Kaizala nhóm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Với Microsoft Kaizala, bạn có thể gửi tin nhắn tức thời, ảnh, tài liệu để người dùng Kaizala khác. Bạn cũng có thể tạo Kaizala hành động, chẳng hạn như cuộc bỏ phiếu và khảo sát và gửi cho người dùng riêng lẻ hoặc một nhóm. Bạn có thể tạo Kaizala nhóm và thêm người dùng vào nhóm riêng lẻ hoặc hàng loạt. Các nhóm có thể được tạo từ ứng dụng di động hoặc thông qua cổng thông tin quản lý Kaizala. Nhiều việc tạo và quản lý khả năng sẵn dùng thông qua cổng thông tin quản lý Kaizala.

Kiểm tra Kaizala người dùng cho thông tin về cách thêm người dùng Kaizala nhóm.

Kaizala nhóm

Có hai loại Kaizala Nhóm:

Ảnh chụp màn hình: Kaizala tổ chức nhóm xem
 • Kaizala tổ chức nhóm Các nhóm thuộc tổ chức của bạn và được tạo trong cổng thông tin quản lý Kaizala. Nếu các nhóm Kaizala được tạo ra qua ứng dụng di động, người quản trị nhóm có thể nối kết chúng với tổ chức thông qua thiết đặt trang hoặc từ nhóm riêng tư tab Kaizala nhóm người quản trị có thể quản lý các nhóm mà họ là người quản trị của. Người quản trị toàn cầu Office 365 sẽ có quyền truy nhập và khả năng quản lý tất cả các nhóm tổ chức, ngay cả khi họ không phải là thành viên hoặc quản trị của nhóm Kaizala.

 • Kaizala nhóm riêng tư Đây là nhóm mà không nối kết với bất kỳ tổ chức và được tạo ra trên ứng dụng di động Kaizala nhóm riêng tư không được quản lý trong cổng thông tin quản lý Kaizala. Chỉ Kaizala nhóm thành viên và người quản trị nhóm Kaizala có thể xem hoặc quản lý nhóm riêng tư. Để có thể quản lý các nhóm, người quản trị nhóm Kaizala có nối kết chúng đến một nhóm tổ chức.

Tạo nhóm Kaizala

Làm theo các bước để tạo một nhóm Kaizala mới.

 • Trên cổng thông tin quản lý Kaizala, từ thanh dẫn hướng bên trái, hãy chọn nhóm, sau đó Tạo nhóm, nhập tên nhóm và bấm hoặc gõ nhẹ vào tạo.

  Ảnh chụp màn hình: Nhập tên để tạo một nhóm Kaizala mới
 • Trên tab người dùng , đảm bảo rằng các số điện thoại nào khu vực bên phải, sau đó nhập số điện thoại cho mỗi người dùng bạn muốn thêm vào nhóm Kaizala này hoặc nhập một danh sách của các số điện thoại phân tách bằng dấu phẩy trong hộp văn bản. Sau đó bấm hoặc gõ nhẹ vào Thêm người dùng. Ví dụ, để thêm người dùng 3, nhập: 99885544 99885543, 99885542.

  Ảnh chụp màn hình: Thêm người dùng vào nhóm Kaizala

Sau khi bạn đã thêm người dùng vào nhóm Kaizala, bây giờ bạn có thể bắt đầu gửi khảo sát, bỏ phiếu và các hành động khác trong ứng dụng di động hãy xem tạo một hành động Kaizala để biết thêm chi tiết.

Thêm các số điện thoại của người dùng vào nhóm Kaizala

Nếu bạn muốn thêm nhiều người dùng mà không cần dùng dấu phẩy phân cách danh sách, bạn có thể thêm nhiều người dùng sử dụng hàng loạt tải lên. Không có hai loại Nhóm:

 • Ánh xạ các nhóm người dùng Sử dụng tệp CSV mẫu này để nhập tên nhóm, số điện thoại của người dùng và người dùng kiểu. Bạn có thể thêm nhiều nhóm tại một thời điểm. Tệp CSV mẫu có chứa hướng dẫn và ví dụ. Đọc hướng dẫn cẩn thận trước khi điền và tải lên tệp. Tệp này là bắt buộc và phải được tải lên trước khi tiếp tục đến bước tiếp theo.

 • Nhóm mẹ ánh xạ Sử dụng tệp CSV mẫu này để xác định cấu trúc phân cấp của nhóm. Tên nhóm mẹ và con tên nhóm có thể được cung cấp trong danh sách để thiết lập các nhóm trên một cấu trúc yêu cầu tổ chức. Tệp này là tùy chọn. Nếu tên nhóm tương ứng không tồn tại trong tệp CSV mẫu, các nhóm đó sẽ bị bỏ qua trong nhóm mẹ ánh xạ tệp.

Ảnh chụp màn hình: Thêm hàng loạt người dùng vào Kaizala

Bạn có thể thêm các nhóm và người dùng cùng lúc từ một bảng tính Excel hoặc tệp khác được lưu trong định dạng CSV. Không chắc định dạng CSV nào là?

 1. Bấm hoặc gõ nhẹ vào nhóm, rồi bấm hoặc gõ nhẹ vào Tải lên hàng loạt người dùng.

 2. Trên trang Người dùng tải lên hàng loạt , trước tiên tải xuống tệp mẫu CSV Ánh xạ các nhóm người dùng và làm theo các bước để thêm số điện thoại của người dùng và nhóm của bạn. Nếu muốn xác định cấu trúc phân cấp nhóm, tải xuống và sử dụng tệp mẫu CSV Mẹ nhóm ánh xạ . Lưu tệp vào một vị trí mà bạn sẽ ghi nhớ.

 3. Sau khi bạn đã lưu tệp, trên trang Người dùng tải lên hàng loạt , chọn tệp bạn đã lưu ở trên, và bấm tải lên.

  Lưu ý: Nếu có vấn đề với tệp, vấn đề được hiển thị trong bảng. Bấm vào nối kết tem thời gian công việc để xem các bản ghi chi tiết.

 4. Nếu không có bất kỳ sự cố với tệp, bấm tải lên để tải lên thông tin người dùng và nhóm của bạn.

Thêm một nhóm con Kaizala

 1. Trên cổng thông tin quản lý Kaizala, từ thanh dẫn hướng bên trái, hãy chọn nhómvà sau đó chọn một nhóm từ danh sách thả xuống và bấm hoặc gõ nhẹ vào Thêm nhóm.

  Ảnh chụp màn hình: Thêm một nhóm con Kaizala vào một nhóm mẹ

Loại bỏ một nhóm con

 1. Trên cổng thông tin quản lý Kaizala, từ thanh dẫn hướng bên trái, hãy chọn nhómvà sau đó chọn một nhóm từ danh sách thả xuống và bấm hoặc gõ nhẹ vào loại bỏ.

  Ảnh chụp màn hình: Thêm một nhóm con Kaizala vào một nhóm mẹ

Xuất thông tin Kaizala nhóm

Bạn có thể xuất tất cả Kaizala nhóm thông tin vào một tệp CSV.

 • Trên cổng thông tin quản lý Kaizala, từ thanh dẫn hướng bên trái, hãy chọn nhómvà sau đó chọn Hàng loạt người dùng tải lên.

 • Bấm hoặc gõ nhẹ vào Nhóm xuất hiện có.

Sau đó, bạn có thể xem thông tin người dùng và nhóm từ một bảng tính Excel hoặc ứng dụng khác có thể mở tệp CSV. Không chắc định dạng CSV nào là?

Khắc phục sự cố Kaizala nhóm

Hãy đọc phần này để giúp khắc phục sự cố các vấn đề Nhóm bạn đang gặp trong Kaizala.

Cho mỗi hàng loạt hoạt động tải lên, có một công việc duy nhất sẽ được tạo ra. Từ trang chủ Kaizala, đi tới nhóm, Hàng loạt người dùng tải lên để xem lịch sử công việc hàng loạt tải lên. Tìm công việc mà bạn đang gặp vấn đề với và bấm vào tên công việc để xem nếu không có bất kỳ lỗi nào. Đọc Nhật ký lỗi để tìm bất kỳ lỗi nào. Khắc phục lỗi và sau đó thử chạy lại hàng loạt tải lên một lần nữa.

Theo mặc định, khi một nhóm được tạo ra từ ứng dụng di động, nó sẽ được tạo như một nhóm riêng tư. Bạn có thể chuyển đổi này vào tổ chức nhóm từ trang thiết đặt cổng thông tin quản trị Kaizala. Bạn cũng có thể chuyển đổi một nhóm tổ chức vào một nhóm riêng tư, nhưng bạn không thể chuyển đổi một nhóm riêng tư thành nhóm tổ chức hoặc ngược lại từ ứng dụng di động.

Đây là thiết kế. Người quản trị tổ chức Kaizala chỉ có thể xem các nhóm mà tổ chức. Bạn không thể nhìn thấy các nhóm riêng tư trừ khi bạn là thành viên hoặc người quản trị của nhóm.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×