Kết nối với Facebook (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng Excel lấy & biến đổi (Power Query) trải nghiệm để kết nối với Facebook và truy xuất thông tin về thể loại đã chọn, chẳng hạn như bạn bè hoặc chú thích.

Trên tab dữ liệu , hãy bấm Lấy dữ liệu > Từ dịch vụ trực tuyến > Từ Facebook. Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , bấm Truy vấn mới > Từ nguồn khác > Từ Facebook.

Trong tab ribbon Power Query , bấm Từ nguồn khác > Từ Facebook.

Lưu ý: Nếu đây là lần đầu tiên bạn đã kết nối với Facebook, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập. Đăng nhập bằng tài khoản Facebook của bạn và cho phép truy nhập vào ứng dụng Power Query. Bạn có thể tắt lời nhắc trong tương lai bằng cách bấm vào tùy chọn không cảnh báo tôi lại để kết nối này .

  1. Trong hộp thoại Facebook, hãy kết nối với Facebook bằng cách dùng mục “Tôi”, Tên người dùng của bạn, hoặc Object ID.

    Lưu ý: Tên người dùng Facebook của bạn khác với email đăng nhập.

  2. Chọn một thể loại kết nối với từ danh sách thả xuống kết nối . Ví dụ, chọn bạn bè để cho phép bạn truy nhập tất cả thông tin sẵn dùng trong thể loại Facebook bạn bè của bạn.

  3. Bấm vào OK.

  4. Nếu cần thiết, hãy bấm đăng nhập từ hộp thoại Truy nhập Facebook , sau đó nhập Facebook email hoặc số điện thoại và mật khẩu của bạn. Bạn có thể kiểm tra tùy chọn duy trì đăng nhập. Sau khi đăng nhập, hãy bấm kết nối.

  5. Sau khi kết nối thành công, bạn sẽ có thể để xem trước bảng chứa các thông tin về thể loại đã chọn. Ví dụ, nếu bạn chọn thể loại bạn bè, Power Query kết xuất bảng chứa bạn bè trên Facebook của bạn theo tên.

  6. Bấm tải hoặc sửa.

Ví dụ về công thức trình soạn thảo truy vấn

Bạn có thể dùng trình Soạn thảo truy vấn để viết công thức cho Power Query.

= Facebook.Graph("https://graph.facebook.com/v2.8/me/friends")

Trình soạn thảo truy vấn Power với công thức Facebook

Lưu ý: Trình soạn thảo Truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video sau đây cho thấy cửa sổ Trình soạn thảo Truy vấn xuất hiện sau khi sửa một truy vấn từ sổ làm việc Excel. Để xem Trình soạn thảo Truy vấn mà không cần tải hoặc sửa truy vấn trong sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy Dữ liệu Ngoài trong tab ribbon Power Query, hãy chọn Từ Nguồn Khác > Truy vấn Trống. Video sau đây cho thấy một cách để hiển thị Trình soạn thảo Truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×