Kết nối với Microsoft Azure Marketplace (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Quan trọng: Tính từ ngày 31 tháng 3 2017, Dịch vụ dữ liệu không còn sẵn từ Azure Marketplace. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ cho tùy chọn nếu bạn muốn tiếp tục dịch vụ.

  1. Trong tab ribbon POWER QUERY , hãy chọn Từ Azure > từ Microsoft Azure Marketplace.

    Lấy dữ liệu ngoài từ Azure
  2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn kết nối với Microsoft Azure Marketplace, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp của bạn Microsoft Azure Marketplace chứng danh. Bạn cũng có thể cung cấp một nguồn cấp khóa hoặc đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

Sau khi kết nối thành công, bạn có thể dùng ngăn Bộ dẫn hướng để duyệt tới đăng ký Microsoft Azure Marketplace của mình, xem trước dữ liệu và sử dụng các chức năng có sẵn trong mỗi dịch vụ.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×