Kết nối với một nguồn ODBC

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cơ sở dữ liệu rất tuyệt vời cho việc lưu trữ thông tin, nhưng đôi khi bạn muốn sử dụng hoặc phân tích dữ liệu đó trong Excel. Một số nguồn dữ liệu cần kết nối ODBC cho Excel để lấy dữ liệu mà bạn muốn. Bạn có thể tạo kết nối với nguồn dữ liệu ODBC, sau đó làm mới kết nối đó bất cứ khi nào cơ sở dữ liệu được Cập Nhật.

Quan trọng: Các kết nối đến dữ liệu bên ngoài có thể bị tắt trên máy tính của bạn. Để kết nối đến dữ liệu khi bạn mở sổ làm việc, hãy bật kết nối dữ liệu bằng cách sử dụng thanh Trung tâm Tin cậy hoặc lưu sổ làm việc vào vị trí tin cậy.

Sử dụng trải nghiệm lấy & biến đổi (Power Query) của Excel để kết nối với nguồn dữ liệu ODBC.

  1. Bấm vào tab dữ liệu , sau đó Nhận dữ liệu > Từ nguồn khác > Từ ODBC. Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , hãy đi đến Truy vấn mới > Từ nguồn khác > Từ ODBC.

  2. Trong hộp thoại Từ ODBC , nếu được hiển thị, hãy chọn Tên nguồn dữ liệu (DSN)của bạn.

  3. Nhập chuỗi kết nối của bạn, sau đó nhấn OK.

  4. Trong hộp thoại tiếp theo, chọn từ tùy chọn kết nối mặc định hoặc tùy chỉnh, Windows, hoặc cơ sở dữ liệu , nhập thông tin đăng nhập của bạn, sau đó bấm kết nối.

  5. Trong ngăn bộ dẫn hướng , hãy chọn bảng hoặc truy vấn mà bạn muốn kết nối đến, sau đó nhấn tải hoặc sửa.

Trong Excel 2010 và 2013, không có hai phương pháp tạo kết nối với sổ làm việc khác. Phương pháp được đề xuất là sử dụng Power Query, sẵn dùng nếu bạn tải xuống bộ Power Query bổ trợ. Nếu bạn không thể tải xuống Power Query bổ trợ bộ, bạn có thể sử dụng Truy vấn Microsoft.

  1. Bấm vào tab Power Query trên Ribbon, sau đó chọn Lấy dữ liệu ngoài > Từ nguồn khác > Từ ODBC.

  2. Trong hộp thoại Từ ODBC , nếu được hiển thị, hãy chọn Tên nguồn dữ liệu (DSN)của bạn.

  3. Nhập chuỗi kết nối của bạn, sau đó nhấn OK.

  4. Trong hộp thoại tiếp theo, chọn từ tùy chọn kết nối mặc định hoặc tùy chỉnh, Windows, hoặc cơ sở dữ liệu , nhập thông tin đăng nhập của bạn, sau đó bấm kết nối.

  5. Trong ngăn bộ dẫn hướng , hãy chọn bảng hoặc truy vấn mà bạn muốn kết nối đến, sau đó nhấn tải hoặc sửa.

Cho Excel 2007, bạn có thể sử dụng Truy vấn Microsoft để kết nối với nguồn dữ liệu ODBC.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×