Kết nối tới Dynamics CRM (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng Excel lấy & biến đổi (Power Query) trải nghiệm để kết nối với hệ thống CRM (trực tuyến) của bạn Microsoft Dynamics 365.

Bấm vào tab dữ liệu , sau đó Nhận dữ liệu > Từ dịch vụ trực tuyến > từ Dynamics 365 (trực tuyến). Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , bấm Truy vấn mới > Từ nguồn khác > từ Dynamics 365 (trực tuyến).

  1. Trong hộp thoại Dynamics 365 , hãy nhập Web API URL cho kết nối Dynamics 365 của bạn. Định dạng url là https://<tenant>.crm.dynamics.com/XRMServices/2011/OrganizationData.svc.

  2. Bấm vào OK.

  3. Trong hộp thoại nguồn cấp OData , hãy bấm Windows nếu nguồn cấp OData yêu cầu Xác thực Windows.

  4. Bấm Kết nối.

  1. Trong tab ribbon Power Query , bấm Từ dịch vụ trực tuyến > từ Dynamics 365.

  2. Trong hộp thoại Microsoft Dynamics 365 , hãy nhập URL cho kết nối Dynamics 365 của bạn. Định dạng url là https://<tenant>.crm.dynamics.com/XRMServices/2011/OrganizationData.svc.

  3. Bấm vào OK.

  4. Trong hộp thoại nguồn cấp OData , hãy bấm Windows nếu nguồn cấp OData yêu cầu Xác thực Windows.

  5. Bấm Kết nối.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×