Khám phá hoạt động nguồn cấp dữ liệu trong nhóm

Khám phá hoạt động nguồn cấp dữ liệu trong nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong bài viết này

Hoạt động nguồn cấp dữ liệu cơ bản

Hoạt động nguồn cấp ký hiệu

Hoạt động nguồn cấp dữ liệu cơ bản

Chọn Hoạt động Nút Hoạt động để xem nguồn cấp Hoạt động của bạn, bảng tóm tắt mọi thứ xảy ra trên những kênh trong nhóm bạn tham gia. Bạn cũng có thể chọn Bộ lọc Nút Bộ lọc để chỉ hiển thị những loại tin nhắn như tin nhắn chưa đọc, @đề cập đến, trả lời, và thích.

Khi xuất hiện một vòng tròn đỏ bên cạnh Hoạt động Nút Hoạt động , bạn sẽ nhận được thông báo, như một @đề cập đến hoặc thư trả lời mà bạn có thể thấy trong nguồn cấp dữ liệu.

Lưu ý: Một cách khác để kiểm tra thông báo của bạn là sử dụng hộp lệnh ở phía trên cùng của nhóm.

  • Nhập / chưa đọc để xem thông báo chưa đọc kênh của bạn.

  • Nhập / đề cập để xem tất cả các @mentions của bạn.

Nút Hoạt động với hai thông báo

Đối với một nguồn cấp dữ liệu cụ thể hơn, chuyển tới menu nguồn cấp dữ liệu và chọn hoạt động của tôi. Bạn sẽ thấy một danh sách của mọi thứ bạn đã lên đến gần đây trong nhóm.

Hoạt động nguồn cấp ký hiệu

Chúng tôi đính kèm ký hiệu duy nhất với kiểu khác nhau của thông báo trong nguồn cấp của bạn. Như vậy, bạn có thể xem qua nguồn cấp của bạn và ưu tiên dựa trên các thao tác sau:

Đề cập đến nút

@mentions của bạn cụ thể.

Nút Teams

@team nhắc đến cho nhóm bạn đang làm việc trên.

Nút kênh đề cập

@channel đề cập trong nhóm bạn đang làm việc trên.

Nút trả lời

Trả lời bài đăng của bạn.

Nút thích

Bài đăng bạn đã thích.

Nút Thêm người vào nhóm

Bạn đã được thêm vào một nhóm.

Nút nhóm người sở hữu

Bạn được thực hiện một chủ sở hữu nhóm.

Trong bài viết này

Hoạt động nguồn cấp dữ liệu cơ bản

Hoạt động nguồn cấp ký hiệu

Hoạt động nguồn cấp dữ liệu cơ bản

Chọn Hoạt động Nút Hoạt động để xem nguồn cấp Hoạt động của bạn, bảng tóm tắt mọi thứ xảy ra trên những kênh trong nhóm bạn tham gia. Bạn cũng có thể chọn Bộ lọc Nút Bộ lọc để chỉ hiển thị những loại tin nhắn như tin nhắn chưa đọc, @đề cập đến, trả lời, và thích.

Khi xuất hiện một vòng tròn đỏ bên cạnh Hoạt động Nút Hoạt động , bạn sẽ nhận được thông báo, như một @đề cập đến hoặc thư trả lời mà bạn có thể thấy trong nguồn cấp dữ liệu.

Nút Hoạt động với hai thông báo

Đối với một nguồn cấp dữ liệu cụ thể hơn, chuyển tới menu nguồn cấp dữ liệu và chọn hoạt động của tôi. Bạn sẽ thấy một danh sách của mọi thứ bạn đã lên đến gần đây trong nhóm.

Hoạt động nguồn cấp ký hiệu

Chúng tôi đính kèm ký hiệu duy nhất với kiểu khác nhau của thông báo trong nguồn cấp của bạn. Như vậy, bạn có thể xem qua nguồn cấp của bạn và ưu tiên dựa trên các thao tác sau:

Đề cập đến nút

@mentions của bạn cụ thể.

Nút Teams

@team nhắc đến cho nhóm bạn đang làm việc trên.

Nút kênh đề cập

@channel đề cập trong nhóm bạn đang làm việc trên.

Nút trả lời

Trả lời bài đăng của bạn.

Nút thích

Bài đăng bạn đã thích.

Nút Thêm người vào nhóm

Bạn đã được thêm vào một nhóm.

Nút nhóm người sở hữu

Bạn được thực hiện một chủ sở hữu nhóm.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×