Kết nối với Microsoft Azure Marketplace (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quan trọng: Tính từ ngày 31 tháng 3 2017, Dịch vụ dữ liệu không còn sẵn từ Azure Marketplace. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ cho tùy chọn nếu bạn muốn tiếp tục dịch vụ.

  1. Trong tab ribbon POWER QUERY , hãy chọn Từ Azure > từ Microsoft Azure Marketplace.

    Lấy dữ liệu ngoài từ Azure
  2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn kết nối với Microsoft Azure Marketplace, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp của bạn Microsoft Azure Marketplace chứng danh. Bạn cũng có thể cung cấp một nguồn cấp khóa hoặc đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

Sau khi kết nối thành công, bạn có thể dùng ngăn Bộ dẫn hướng để duyệt tới đăng ký Microsoft Azure Marketplace của mình, xem trước dữ liệu và sử dụng các chức năng có sẵn trong mỗi dịch vụ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×