục bạn muốn khôi phục và sau đó bấm khôi phục.

  SharePoint 2 cấp thùng với khôi phục nút được tô sáng

  Nếu bạn khôi phục mục ban đầu đã có trong thư mục bị xóa, thư mục sẽ được tạo lại ở vị trí ban đầu và mục sẽ được khôi phục lại trong thư mục đó.

 4. Bấm OK.

Khôi phục trang đã xóa bỏ

Các trang đã xóa vẫn được giữ lại trong tuyển tập trang thùng rác. Từ đây, người quản trị tuyển tập site có thể khôi phục chúng vào tuyển tập trang gốc của họ.

Lưu ý: SharePoint Server 2019 người dùng có thể khôi phục mục mà họ xóa bỏ bản thân họ và cũng mục người dùng khác trong trang đã xóa. Người dùng cần sửa quyền trên các mục đã xóa để chúng Hiển thị trong SharePoint thùng rác của họ.

Trước khi bạn khôi phục, bạn nên biết rằng:

 • Bất kỳ kiểu nội dung được thêm vào một trang trong khi tuyển tập trang thùng rác không được thêm vào trang web đó. Vì vậy, trường định nghĩa có thể không được Cập Nhật.

 • Triển khai nội dung không ảnh hưởng đến một trang đã xóa bỏ tuyển tập trang thùng rác. Để giải quyết vấn đề này, hãy chạy giới hạn triển khai cho site sau khi bạn khôi phục nó.

 • Khi cài đặt gói Cập Nhật, sửa chữa nhanh chóng Microsoft kỹ thuật (QFE) Cập Nhật, bao gồm gói Cập Nhật không được áp dụng cho các trang trong tuyển tập trang thùng rác. Để giải quyết vấn đề này, theo cách thủ công nâng cấp tuyển tập trang bằng cách sử dụng lệnh ghép ngắn Nâng cấp SPContentDatabase trên cơ sở dữ liệu nội dung có chứa tuyển tập trang đó.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy trang bạn muốn khôi phục, nó có thể đã có bị xóa vĩnh viễn, theo cách thủ công hoặc tự động. Nếu bạn có câu hỏi về các thiết đặt tự động xóa, nói chuyện với người quản trị cụm máy chủ hoặc máy chủ của bạn.

Khôi phục một tuyển tập trang

Nếu bạn là người quản trị SharePoint , bạn có thể khôi phục tuyển tập trang bằng cách dùng PowerShell. Để biết thông tin, hãy xem Khôi phục-SPDeletedSite.

Khoảng thời gian mục đã xóa lưu giữ trong thùng rác?

Có hai thùng rác, trang thùng rác (giai đoạn đầu tiên) và trang web tuyển tập thùng rác (giai đoạn thứ nhì). Thời hạn duy trì mặc định cho bất kỳ mục nào là 30 ngày. Thời hạn duy trì bắt đầu ngay khi mục được xóa và không thay đổi ngay cả khi nó được chuyển từ trang thùng rác tuyển tập trang thùng rác. Khoảng này có thể tăng lên tới nhiều như 10.000 ngày từ ngày đã xảy ra sự kiện xóa ban đầu. Bạn cũng có thể cấu hình các mục trong thùng rác của bạn để không thể tự động bị loại bỏ sau khi một khoảng thời gian, đặt nếu mong muốn. Các mục trong trang thùng rác gây bất lợi cho hạn mức lưu trữ của trang và Ngưỡng dạng xem danh sách. Giá trị mặc định dung lượng sẵn dùng trong bộ sưu tập thùng rác của Site là 50% hạn mức của site, nhưng có thể được cấu hình cho lên đến 500% hạn mức của site. Các giá trị này có thể được cấu hình người quản trị cụm máy chủ của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem thiết đặt cấu hình SharePoint thùng rác.

Khôi phục một mục từ SharePoint Server 2013 trang thùng rác của tuyển tập trang

 1. Trên ngăn bên trái khởi động nhanh của trang Site , chọn Thùng rác.

  Nếu bạn không thấy thùng rác, hãy thử các bước sau đây:

  1. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 và sau đó bấm thiết đặt trang.

  2. Bấm vào Thùng rác bên dưới Quản trị Tuyển tập Site.

   Thiết đặt bên dưới đầu đề quản trị tuyển tập Site với thùng được tô sáng

  Quan trọng: Bạn cần có quyền chủ sở hữu hoặc người quản trị để sử dụng tuyển tập trang thùng rác. Nếu bạn không nhìn thấy nó, nó có thể đã bị tắt hoặc không có quyền truy nhập nó. Nếu bạn là người quản trị SharePoint , hãy xem thiết đặt cấu hình SharePoint thùng rác. Nếu không, nói chuyện với người quản trị cụm máy chủ hoặc máy chủ của bạn.

 2. Trong hộp thoại thùng, bấm vào đã xóa từ thùng rác của người dùng cuối.

  Thùng rác SharePoint 2013 với xóa từ người dùng được tô sáng
 3. Bấm vào hộp bên cạnh (các) mục bạn muốn khôi phục và sau đó bấm khôi phục.

  SharePoint 2013 2 cấp thùng rác với khôi phục nút được tô sáng

  Nếu bạn khôi phục mục ban đầu đã có trong thư mục bị xóa, thư mục sẽ được tạo lại ở vị trí ban đầu và mục sẽ được khôi phục lại trong thư mục đó.

 4. Bấm OK.

Khôi phục trang đã xóa bỏ

Các trang đã xóa vẫn được giữ lại trong tuyển tập trang thùng rác. Từ đây, người quản trị tuyển tập site có thể khôi phục chúng vào tuyển tập trang gốc của họ.

Trước khi bạn khôi phục, bạn nên biết rằng:

 • Bất kỳ kiểu nội dung được thêm vào một trang trong khi tuyển tập trang thùng rác không được thêm vào trang web đó. Vì vậy, trường định nghĩa có thể không được Cập Nhật.

 • Triển khai nội dung không ảnh hưởng đến một trang đã xóa bỏ tuyển tập trang thùng rác. Để giải quyết vấn đề này, hãy chạy giới hạn triển khai cho site sau khi bạn khôi phục nó.

 • Khi cài đặt gói Cập Nhật, sửa chữa nhanh chóng Microsoft kỹ thuật (QFE) Cập Nhật, bao gồm gói Cập Nhật không được áp dụng cho các trang trong tuyển tập trang thùng rác. Để giải quyết vấn đề này, theo cách thủ công nâng cấp tuyển tập trang bằng cách sử dụng lệnh ghép ngắn Nâng cấp SPContentDatabase trên cơ sở dữ liệu nội dung có chứa tuyển tập trang đó.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy trang bạn muốn khôi phục, nó có thể đã có bị xóa vĩnh viễn, theo cách thủ công hoặc tự động. Nếu bạn có câu hỏi về các thiết đặt tự động xóa, nói chuyện với người quản trị cụm máy chủ hoặc máy chủ của bạn.

Khôi phục một tuyển tập trang

Nếu bạn là người quản trị SharePoint , bạn có thể khôi phục tuyển tập trang bằng cách dùng PowerShell. Để biết thông tin, hãy xem Khôi phục-SPDeletedSite.

Khoảng thời gian mục đã xóa lưu giữ trong thùng rác?

Có hai thùng rác, trang thùng rác (giai đoạn đầu tiên) và trang web tuyển tập thùng rác (giai đoạn thứ nhì). Thời hạn duy trì mặc định cho bất kỳ mục nào là 30 ngày. Thời hạn duy trì bắt đầu ngay khi mục được xóa và không thay đổi ngay cả khi nó được chuyển từ trang thùng rác tuyển tập trang thùng rác. Khoảng này có thể tăng lên tới nhiều như 10.000 ngày từ ngày đã xảy ra sự kiện xóa ban đầu. Bạn cũng có thể cấu hình các mục trong thùng rác của bạn để không thể tự động bị loại bỏ sau khi một khoảng thời gian, đặt nếu mong muốn. Các mục trong trang thùng rác gây bất lợi cho hạn mức lưu trữ của trang và Ngưỡng dạng xem danh sách. Giá trị mặc định dung lượng sẵn dùng trong bộ sưu tập thùng rác của Site là 50% hạn mức của site, nhưng có thể được cấu hình cho lên đến 500% hạn mức của site. Các giá trị này có thể được cấu hình người quản trị cụm máy chủ của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem thiết đặt cấu hình SharePoint thùng rác.

Khôi phục một mục từ SharePoint Server 2010 trang thùng rác của tuyển tập trang

 1. Trên ngăn bên trái khởi động nhanh của trang Site , chọn Thùng rác.

  Nối kết SharePoint 2010 Site thùng trên thanh khởi động nhanh
 2. Bấm vào Trang thùng rác của tuyển tập ở phía trên cùng của trang.

  Nếu bạn không thấy thùng rác trong khởi động nhanh, hãy thử các bước sau đây:

  1. Bấm Hành động Site Menu Hành động Site , sau đó bấm thiết đặt trang.

  2. Bấm vào Thùng rác bên dưới Quản trị Tuyển tập Site.

   Phần quản trị tuyển tập trang SharePoint 2010 với thùng được tô sáng

  Quan trọng: Bạn cần có quyền chủ sở hữu hoặc người quản trị để sử dụng tuyển tập trang thùng rác. Nếu bạn không nhìn thấy nó, nó có thể đã bị tắt hoặc không có quyền truy nhập nó. Nếu bạn là người quản trị SharePoint , hãy xem thiết đặt cấu hình SharePoint thùng rác. Nếu không, nói chuyện với người quản trị cụm máy chủ hoặc máy chủ của bạn.

 3. Bấm vào đã xóa từ thùng rác của người dùng cuối bên phải của màn hình.

  Nối kết thùng mức 2 2010 SharePoint
 4. Bấm vào hộp kiểm bên cạnh (các) mục bạn muốn khôi phục và sau đó bấm Khôi phục lựa chọn.

  SharePoint 2010 với mục được chọn và khôi phục nút được tô sáng
 5. Bấm OK.

  Nếu bạn khôi phục mục ban đầu đã có trong thư mục bị xóa, thư mục sẽ được tạo lại ở vị trí ban đầu và mục sẽ được khôi phục lại trong thư mục đó.

Lưu ý: Nếu bạn khôi phục tệp hoặc thư mục có cùng tên một tệp hiện có hoặc thư mục trên site của máy chủ SharePoint , thư mục hoặc tệp hiện tại sẽ được đổi tên để cho phép mục đã xóa để khôi phục được.

Khôi phục trang đã xóa bỏ

Các trang đã xóa vẫn được giữ lại trong tuyển tập trang thùng rác. Từ đây, người quản trị tuyển tập site có thể khôi phục chúng vào tuyển tập trang gốc của họ.

Trước khi bạn khôi phục, bạn nên biết rằng:

 • Bất kỳ kiểu nội dung được thêm vào một trang trong khi tuyển tập trang thùng rác không được thêm vào trang web đó. Vì vậy, trường định nghĩa có thể không được Cập Nhật.

 • Triển khai nội dung không ảnh hưởng đến một trang đã xóa bỏ tuyển tập trang thùng rác. Để giải quyết vấn đề này, hãy chạy giới hạn triển khai cho site sau khi bạn khôi phục nó.

 • Khi cài đặt gói Cập Nhật, sửa chữa nhanh chóng Microsoft kỹ thuật (QFE) Cập Nhật, bao gồm gói Cập Nhật không được áp dụng cho các trang trong tuyển tập trang thùng rác. Để giải quyết vấn đề này, theo cách thủ công nâng cấp tuyển tập trang bằng cách sử dụng lệnh ghép ngắn Nâng cấp SPContentDatabase trên cơ sở dữ liệu nội dung có chứa tuyển tập trang đó.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy trang bạn muốn khôi phục, nó có thể đã có bị xóa vĩnh viễn, theo cách thủ công hoặc tự động. Nếu bạn có câu hỏi về các thiết đặt tự động xóa, nói chuyện với người quản trị cụm máy chủ hoặc máy chủ của bạn.

Khôi phục một tuyển tập trang

Nếu bạn là người quản trị SharePoint , bạn có thể khôi phục tuyển tập trang bằng cách dùng PowerShell. Để biết thông tin, hãy xem Khôi phục-SPDeletedSite.

Khoảng thời gian mục đã xóa lưu giữ trong thùng rác?

Có hai thùng rác, trang thùng rác (giai đoạn đầu tiên) và trang web tuyển tập thùng rác (giai đoạn thứ nhì). Thời hạn duy trì mặc định cho bất kỳ mục nào là 30 ngày. Thời hạn duy trì bắt đầu ngay khi mục được xóa và không thay đổi ngay cả khi nó được chuyển từ trang thùng rác tuyển tập trang thùng rác. Khoảng này có thể tăng lên tới nhiều như 10.000 ngày từ ngày đã xảy ra sự kiện xóa ban đầu. Bạn cũng có thể cấu hình các mục trong thùng rác của bạn để không thể tự động bị loại bỏ sau khi một khoảng thời gian, đặt nếu mong muốn. Các mục trong trang thùng rác gây bất lợi cho hạn mức lưu trữ của trang và Ngưỡng dạng xem danh sách. Giá trị mặc định dung lượng sẵn dùng trong bộ sưu tập thùng rác của Site là 50% hạn mức của site, nhưng có thể được cấu hình cho lên đến 500% hạn mức của site. Các giá trị này có thể được cấu hình người quản trị cụm máy chủ của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem thiết đặt cấu hình SharePoint thùng rác.

Một vài điều cơ bản về việc khôi phục từ thùng rác

 • Thể bảo mật đối tượng đưa tất cả nội dung của chúng lại với họ    Khi bạn khôi phục bất kỳ đối tượng thể bảo mật (bất kỳ đối tượng mà access có thể điều chỉnh), nó được khôi phục với tất cả các đối tượng mà nó chứa khi nó đã bị xóa. Ví dụ, nếu bạn khôi phục một danh sách, thư viện, thư mục hoặc tập tài liệu, hãy khôi phục Phiên bản chứa tất cả các tài liệu và các mục khác mà nó chứa khi nó đã bị xóa. Nếu bạn khôi phục tệp hoặc mục khác có nhiều phiên bản, khôi phục tệp hoặc mục bao gồm tất cả các phiên bản mà nó chứa khi nó đã bị xóa.

 • Hầu hết các đối tượng không thể khôi phục được nếu chứa đối tượng của họ không có mặt    Nếu bạn xóa một đối tượng và sau đó xóa đối tượng chứa nó, bạn phải khôi phục bộ chứa trước khi bạn có thể khôi phục đối tượng. Ví dụ, nếu bạn xóa một tệp và sau đó xóa thư viện mà nó đã được lưu trữ, bạn phải khôi phục thư viện trước khi bạn có thể khôi phục tệp. Nếu bạn xóa bỏ phiên bản trước của tệp và sau đó xóa phiên bản hiện tại của tệp đó, bạn phải khôi phục tệp đó trước khi bạn có thể khôi phục Phiên bản cũ hơn.

 • Ngoại lệ: Một đối tượng bị xóa khỏi thư mục có thể khôi phục mà không cần khôi phục thư mục    Thư mục được tạo tự động lại ở vị trí cũ, nhưng bây giờ chứa chỉ đối tượng mà bạn khôi phục. (Ngoài ra, bạn có thể cũng khôi phục thư mục theo cách thủ công từ thùng rác, trong trường hợp, nó được khôi phục với tất cả nội dung mà nó có khi nó đã bị xóa.)

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Hãy cho chúng tôi biết điều gì gây nhầm lẫn hoặc thiếu sót. Nếu bạn đã ở đây từ tìm kiếm và nó không là thông tin bạn muốn, cho chúng tôi biết những gì bạn tìm kiếm. Vui lòng bao gồm phiên bản của SharePoint, Hệ điều hành và trình duyệt. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các bước và cập nhật bài viết này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×