Khám phá Mô hình Đa chiều Adventure Works bằng cách dùng Power View

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thông tin và các tác vụ trong bài viết này tham chiếu đến và sử dụng mô hình mẫu của AdventureWorksDWMultidimensional làm nguồn dữ liệu. Nếu chưa cài đặt mô hình đa chiều của Adventure Works, bạn vẫn có thể đọc qua bài viết này và có thể hiểu rõ cách hoạt động của Power View với những mô hình đa chiều.

Điều kiện tiên quyết

Để hoàn thành các tác vụ, bạn cần:

Lưu ý: Tính năng này không áp dụng cho Power View trong Excel 2013.

  • Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services chạy ở chế độ đa chiều với dịch vụ gói 1 lũy tích Cập Nhật (CU) 4 được áp dụng trở lên.

  • Microsoft SQL Server 2012 dịch vụ báo cáo ở chế độ tích hợp SharePoint với dịch vụ gói 1 lũy tích Cập Nhật (CU) 4 được áp dụng hoặc mới hơn.

  • Microsoft SharePoint Server 2010 hoặc 2013 Enterprise Edition hoặc sau này là cần thiết. Cho SharePoint Server 2010, gói dịch vụ 1 được đề xuất.

  • Cơ sở dữ liệu mẫu AdventureWorksDW2012 được yêu cầu như nguồn dữ liệu cho Mô hình Đa chiều của Adventure Works.

  • Mô hình Đa chiều Adventure Works dành cho SQL Server 2012 được triển khai cho bản thể hiện của Dịch vụ Phân tích.

Có thể bạn đã biết:

Dùng Power View để khám phá và phân tích dữ liệu trong Mô hình AdventureWorksDW2012Multidimensional

Nếu bạn có điều kiện tiên quyết cần thiết đã cài đặt, bạn có thể hoàn tất các tác vụ sau đây để tạo một kết nối nguồn dữ liệu được chia sẻ vào mô hình AdventureWorksDWMultidimensional, sau đó tạo báo cáo Power View với trực quan hóa khác nhau để khám phá Adventure Works dữ liệu. Hãy nhớ rằng, bạn đang tạo báo cáo Power View dựa trên mô hình đa chiều Hiển thị ở dạng mô hình bảng. Một số đối tượng và hành vi của một số có thể xuất hiện khác nhau từ mô hình bảng truyền thống, bạn có thể quen thuộc với. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm hiểu về đối tượng mô hình đa chiều trong Power View.

Báo cáo mẫu

Báo cáo Doanh số của Người bán lại

Tạo nguồn dữ liệu chung cho mô hình dữ liệu

Tác vụ này cần phải được người quản trị hoàn thành.

Để tạo tệp nguồn dữ liệu chung cho Doanh số của Kênh bán lại (.rsds) trong Adventure Works

1. Trong một thư viện SharePoint mà có hỗ trợ loại tài liệu Nguồn Dữ liệu Báo cáo, hãy bấm Tài liệu > Tài liệu Mới > Nguồn Dữ liệu Báo cáo.

2. Trên trang Thuộc tính Nguồn Dữ liệu, trong phần Tên, hãy nhập Doanh số của Kênh bán lại trong Adventure Works.

3. Trong Loại Nguồn Dữ liệu, hãy chọn Mô hình Ngữ nghĩa Microsoft BI cho Power View.

4. Trong Chuỗi Kết nối, hãy nhập chuỗi kết nối sau đây. Thay thế <Tên_Bản_thể_hiện> bằng tên của bản thể hiện của Máy chủ Phân tích.

data source=<InstanceName>;initial catalog=Adventure Works DW Multidimensional;cube='Adventure Works' 

Mẹo:  Mô hình AdventureWorksDWMultidimensional chứa hai cube, Adventure Works và Khách hàng được Khai thác. Nếu có nhiều cube, như mô hình này, bạn phải chỉ rõ tên cube trong chuỗi kết nối. Nếu chỉ có một cube, bạn không cần phải chỉ rõ tên cube; tuy nhiên, lúc nào cũng nên gộp tên cube vào chuỗi kết nối và điều này sẽ dẫn đến sự nhất quán khi bạn có nhiều kết nối nguồn dữ liệu đến nhiều mô hình đa chiều khác nhau.

5. Trong Thông tin xác thực, chọn Xác thực Windows (tích hợp).

6. Hãy đảm bảo rằng đã chọn Cho phép nguồn dữ liệu này.

Kết nối nguồn dữ liệu của bạn bây giờ sẽ trông như thế này:

Kết nối Nguồn Dữ liệu

7. Bấm Kiểm tra Kết nối để xác nhận tính hợp lệ, rồi bấm Đóng.

Tạo báo cáo Power View mới

Trong tác vụ này, bạn sẽ tạo một báo cáo Power View mới bằng cách dùng nguồn dữ liệu chung của Doanh số của Kênh bán lại trong Adventure Works.

Để tạo báo cáo Power View cho Doanh số của Kênh bán lại trong Adventure Works

  • Trong SharePoint, hãy bấm vào mũi tên hướng xuống bên cạnh nguồn dữ liệu chung Doanh số của Kênh bán lại trong Adventure Works > Tạo Báo cáo Power View.

    Power View sẽ mở ra trong chế độ Soạn thảo với dạng xem trống trong trình thiết kế, ribbon giăng ngang trên cùng, và Danh sách Trường nằm bên phải.

Tạo và khám phá những dạng xem động

Bây giờ khi bạn có một dạng xem trống để làm việc cùng, hãy thêm một số trường.

Để thêm trực quan hóa cho Quốc gia, Tỉnh và Thành phố

1. Trước tiên hãy thêm tiêu đề cho dạng xem của chúng ta. Trong trình thiết kế, hãy bấm vào Bấm vào đây để thêm một tiêu đề, rồi nhập Doanh số của Kênh bán lại trong Adventure Works.

2. Trong Danh sách Trường, bung rộng bảng Địa lý.

Hãy nhớ rằng, Địa lý là một chiều trong mô hình AdventureWorksDWMultidimensional, nhưng vì Power View hoạt động với các bảng, nên Danh sách Trường sẽ hiển thị kích thước như bảng.

Bấm và kéo Quốc gia vào khu vực TRƯỜNG trong phần bố trí. Bạn sẽ thấy bảng trực quan hóa mới của Quốc gia trong trình thiết kế dạng xem. Nếu cần thiết, hãy di chuyển phần trực quan hóa của Quốc gia đến phần bên trái phía trên của dạng xem.

3. Trên ribbon Thiết kế, hãy bấm Slicer. Giờ đây dữ liệu trong phần trực quan hóa có thể tương tác với những trường dữ liệu khác mà bạn thêm vào dạng xem.

4. Bấm vào một khoảng trống trong dạng xem để thêm phần trực quan hóa mới. Từ bảng Địa lý, hãy bấm và kéo Tỉnh vào khu vực TRƯỜNG.

5. Trên ribbon Thiết kế, bấm vào Slicer rồi di chuyển phần trực quan hóa của Tỉnh ngay dưới phần trực quan hóa của Quốc gia.

6. Bấm vào một khoảng trống trong dạng xem để thêm phần trực quan hóa mới. Từ bảng Địa lý, bấm và kéo Thành phố vào khu vực TRƯỜNG. Biến nó thành một slicer và di chuyển bên dưới phần trực quan hóa của Tỉnh.

Lúc này bạn đã có trực quan hóa của Quốc gia, Tỉnh và Thành phố nằm dọc phía bên trái dạng xem. Căn chỉnh mỗi phần trực quan hóa để chúng khớp nhau. Mỗi phần trực quan hóa trong số này sẽ đóng vai trò là bộ lọc lát cắt, cho phép bạn truy sâu xuống dữ liệu doanh số của người bán xét theo địa điểm.

Để tạo trực quan hóa bản đồ cho Tổng Doanh số của Kênh bán lại

1. Bấm vào một khoảng trống trong dạng xem để thêm phần trực quan hóa mới. Trong Danh sách Trường, bung rộng bảng mức độ Doanh số của Kênh bán lại, sau đó bấm chọn hộp kiểm kế bên Tổng Doanh số của Kênh bán lại.

2. Trên ribbon, trong nhóm Trực quan hóa, hãy chọn Bản đồ.

Vì bạn đã thay đổi trực quan hóa thành bản đồ, mức độ của Tổng Doanh số của Kênh bán lại được tự động di chuyển vào khu vực KÍCH CỠ trong phần bố trí.

3. Trong Danh sách Trường, trong bảng Địa lý, bấm và kéo Quốc gia, TỉnhThành phố theo thứ tự đó vào khu vực ĐỊA ĐIỂM trong phần bố trí. Biểu tượng địa cầu cho những trường này, trong Danh sách Trường, cho biết đây là thuộc tính địa lý mà có thể được dùng trong một trực quan hóa bản đồ.

4. Đổi kích thước và căn chỉnh lại bản đồ của Tổng Doanh số của Kênh bán lại sao cho bản đồ xuất hiện ngay bên dưới và rộng cỡ bằng tiêu đề.

Để tạo trực quan hóa cho Tổng Doanh Số theo Năm Lịch

1. Bấm vào một khoảng trống trong dạng xem để thêm phần trực quan hóa mới. Trong Danh sách Trường, bung rộng bảng mức độ Tổng kết Doanh số, và sau đó bấm chọn hộp kiểm bên cạnh Tổng Doanh số.

2. Trên ribbon, trong nhóm Trực quan hóa, chọn Liên cụm.

Vì bạn đã thay đổi trực quan hóa thành cột Liên cụm, nên mức độ của Tổng Doanh số sẽ được tự động di chuyển đến khu vực GIÁ TRỊ trong phần bố trí.

3. Trong Danh sách Trường, trong bảng Ngày, bấm và kéo Năm Lịch vào khu vực TRỤC trong phần bố trí.

4. Đổi kích thước và căn chỉnh trực quan hóa Tổng Doanh số theo Năm Lịch về phía bên phải trực quan hóa bản đồ của Tổng Doanh số của Kênh bán lại theo Quốc gia.

Để tạo Tổng Doanh số của Kênh bán lại theo Năm Lịch và theo trường Thể loại

1. Bấm vào một khoảng trống trong dạng xem để thêm phần trực quan hóa mới. Trong Danh sách Trường, bung rộng bảng mức độ Doanh số của Kênh bán lại, bấm chọn hộp kiểm bên cạnh Tổng Doanh số của Kênh bán lại.

2. Trên ribbon, trong nhóm Trực quan hóa nhóm, chọn Dòng.

Vì bạn đã thay đổi trực quan hóa thành Dòng, mức độ của Tổng Doanh số của Kênh bán lại sẽ được tự động di chuyển đến khu vực GIÁ TRỊ trong phần bố trí.

3. Trong Danh sách Trường, trong bảng Ngày, bấm và kéo Năm Lịch đến khu vực BỘI SỐ NGANG trong phần bố trí.

4. Trong Danh sách Trường, trong bảng Sản phẩm, bấm và kéo Thể loại, Thể loại conSản phẩm theo thứ tự đến khu vực TRỤC trong phần bố trí.

5. Đổi kích thước và căn chỉnh phần trực quan hóa mới nằm bên dưới Tổng Doanh số của Kênh bán lại theo bản đồ Quốc gia và trực quan hóa Tổng Doanh số theo Năm Lịch.

Dạng xem của bạn bây giờ sẽ trông như thế này:

Báo cáo Power View đã hoàn thành

6. Lưu báo cáo Power View mới của bạn dưới dạng Doanh số của Kênh bán lại trong Adventure Works.

Bây giờ bạn có một dạng xem với nhiều trường khác nhau, hãy dành thời gian để khám phá và trực quan hóa dữ liệu mô hình AdventureWorksDWMultidimensional.

Lưu ý:  Power View chỉ hiển thị phần tổng trực quan. Mô hình đa chiều hỗ trợ truy vấn cho phần tổng cộng hoặc tổng trực quan, tùy thuộc vào thiết đặt bảo mật của chiều. Trong Power View, phần tổng số được giới hạn trong phạm vi chỉ những giá trị được xác định bởi ngữ cảnh bộ lọc cũng như được xác định trong bảo mật của chiều.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×