Kết nối với (nhập) cơ sở dữ liệu OLAP

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng tệp kết nối dữ liệu Office (.odc) để kết nối với cơ sở dữ liệu trực tuyến phân tích xử lý (OLAP).

 1. Trên tab dữ liệu , hãy chọn Lấy dữ liệu > Từ cơ sở dữ liệu > Từ Analysis Services.

  Lưu ý: Nếu bạn đang dùng Excel 2013, 2010 hoặc 2007, trên tab dữ liệu , trong nhóm Lấy dữ liệu ngoài , hãy chọn Từ nguồn khác > Từ Analysis Services.

  Chọn từ Analysis Services

  Khởi động trình hướng dẫn kết nối dữ liệu. Hướng dẫn này có ba màn hình.

  Màn hình trình hướng dẫn kết nối dữ liệu 1

 2. Nhập tên máy chủ OLAP hộp văn bản tên máy chủ .

  Lưu ý: Để xác định một tệp khối vuông ngoại tuyến, nhập đường dẫn tệp hoàn tất, tên tệp và phần mở rộng. Để biết thêm thông tin về việc tạo các tệp khối vuông ngoại tuyến, hãy xem tạo một tệp khối vuông ngoại tuyến từ cơ sở dữ liệu máy chủ OLAP.

 3. Dưới đăng nhập vào thông tin đăng nhập, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sử dụng Windows tên người dùng và mật khẩu hiện tại của bạn, hãy bấm Sử dụng xác thực Windows.

  • Để nhập một tên cơ sở dữ liệu người dùng và mật khẩu, bấm sử dụng tên người dùng và mật khẩu sau đây, sau đó nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn trong các hộp văn bản tương ứng Tên người dùngmật khẩu .

   Ghi chú Bảo mật: 

   • Dùng mật khẩu mạnh kết hợp chữ hoa và chữ cái, số, và ký hiệu. Yếu mật khẩu không nên trộn lẫn các thành phần. Ví dụ, Y6dh! et5 là mật khẩu mạnh và House27 là mật khẩu yếu. Mật khẩu sẽ chứa 8 hoặc nhiều ký tự. Một cụm từ pass sử dụng 14 hoặc nhiều ký tự là tốt hơn.

   • Điều quan trọng là bạn cần nhớ mật khẩu của mình. Nếu bạn quên mật khẩu của mình, Microsoft không thể truy xuất lại mật khẩu đó. Hãy lưu giữ mật khẩu mà bạn viết ra ở một nơi an toàn, cách xa thông tin mà mật khẩu đó bảo vệ.

 4. Bấm tiếp theo để đến màn hình kế tiếp của trình hướng dẫn

  Màn hình trình hướng dẫn kết nối dữ liệu 2

 5. Bên dưới chọn cơ sở dữ liệu có chứa dữ liệu mà bạn muốn, hãy chọn cơ sở dữ liệu.

 6. Để kết nối với một cube cụ thể trong cơ sở dữ liệu, hãy đảm bảo rằng các kết nối với khối cụ thể hoặc bảng được chọn, sau đó chọn một khối từ danh sách.

 7. Bấm tiếp theo để đến màn hình trình hướng dẫn tiếp theo,

  Hướng dẫn kết nối dữ liệu màn hình 3

 8. Hoặc bạn có thể trong hộp Tên tệp văn bản, thay đổi tên tệp mặc định. Bấm duyệt để thay đổi vị trí tệp mặc định hoặc kiểm tra tên tệp hiện có.

 9. Hoặc bạn có thể nhập mô tả của tệp, tên thân thiện và từ tìm kiếm phổ biến trong các hộp văn bản mô tả, Tên thân thiện, và Từ khóa tìm kiếm .

 10. Để đảm bảo rằng tệp kết nối luôn được sử dụng khi PivotTable được làm mới, hãy bấm luôn tìm cách sử dụng tệp này để làm mới dữ liệu này. Chọn hộp kiểm này đảm bảo rằng bản Cập Nhật cho tệp kết nối sẽ luôn được sử dụng tất cả sổ làm việc dùng tệp kết nối đó.

 11. Để xác định cách PivotTable truy nhập nếu sổ làm việc được lưu vào dịch vụ Excel và mở bằng cách dùng Excel Services, hãy bấm thiết đặt xác thực, và chọn một trong các tùy chọn sau đây để đăng nhập vào nguồn dữ liệu:

  • Xác thực Windows    Chọn tùy chọn này để sử dụng Windows tên người dùng và mật khẩu của người dùng hiện tại. Đây là phương pháp bảo mật nhất, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến hiệu suất khi có nhiều người dùng.

  • SSO    Chọn tùy chọn này để sử dụng đăng nhập đơn, sau đó nhập chuỗi định danh thích hợp trong hộp văn bản SSO ID . Người quản trị site có thể cấu hình site SharePoint để dùng một đăng nhập đơn cơ sở dữ liệu một tên người dùng của người dùng và mật khẩu có thể được lưu ở đâu. Phương pháp này có thể là hiệu quả nhất khi có nhiều người dùng.

  • Không có    Chọn tùy chọn này để lưu tên người dùng và mật khẩu trong tệp kết nối.

   Ghi chú Bảo mật: Tránh lưu thông tin đăng nhập khi kết nối với nguồn dữ liệu. Thông tin này có thể được lưu dưới dạng văn bản thuần, và người dùng độc hại có thể truy nhập thông tin xâm phạm sự bảo mật của nguồn dữ liệu.

   Lưu ý: Thiết đặt xác thực chỉ được dùng bởi Excel Services và không bằng Microsoft Office Excel. Nếu bạn muốn bảo đảm rằng cùng dữ liệu được truy nhập cho dù bạn mở sổ làm việc trong Excel hoặc Excel Services, hãy đảm bảo rằng thiết đặt xác thực trong Excel là giống nhau.

 12. Bấm OK.

 13. Bấm kết thúc để đóng trình hướng dẫn kết nối dữ liệu.

  Hộp thoại Nhập dữ liệu xuất hiện.

  Nhập dữ liệu

 14. Bên dưới chọn cách bạn muốn xem dữ liệu này trong sổ làm việc của bạn thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tạo chỉ báo cáo PivotTable, hãy bấm Báo cáo PivotTable.

  • Để tạo một báo cáo PivotTable và báo cáo PivotChart, bấm báo cáo PivotTable và PivotChart.

  • Để lưu trữ kết nối đã chọn trong sổ làm việc để sử dụng sau này, hãy bấm Chỉ tạo kết nối. Chọn hộp kiểm này đảm bảo kết nối được dùng bởi công thức có chứa các hàm khối bạn tạo và bạn không muốn tạo báo cáo PivotTable.

 15. Dưới mục Bạn muốn đặt dữ liệu ở đâu?, thực hiện một trong các cách sau:

  • Để đặt báo cáo PivotTable hoặc PivotChart trong một trang tính hiện có, chọn trang tính hiện có, sau đó nhập vào ô đầu tiên trong phạm vi ô mà bạn muốn xác định báo cáo PivotTable.

   Ngoài ra, bấm Thu gọn hộp thoại Ảnh nút để tạm thời ẩn hộp thoại, hãy chọn ô đầu trên trang tính, rồi nhấn Bung rộng hộp thoại Ảnh nút .

 16. Để đặt báo cáo PivotTable trong trang tính mới bắt đầu từ ô A1, hãy bấm trang tính mới.

 17. Hoặc bạn có thể, bạn có thể thay đổi thuộc tính kết nối bằng cách bấm thuộc tính, bằng cách thay đổi của bạn trong hộp thoại Thuộc tính kết nối , sau đó bằng cách bấm vào OK. Để biết thêm thông tin, hãy xem thuộc tính kết nối.

Mẹo: Khi bạn dùng một sổ làm việc được kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server Analysis Services, bạn có thể cần thông tin bổ sung để trả lời câu hỏi sản phẩm cụ thể, chẳng hạn như tham chiếu thông tin về biểu thức đa chiều (MDX), hoặc cấu hình thủ tục cho một máy chủ xử lý phân tích trực tuyến (OLAP).

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×