Kết nối với cơ sở dữ liệu SAP HANA (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lưu ý: 

 • Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016. Thông tin được nêu ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem lấy & biến đổi trong Excel 2016

 • Tính năng này chỉ sẵn dùng trong Excel, nếu bạn có một thuê bao Office 365. Nếu bạn là một thuê bao Office 365, đảm bảo rằng bạn có phiên bản mới nhất của Office.

 • Trước khi bạn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu SAP HANA bằng cách dùng Power Query, bạn cần Điều khiển ODBC SAP HANA trên máy tính của bạn. Chọn điều khiển khớp với bản cài đặt Power Query (32-bit hoặc 64-bit).

 • Bạn sẽ cần một tài khoản SAP để đăng nhập vào trang web và tải xuống trình điều khiển. Nếu bạn không chắc chắn, hãy liên hệ với người quản trị SAP trong tổ chức của bạn.

Để kết nối với cơ sở dữ liệu SAP HANA:

 1. Bấm dữ liệu > truy vấn mới > từ cơ sở dữ liệu > từ cơ sở dữ liệu HANA SAP.

  SAP HANA cơ sở dữ liệu tùy chọn trong tab dữ liệu
 2. Trong hộp thoại SAP HANA cơ sở dữ liệu , xác định máy chủ mà bạn muốn kết nối đến. Tên máy chủ cần theo dõi định dạng ServerName:Port.

  Hộp thoại SAP HANA cơ sở dữ liệu
 3. Hoặc bạn có thể nếu bạn muốn nhập dữ liệu bằng cách dùng truy vấn cơ sở dữ liệu gốc, bấm tùy chọn nâng cao và trong hộp Câu lệnh SQL nhập truy vấn.

 4. Bấm OK.

 5. Nếu máy chủ SAP HANA yêu cầu chứng danh người dùng cơ sở dữ liệu, rồi trong hộp công cụ truy nhập một hộp thoại cơ sở dữ liệu SAP HANA , làm như sau:

  1. Bấm vào tab cơ sở dữ liệu , và nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn.

  2. Bấm Kết nối.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×