Kết nối với Nguồn Dữ liệu Nội bộ và Bên ngoài (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Power Query cung cấp một giao diện trực quan để kết nối và nhập dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu bên ngoài và nội bộ chẳng hạn như Web site, tệp, thư mục, cơ sở dữ liệu và các nguồn khác bao gồm danh sách SharePoint, Microsoft Azure Marketplace, tệp Hadoop, và Facebook, nữa.

Nguồn Dữ liệu trong Power Query

Để biết thông tin chi tiết về cách kết nối với các nguồn dữ liệu khác nhau bằng cách dùng Power Query, hãy xem Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu bên ngoài trong Trợ giúp Power Query cho Excel.

Sau khi kết nối với nguồn dữ liệu cần thiết, bạn có thể cải thiện tập dữ liệu bằng cách lọc, định hình và biến đổi dữ liệu bằng cách dùng Power Query. Để biết thông tin về cách cải thiện dữ liệu của bạn, hãy xem Lọc, Định hình và Biến đổi dữ liệu đã Nhập.

Chủ đề Liên quan

Chia sẻ Truy vấn

Trợ giúp Trải nghiệm Quản lý Dữ liệu trong Power BI for Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×