Kết nối với cơ sở dữ liệu Oracle (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng Excel lấy & biến đổi (Power Query) trải nghiệm để kết nối với cơ sở dữ liệu Oracle.

Lưu ý: Trước khi bạn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu Oracle bằng cách dùng Power Query, bạn cần v8.1.7 phần mềm khách Oracle hoặc lớn hơn trên máy tính của bạn. Để cài đặt phần mềm Oracle máy khách, hãy 32-bit Oracle dữ liệu Access cấu phần (ODAC) với công cụ nhà phát triển Oracle cho Visual Studio (12.1.0.2.4) để cài đặt ứng dụng khách Oracle 32-bit hoặc 64-bit ODAC 12 c Xcopy bản phát hành 4 (12.1.0.2.4) cho Windows x64 để cài đặt ứng dụng khách Oracle 64-bit.

Bấm vào tab dữ liệu , sau đó Nhận dữ liệu > Từ cơ sở dữ liệu > Từ Oracle cơ sở dữ liệu. Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , rồi bấm Truy vấn mới > Từ cơ sở dữ liệu > Từ Oracle cơ sở dữ liệu.

Trong tab ribbon Power Query , bấm Từ cơ sở dữ liệu > Từ Oracle cơ sở dữ liệu.

Power Query từ cơ sở dữ liệu tùy chọn

Tiếp theo

  1. Trong hộp thoại Cơ sở dữ liệu Oracle, trong mục Tên Máy chủ, hãy chỉ rõ Máy chủ Oracle cần kết nối. Nếu cần cung cấp SID, có thể chỉ rõ dưới dạng “ServerName/SID”.

  2. Nếu bạn muốn nhập dữ liệu bằng cách dùng truy vấn cơ sở dữ liệu gốc, xác định truy vấn của bạn trong hộp Câu lệnh SQL . Để biết thêm thông tin, hãy xem Nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu bằng cách dùng truy vấn cơ sở dữ liệu gốc.

  3. Bấm OK.

  4. Nếu máy chủ Oracle yêu cầu chứng danh của người dùng cơ sở dữ liệu:

    1. Trong hộp thoại Truy nhập Cơ sở dữ liệu, hãy nhập tên và mật khẩu của bạn.

    2. Bấm Kết nối.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×