Kết nối với cơ sở dữ liệu Oracle (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng Excel lấy & biến đổi (Power Query) trải nghiệm để kết nối với cơ sở dữ liệu Oracle.

Lưu ý: Trước khi bạn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu Oracle bằng cách dùng Power Query, bạn cần v8.1.7 phần mềm khách Oracle hoặc lớn hơn trên máy tính của bạn. Để cài đặt phần mềm khách Oracle, đi đến 32-bit Oracle dữ liệu Access cấu phần (ODAC) với công cụ nhà phát triển Oracle cho Visual Studio (12.1.0.2.4) để cài đặt ứng dụng khách Oracle 32-bit, hoặc để 64-bit ODAC 12 c Xcopy bản phát hành 4 (12.1.0.2.4) cho Windows x64để cài đặt ứng dụng khách Oracle 64-bit.

Bấm vào tab dữ liệu , sau đó Nhận dữ liệu > Từ cơ sở dữ liệu > Từ Oracle cơ sở dữ liệu. Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , rồi bấm Truy vấn mới > Từ cơ sở dữ liệu > Từ Oracle cơ sở dữ liệu.

Trong tab ribbon Power Query , bấm Từ cơ sở dữ liệu > Từ Oracle cơ sở dữ liệu.

Power Query từ cơ sở dữ liệu tùy chọn

Tiếp theo

  1. Trong hộp thoại Cơ sở dữ liệu Oracle, trong mục Tên Máy chủ, hãy chỉ rõ Máy chủ Oracle cần kết nối. Nếu cần cung cấp SID, có thể chỉ rõ dưới dạng “ServerName/SID”.

  2. Nếu bạn muốn nhập dữ liệu bằng cách dùng truy vấn cơ sở dữ liệu gốc, xác định truy vấn của bạn trong hộp Câu lệnh SQL . Để biết thêm thông tin, hãy xem Nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu bằng cách dùng truy vấn cơ sở dữ liệu gốc.

  3. Bấm OK.

  4. Nếu máy chủ Oracle yêu cầu chứng danh của người dùng cơ sở dữ liệu:

    1. Trong hộp thoại Truy nhập Cơ sở dữ liệu, hãy nhập tên và mật khẩu của bạn.

    2. Bấm Kết nối.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×