Kết nối với tệp XML (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng Excel lấy & biến đổi (Power Query) trải nghiệm để kết nối với tệp XML.

 1. Bấm vào tab dữ liệu , sau đó Nhận dữ liệu > Từ tệp > Từ XML. Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , bấm Truy vấn mới > Từ tệp > Từ XML.

 2. Trong hộp thoại Duyệt Từ XML, hãy duyệt đến hoặc nhập URL cho tệp cần nhập hoặc nối kết đến tệp.

 3. Bấm Mở.

  Sau khi kết nối thành công, bạn sẽ có thể dùng ngăn Bộ dẫn hướng để duyệt đến và xem trước tuyển tập các mục trong tệp XML dưới dạng bảng.

 1. Trong tab ribbon Power Query , bấm Từ tệp > Từ XML.

  Hộp thoại Power Query từ tệp
 2. Trong hộp thoại Duyệt Từ XML, hãy duyệt đến hoặc nhập URL cho tệp cần nhập hoặc nối kết đến tệp.

 3. Bấm Mở.

  Sau khi kết nối thành công, bạn sẽ có thể dùng ngăn Bộ dẫn hướng để duyệt đến và xem trước tuyển tập các mục trong tệp XML dưới dạng bảng.

Quan trọng: Đảm bảo rằng bạn có được tải xuống và cài đặt Power Query thêm-In.

Lưu ý: Power Query không được hỗ trợ trong Excel 2007, nhưng bạn có thể dùng phương pháp lấy dữ liệu ngoài để nhập dữ liệu XML.

 1. Bấm vào tab dữ liệu , sau đó Nhận dữ liệu ngoài > Từ nguồn khác > Từ XML.

 2. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , duyệt hoặc nhập URL cho tệp cần nhập hoặc chọn tùy chọn Nguồn mới để nối kết đến tệp.

Ví dụ Công thức

Bạn cũng có thể dùng trình Soạn thảo truy vấn để viết công thức cho Power Query. Ví dụ:

= Xml.Tables(File.Contents("C:\Downloads\XML Example.xml"))

Lưu ý: Trình soạn thảo Truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video sau đây cho thấy cửa sổ Trình soạn thảo Truy vấn xuất hiện sau khi sửa một truy vấn từ sổ làm việc Excel. Để xem Trình soạn thảo Truy vấn mà không cần tải hoặc sửa truy vấn trong sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy Dữ liệu Ngoài trong tab ribbon Power Query, hãy chọn Từ Nguồn Khác > Truy vấn Trống. Video sau đây cho thấy một cách để hiển thị Trình soạn thảo Truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×