Kết nối tới Dynamics CRM (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng Excel lấy & biến đổi (Power Query) trải nghiệm để kết nối với hệ thống CRM (trực tuyến) của bạn Microsoft Dynamics 365.

Bấm vào tab dữ liệu , sau đó Nhận dữ liệu > Từ dịch vụ trực tuyến > từ Dynamics 365 (trực tuyến). Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , bấm Truy vấn mới > Từ nguồn khác > từ Dynamics 365 (trực tuyến).

  1. Trong hộp thoại Dynamics 365 , hãy nhập Web API URL cho kết nối Dynamics 365 của bạn. Định dạng url là https://<tenant>.crm.dynamics.com/XRMServices/2011/OrganizationData.svc.

  2. Bấm vào OK.

  3. Trong hộp thoại nguồn cấp OData , hãy bấm Windows nếu nguồn cấp OData yêu cầu Xác thực Windows.

  4. Bấm Kết nối.

  1. Trong tab ribbon Power Query , bấm Từ dịch vụ trực tuyến > từ Dynamics 365.

  2. Trong hộp thoại Microsoft Dynamics 365 , hãy nhập URL cho kết nối Dynamics 365 của bạn. Định dạng url là https://<tenant>.crm.dynamics.com/XRMServices/2011/OrganizationData.svc.

  3. Bấm vào OK.

  4. Trong hộp thoại nguồn cấp OData , hãy bấm Windows nếu nguồn cấp OData yêu cầu Xác thực Windows.

  5. Bấm Kết nối.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×